Search found 88 matches

by Wilsons-of-Oxford
Tue Jul 29, 2014 7:34 pm
Forum: Dà-chànanach / Bilingual
Topic: Leabhar-Clàraidh
Replies: 7
Views: 10600

Re: Leabhar-Clàraidh

Tapadh leibh, a dithis. Chan eil keyboard agam agus bidh mi a' sgrìobadh gu slaodach. Ged a tha mo Ghàidhlig gann, sgrìobhaidh mi an seo gach làtha. Tapadh leibh mise a chuideachadh. Thanks both of you. I don't have a keyboard at me and I'll be typing slowly. Although my Gaelic's lacking I'll be wri...
by Wilsons-of-Oxford
Sun Jul 27, 2014 7:44 pm
Forum: Dà-chànanach / Bilingual
Topic: Leabhar-Clàraidh
Replies: 7
Views: 10600

Re: Leabhar-Clàraidh

Tapadh leat! 'His' was my autocorrect's attempt at figuring out 'gus' in that context :). Short on time now but I'll come back to the rest.
by Wilsons-of-Oxford
Sun Jul 27, 2014 5:59 pm
Forum: Dà-chànanach / Bilingual
Topic: Leabhar-Clàraidh
Replies: 7
Views: 10600

Leabhar-Clàraidh

Tha mi air bàta-survey his an ceann tri seachdainean Bidh mi ga' feuchainn a sgrìobh innteart leabhar-clàraidh gach latha. Tha mi ann an Kodiak fathast an-diugh. Bidh sinn ag ullachadh a fàgail san feasgair agus bidh mi trang. -- An-dè chluich sinn softball leis an co-bàta Rainier. Bha latha math ac...
by Wilsons-of-Oxford
Thu Jun 05, 2014 12:34 am
Forum: Dà-chànanach / Bilingual
Topic: Am Bitheadh Sibh Gam Chuideachaidh?
Replies: 8
Views: 10388

Re: Am Bitheadh Sibh Gam Chuideachaidh?

Ha ha, see this is why I need to plan ahead and get things checked out... or go live in the Gaeltacht for the next 30 years. So the group is in Hampton Roads virginia, Roads in this case is short for Roadstead which is defined as: body of water sheltered from rip currents, spring tides or ocean swel...
by Wilsons-of-Oxford
Thu May 22, 2014 4:15 am
Forum: Dà-chànanach / Bilingual
Topic: Am Bitheadh Sibh Gam Chuideachaidh?
Replies: 8
Views: 10388

Am Bitheadh Sibh Gam Chuideachaidh?

Airson Mios na Ghàidhlig, bìdh mi ag obair a post faclair is abairtean Ghàidhlig gach latha. 'S e foghlamaiche a th'annam agus chan eil mi ag iarraidh duine a' cuir air seachran. Am bitheadh sibh a'dol a https://www.facebook.com/GaidhligNanLinne agus an abaireadh sibh dhomh gu bheil mi ceart? Moran ...
by Wilsons-of-Oxford
Sun Apr 27, 2014 3:13 am
Forum: Dà-chànanach / Bilingual
Topic: Whatever I Think of Next
Replies: 23
Views: 20902

Re: Whatever I Think of Next

Chan eil fios agam ciamar a channas mi seo. Tha mi a' feuchdain ràdh "Do you understand the words that are coming out of my mouth?" arison leine-tì. A bheil thu na faclan gu bheil a' tighinn bhon beul agam a' tuigsinn. A bheil sin ceart? I don't know how I would say this. I am trying to say "Do you ...
by Wilsons-of-Oxford
Tue Mar 18, 2014 10:14 pm
Forum: Dà-chànanach / Bilingual
Topic: Dè tha thu a' dèanamh? / What are you doing?
Replies: 1557
Views: 361714

Re: Dè tha thu a' dèanamh? / What are you doing?

Tha na proiseachtean-mara leabharan-obair airson an ceadhachas offigear-bàta agam.

The sea projects are workbooks for my ships officer license.
by Wilsons-of-Oxford
Fri Mar 14, 2014 9:15 pm
Forum: Dà-chànanach / Bilingual
Topic: Mo Sgrìobhaidhean
Replies: 40
Views: 31351

Re: Mo Sgrìobhaidhean

I've been told that is correct. But also that it is less polite as well. Not sure really on the regular usage.
by Wilsons-of-Oxford
Fri Mar 14, 2014 7:04 pm
Forum: Dà-chànanach / Bilingual
Topic: Dè tha thu a' dèanamh? / What are you doing?
Replies: 1557
Views: 361714

Re: Dè tha thu a' dèanamh? / What are you doing?

Tha mi a' gabhail cupal latha air falbh bhon obair agam. Bha mi air obair airson an pròiseactean-mara a'm a' coilleadh an-dè. Gabh mi fois an-diugh.

I am taking a couple of days away from work. I had worked to complete my sea-projects yesterday. I'm relaxing today.
by Wilsons-of-Oxford
Fri Mar 14, 2014 6:50 pm
Forum: Dà-chànanach / Bilingual
Topic: Mo Sgrìobhaidhean
Replies: 40
Views: 31351

Re: Mo Sgrìobhaidhean

Cò as a tha thu? Is, literally, who are you from, and it stems from the use of patronymics and clans to identify people. That's how it was explained to me anyways.
by Wilsons-of-Oxford
Fri Mar 14, 2014 6:25 pm
Forum: Dà-chànanach / Bilingual
Topic: Whatever I Think of Next
Replies: 23
Views: 20902

Re: Whatever I Think of Next

Dh'fheuch mi a' eadar-theangachadh comharra-beinnse an-diugh. Ùisig sinn iad seo aig an obair a'm airson a' comharrachadh àitean suirbhidh. Rinn mi aon seo airson a' cuimhnicheadh mo dùthchas. I tried tr*nsl*t*ng a benchmark today. We use these at my work to mark survey sites. I made this one to rem...
by Wilsons-of-Oxford
Fri Mar 14, 2014 5:46 pm
Forum: Dà-chànanach / Bilingual
Topic: Whatever I Think of Next
Replies: 23
Views: 20902

Re: Whatever I Think of Next

Mòran taing dhuibse. Tha mi a' moladh ur cobhair. Chuir mi mo sgeul don farpais. Chi mi dè thig às!
Many thanks to you both. I appreciate your help. I sent my story to the contest. I'll see what comes of it!
by Wilsons-of-Oxford
Mon Mar 03, 2014 10:52 pm
Forum: Dà-chànanach / Bilingual
Topic: Whatever I Think of Next
Replies: 23
Views: 20902

Re: Whatever I Think of Next

Dè mar a chanas mi "shooting"?
by Wilsons-of-Oxford
Mon Mar 03, 2014 10:47 pm
Forum: Dà-chànanach / Bilingual
Topic: Whatever I Think of Next
Replies: 23
Views: 20902

Re: Whatever I Think of Next

Tha mi a' feuchainn a sgribh gearr-sgeul airson farpais. Chan fhios agam ma bhios an Ghàidhlig agam ceart ged-tà. I am trying to write a short story for a contest. I don't know if my Gaelic is right though. Druidte | Closed Dhùin Brothaigh am bogsa-fianais. Dh’obraic an roinn leis an murt NicIlleMho...
by Wilsons-of-Oxford
Fri Feb 28, 2014 3:51 am
Forum: Dà-chànanach / Bilingual
Topic: Whatever I Think of Next
Replies: 23
Views: 20902

Re: Whatever I Think of Next

Bha i blàth an-diugh ach nise tha I glè fhuar. Dè mar a channas mi "Didn't it get cold last night?"

Nach robh i air faighinn fuar an-raoir?

Nach téid i a' faighinn fuar an-raoir?