Search found 1409 matches

by faoileag
Fri Nov 09, 2018 3:28 am
Forum: Gràmar, Fuaimean is Gnàths / Grammar, Sounds and Expressions
Topic: Using Ann for Exists
Replies: 16
Views: 1018

Using Ann for Exists

'S e seinneadair a th' annam. 'S e bàile mòr a th' ann an Glaschu. Glaschu? 'S e baile mòr a th' ann, gu dearbh. 'S e àite brèagha a th' ann an Ulapul. Ulapul? 'S e àite glè bhrèagha a th' ann, tha thu ceart. 'S e cuspair doirbh a th' ann. 'S e latha math a bh' ann. If you scratch the surface, what ...
by faoileag
Thu Oct 11, 2018 10:57 pm
Forum: Cuir nan aithne / Introductions
Topic: Halò!
Replies: 2
Views: 298

Halò!

Fàilte bhuamsa cuideachd! I see you live in Moray. There is a Gaelic teaching centre in Nairn, and depending how far from Inverness you are, there are lots of Gaelic events, get-togethers, music etc on there from time to time. https://moraylanguagecentre.weebly.com/ https://en-gb.facebook.com/pages/...
by faoileag
Thu Sep 20, 2018 12:37 am
Forum: Leasain na Gàidhlig / Gaelic Lessons
Topic: Gaelisch-Fernkurse fuer Deutsche from 2.10.18
Replies: 0
Views: 150

Gaelisch-Fernkurse fuer Deutsche from 2.10.18

The Scottish Gaelic Centre in Bonn, Germany, is starting new distance courses for German-speaker beginners, once-weekly from 2 October. Details here: http://www.schottisch-gaelisch.de/Fernkurse_Cursaichean_air_Astar.html Course details here (Course 40) : FK-Anfänger ohne Vorkenntnisse Kursnummer 40 ...
by faoileag
Sun Sep 16, 2018 1:31 am
Forum: Gràmar, Fuaimean is Gnàths / Grammar, Sounds and Expressions
Topic: Quick Question on Use of Aig Prep Pronoun
Replies: 3
Views: 188

Quick Question on Use of Aig Prep Pronoun

What's your context for the second one?
by faoileag
Sat Sep 15, 2018 1:00 am
Forum: Cuir nan aithne / Introductions
Topic: Halò! :)
Replies: 4
Views: 351

Halò! :)

Fàilte! :-)

Welcome to the forum!
How are you learning? Books, internet teach-yourself resources, distance course? Or are you lucky enough to have courses where you live?

Hope we can help anyway! :-)
by faoileag
Tue Aug 07, 2018 9:35 pm
Forum: Cuir nan aithne / Introductions
Topic: New member
Replies: 2
Views: 347

New member

Agus bhuamsa! :-)
by faoileag
Sun Jul 29, 2018 1:27 am
Forum: Gràmar, Fuaimean is Gnàths / Grammar, Sounds and Expressions
Topic: Use of air
Replies: 8
Views: 729

Use of air

In my experience there is a slight difference between is aithne dhomh and tha mi eòlach air. Is aithne dhomh Màiri - primarily meaning I know who she is, I would recognise her in the street. I may or may not know her personally. 'S aithne dhomh Nicola Sturgeon. aithnich, ag aithneachadh - recognise ...
by faoileag
Tue Jul 03, 2018 12:03 am
Forum: Cuir nan aithne / Introductions
Topic: Halo
Replies: 15
Views: 1284

Halo

Halò a Dhaibidh! :-) Fàilte glè chridheil ort! Tha sin math - tha thu ag ionnsachadh Gàidhlig! :moladh: Sgrìobh rudeigin an seo bho àm gu àm! Tha sinn toilichte cuideachadh. Hi Daibhidh, a very warm welcome! That's good - you're learning Gaelic! Write something here from time to time. We're happy to...
by faoileag
Mon Jul 02, 2018 11:57 pm
Forum: Cuir nan aithne / Introductions
Topic: Feasgar math, a h-uile duine!
Replies: 5
Views: 473

Feasgar math, a h-uile duine!

Fàilte glè chridheil ort an seo, Polyglottery! Tha sinn toilichte gu bheil thu ag ionnsachadh na Gàidhlig agus gun do lorg thu sinn. :-) Leis gu beil ainm Turcach ort, is far-ainm Polglottery, agus thu ag ionnsachadh cànanachas ann am Berlin, dè na cànanan a tha agad, gu ìre co-dhiù? Gearmailtis, le...
by faoileag
Fri Jun 29, 2018 8:02 pm
Forum: Leasain na Gàidhlig / Gaelic Lessons
Topic: Experiences with An Cùrsa Inntrigidh
Replies: 5
Views: 1159

Experiences with An Cùrsa Inntrigidh

Mòran taing, vb99!
Tha sin uabhasach feumail do luchd-ionnsachaidh agus luchd-teagaisg. :D

Agus nach math a rinn thu fhèin! :moladh:
by faoileag
Mon May 07, 2018 10:23 pm
Forum: Cuir nan aithne / Introductions
Topic: Halo ‘s mise Iàcob
Replies: 1
Views: 1354

Halo ‘s mise Iàcob

Fàilte! :D

Tha sin gu math inntinneach. Carson a tha thu ag ionnsachadh Gàidhlig Arrainneach, agus ciamar a tha thu ga h-ionnsachadh?

Welcome!
That's really interesting. Why are you learning Arran Gaelic, and how?
by faoileag
Wed Apr 18, 2018 12:15 am
Forum: Cuir nan aithne / Introductions
Topic: Halò, is mise Linda.
Replies: 3
Views: 1304

Halò, is mise Linda.

Halò Linda, Fàite chridheil ort! :D Agus tha thu às an Eadailt! Nach eil sin inntinneach. Càite anns an Eadailt? Tìoraidh an-dràsda! Ciao! Welcome! And you're from Italy! Isn't that interesting. Where in Italy? Bye for now! from Italy: Tha mi às an Eadailt in Italy: Tha mi anns an Eadailt from S. Ui...
by faoileag
Mon Apr 16, 2018 11:24 am
Forum: Gràmar, Fuaimean is Gnàths / Grammar, Sounds and Expressions
Topic: adjective following copula?
Replies: 2
Views: 991

adjective following copula?

Think of these Is / Nach + adjective phrases (for now at least) as idioms, rather than as the standard structure. There are some useful more-or-less fixed phrases that you come across more commonly, and can safely use, e.g. Nach bochd sin! 'S math a rinn thu! Nach math a rinn iad! and you'll see oth...
by faoileag
Mon Apr 16, 2018 1:04 am
Forum: Iomradh is Ceanglaichean / Reference and Links
Topic: Access to taic.me.uk website for learners?
Replies: 19
Views: 4045

Access to taic.me.uk website for learners?

Mòran taing bhuamsa co-dhiù - tha sinn uile taingeil gu bheil an làrach ann fhathast agus gu bheil thu ag obair cho dripeil air dhuinn! :-)