Search found 40 matches

by Fear na coille
Thu Feb 23, 2012 6:37 am
Forum: Gràmar, Fuaimean is Gnàths / Grammar, Sounds and Expressions
Topic: Speaking to a One Year Old
Replies: 10
Views: 6522

Re: Speaking to a One Year Old

Words in context for sure. How many can finish this: Hail Mary full of grace the .... is with thee, blessed art thou among ....., and blessed is the fruit of thy .... Jesus. Holy ...., Mother of ..., etc... Pattern recognition will be a benefit to any and all learners.. Let them be children or adult...
by Fear na coille
Thu Feb 16, 2012 8:09 am
Forum: Dà-chànanach / Bilingual
Topic: Dè tha thu a' dèanamh? / What are you doing?
Replies: 1557
Views: 359955

Re: Dè tha thu a' dèanamh? / What are you doing?

Sin sibh fhèinn GunChleoc, faoileag, agus Thrisel. Tuig mi sin gu math. Tha mi às mo aonar seo gun Gàidhlig beò. Tha duinneagan air an taobh a muigh a' Ghàidhealtacht na h-Alba, no an Gàidhealtachd beag ann an Canada a fuireach ann an teacs-leabharaichean. Ach an seo, ann am FnG, 's e coimhearsnachd...
by Fear na coille
Wed Feb 15, 2012 8:05 am
Forum: Dà-chànanach / Bilingual
Topic: Dè tha thu a' dèanamh? / What are you doing?
Replies: 1557
Views: 359955

Re: Dè tha thu a' dèanamh? / What are you doing?

Och, tha an rudan a thuirt sibh sin cho cardail, mòran taing airson do chuideachadh, nise agus gu sioraidh brath... Chan eil annamsa ach cuillean gu bheil glè cheirbach le faclan. Uill ma 's toil leibh an t-òran sin, dè mu dheidhinn an t-òran seo? Agus Sgriobh As Dèidh: S e VO a tha mi ag òl nise a...
by Fear na coille
Wed Feb 15, 2012 7:52 am
Forum: Dà-chànanach / Bilingual
Topic: A ceithir (#4) - Càit an deach sibh an-uiridh?
Replies: 32
Views: 18136

Re: A ceithir (#4) - Càit an deach sibh an-uiridh?

Chaidh mi fhèinn agus mo bhean gu Juniper Springs, roinn den Coille Nàiseanta Ocala. B e am mìos nam pòg a bh'ann. Bha an àm glè shònraichte, àm airson cuimhne ri togail. Myself and my wife went to Altamont Springs, part of the Ocala National Forest. It was our honeymoon. The time was very special, ...
by Fear na coille
Mon Feb 06, 2012 7:27 am
Forum: Dà-chànanach / Bilingual
Topic: Dè tha thu a' dèanamh? / What are you doing?
Replies: 1557
Views: 359955

Re: Dè tha thu a' dèanamh? / What are you doing?

(a' dearcadh?) :lol: :lol: ri dèanamh oir chan eil headphones agam gus èisteachd Tha mi duilich seo a chluinntinn I'm sorry to hear that 'S e ''VO'' a tha mi ag òl Bitheamaid ag obair - maid already means "sinn", so you don't need to add it again Is toil leam an t-òran, mòran taing! I like the song...
by Fear na coille
Mon Jan 30, 2012 7:54 am
Forum: Dà-chànanach / Bilingual
Topic: Dè tha thu a' dèanamh? / What are you doing?
Replies: 1557
Views: 359955

Re: Dè tha thu a' dèanamh? / What are you doing?

Nise, tha mi ag òl uisge beatha bho Chànada. S e ''VO'' gu bheil mi ag òl. Càit'' a bheil mo charaidean Chànadach? Nach e cho fuar gu ri ''VO'' ann? Tha gradh agam oirbh co dhiu. Now, I am (at) drinking Whiskey from Canada. It is ''VO'' that I'm drinking. Where are my Canadian friends? Is it not so ...
by Fear na coille
Fri Jan 27, 2012 4:54 am
Forum: Leasain na Gàidhlig / Gaelic Lessons
Topic: Correspondence Courses?
Replies: 8
Views: 10483

Re: Correspondence Courses?

'S e tidsear math a th'innte gu dearbh!
Agus, 's e làrach linn air leth aice gu dearbh!
by Fear na coille
Fri Jan 27, 2012 4:45 am
Forum: Dà-chànanach / Bilingual
Topic: A trì (#3) - Dè an obair a th' agaibh?
Replies: 43
Views: 37847

Re: A trì (#3) - Dè an obair a th' agaibh?

Tha mi nam fhear-reic.
Agus tha mi nam ghlòir, gu bheil mi ag ionnsachadh Gàidhlig.
by Fear na coille
Thu Jan 26, 2012 2:53 am
Forum: Dà-chànanach / Bilingual
Topic: A trì (#3) - Dè an obair a th' agaibh?
Replies: 43
Views: 37847

Re: A trì (#3) - Dè an obair a th' agaibh?

Tha mi nam fear-reic.
by Fear na coille
Mon Jan 23, 2012 5:55 pm
Forum: Dà-chànanach / Bilingual
Topic: Dè tha thu a' dèanamh? / What are you doing?
Replies: 1557
Views: 359955

Re: Dè tha thu a' dèanamh? / What are you doing?

Thrissel wrote: am faod mi cuir ceist oirbh -> am faod mi ceist a chur oirbh
Am faod mi ceist a chur oirbh?
Ceist gràmar, tha eagal orm.

Carson an gleus cainnte seo?

May I ask a question?
Grammar question, I'm afraid.

Why this construction?

Mòran taing!
Many thanks!
Muchas gracias!
by Fear na coille
Mon Jan 23, 2012 5:21 am
Forum: Dà-chànanach / Bilingual
Topic: Dè tha thu a' dèanamh? / What are you doing?
Replies: 1557
Views: 359955

Re: Dè tha thu a' dèanamh? / What are you doing?

Am faod mi cuir ceist oirbh, dè seòrsa leann?
May I ask you a question, what kind (of) beer?

An seòrsa leann as fhearr leam: fuar no an-asgaidh.
The kind of beer I prefer is: cold or free.
by Fear na coille
Mon Jan 23, 2012 5:16 am
Forum: Dà-chànanach / Bilingual
Topic: Dè tha thu a' dèanamh? / What are you doing?
Replies: 1557
Views: 359955

Re: Dè tha thu a' dèanamh? / What are you doing?

Nise, tha mi a' glanadh an taigh, tha mathair, athair 's seanmhair aig mo bhean a' tighinn airson cèilidh seo am màireach. (a' dearcadh?)
Now, I am cleaning the house, my wife's mother, father and grandmother are coming here for a visit tomorrow. (inspection? :mc: )
by Fear na coille
Mon Jan 16, 2012 8:31 pm
Forum: Ceòl, Leabhraichean is na h-Ealain / Music, Books and the Arts
Topic: Òran Gàidhlig na Seachdain?
Replies: 81
Views: 51838

Re: Òran Gàidhlig na Seachdain?

I am greatly immpressed with this discussion, especially poormouse and Thrissel who can triangualte a Bible verse into three languages. I read MacLaren's Beginner's Gaelic which is an old publication that still makes its rounds on the bookshelfs. In Beginner's Gaelic the author gives us an anecdote ...
by Fear na coille
Mon Jan 16, 2012 6:58 am
Forum: Dà-chànanach / Bilingual
Topic: A dhà (#2) - Dè as toil leibh?
Replies: 60
Views: 57907

Re: A dhà (#2) - Dè as toil leibh?

'S toil leam a' bhith a' coisich anns a' choille ri taobh an t-amhainn.(I like walking in the woods by the river) 'S toil leam a' bhith ag ionnsachadh Gàidhlig.(I like kearning Gaelic) Cha toil leam càise.(I don't like cheese) Agus 's lugha orm air ''texting'' air am fòn.(And I detest texting on the...
by Fear na coille
Mon Jan 16, 2012 6:35 am
Forum: Leasain na Gàidhlig / Gaelic Lessons
Topic: Short courses (immersion?)
Replies: 26
Views: 23509

Re: Short courses (immersion?)

A rithist tha mi duilich.. My reaction was over-blown, if anything is gained it may perhaps be a clarification of your position, as I was alarmed by what seemed to me extraordinary effort on your part in casting doubt on the effectiveness of this course. I beg your pardon for any misunderstanding of...