Search found 49 matches

by amhlaobh
Tue Aug 15, 2017 9:26 pm
Forum: Iomradh is Ceanglaichean / Reference and Links
Topic: Automatic pronunciation
Replies: 2
Views: 7665

Automatic pronunciation

The key to improvement with neural networks is to have lots and lots of training data, to have all possible letter combinations and their pronunciations in redundant form. So things could be fixed that way if a suitable corpus were available. Otherwise I would have to resort to a list of hard wired ...
by amhlaobh
Tue Aug 15, 2017 2:49 pm
Forum: Iomradh is Ceanglaichean / Reference and Links
Topic: Automatic pronunciation
Replies: 2
Views: 7665

Automatic pronunciation

A chàirdean, I created an online app that gives the pronunciation of Scottish Gaelic words, which I think is the first one of its kind. The link is https://gaelphon.gaelictools.com/ . It can give the IPA encoded pronunciation hints for any Scottish Gaelic looking word, be they lenited, plural, genit...
by amhlaobh
Thu Dec 03, 2015 9:10 pm
Forum: Ceòl, Leabhraichean is na h-Ealain / Music, Books and the Arts
Topic: Kindle: Gràmar Goirid - Kurzgrammatik - Concise Grammar
Replies: 1
Views: 6340

Kindle: Gràmar Goirid - Kurzgrammatik - Concise Grammar

Schamlose Eigenwerbung: Das Buch, das ich mir gewünscht hätte, als ich anfing, Schottisch-Gälisch zu lernen: Eine Kurzgrammatik, die auf knappe Art alles Wichtige zusammenfaßt, ohne daß man sich in Lehrbüchern etc. die Formen zusammensuchen muß. Weil es das nicht gab, habe ich es einfach selbst gema...
by amhlaobh
Wed Jul 04, 2012 10:22 am
Forum: Ceòl, Leabhraichean is na h-Ealain / Music, Books and the Arts
Topic: Kindle:Faclairean ùr/Neue Wörterbücher/New dicts
Replies: 3
Views: 4209

Re: Kindle:Faclairean ùr/Neue Wörterbücher/New dicts

Chan eil e stèidhichte air faclair sònraichte air bith, 's ann mi fhìn a rinn e. Dìreach an roghadh de cheann-fhaclan, tha e stèidhichte air an fhaclair Cornish/English aig an fhoillsichear Yoran Embanner (bha mi an dùil gum biodh m'fhaclair fhèin ann an sreath de mìon-fhaclairean aig Yoran Embanner...
by amhlaobh
Tue Jun 12, 2012 11:42 pm
Forum: Ceòl, Leabhraichean is na h-Ealain / Music, Books and the Arts
Topic: Kindle:Faclairean ùr/Neue Wörterbücher/New dicts
Replies: 3
Views: 4209

Kindle:Faclairean ùr/Neue Wörterbücher/New dicts

A chàirdean, dìreach airson 'ur fiosrachadh: tha faclairean Gàidhlig/Beurla/Gearmailtis ùr a dheasaich mi ri fhaighinn airson Amazon Kindle (agus smart phones, PC, iPad &msaa): http://gaelictools.wordpress.com Hi there, just to let you know, there are now a few new dictionaries for Gaelic/English/Ge...
by amhlaobh
Fri Feb 26, 2010 2:48 pm
Forum: Còmhradh coitcheann / Off-Topic
Topic: Irisean "Cothrom" ri rèic - magazine "Cothrom
Replies: 2
Views: 2531

Tha a-rithist grunn irisean "Cothrom" agam ri rèic: 56, 58, 59, 60, 61 & 61 (2008-09). A bheil cuideigin ga n-iarraidh?
by amhlaobh
Thu Feb 19, 2009 12:47 pm
Forum: Gràmar, Fuaimean is Gnàths / Grammar, Sounds and Expressions
Topic: Place Names
Replies: 25
Views: 6368

Eabhra(i)c - York (bho Laideann: Eburacum)
(maybe) Learpho(i)ll - Liverpool, http://ga.wikipedia.org/wiki/Learpholl
by amhlaobh
Wed Sep 10, 2008 9:50 am
Forum: Gràmar, Fuaimean is Gnàths / Grammar, Sounds and Expressions
Topic: What's the difference? (infinitives issue)
Replies: 38
Views: 11228

Re: Infinitives

nonsense, Chan eil adhbhar ann a bhi mi-mhodhail. Leugh na BB-riaghailtean: Be nice Please be polite to everybody. Posts that belittle or condemn other opinions or otherwise offer disrespect to the members and moderators of the Errant Vine forum will be deleted. Visitors who are repeatedly offensiv...
by amhlaobh
Tue Sep 09, 2008 9:54 am
Forum: Gràmar, Fuaimean is Gnàths / Grammar, Sounds and Expressions
Topic: What's the difference? (infinitives issue)
Replies: 38
Views: 11228

Amhlaobh, in traditional grammar infinitives too are considered verbal nouns ;) How do you mean? General linguistic grammar theory or Gaelic grammar books (or web sites etc)? If the latter, then repetition of a Gaelic "Infinitive" doesn't make it better - it can only be that English grammar categor...
by amhlaobh
Mon Sep 08, 2008 12:21 pm
Forum: Gràmar, Fuaimean is Gnàths / Grammar, Sounds and Expressions
Topic: What's the difference? (infinitives issue)
Replies: 38
Views: 11228

It should also be noted that Gaelic doesn't have an infinitive although the verbal noun that is used here gets translated with an infinitive in English (i.e. they verbal nouns have a similar function to infinitives in some constructions). Coimhead, sgrìobhad etc in the examples are verbal nouns, whi...
by amhlaobh
Fri Aug 15, 2008 11:26 am
Forum: Gràmar, Fuaimean is Gnàths / Grammar, Sounds and Expressions
Topic: Leabhar ùr le William Lamb
Replies: 15
Views: 5791

Leabhar ùr le William Lamb

William Lamb, Scottish Gaelic ADVERTISEMENT Speech and Writing: Register Variation in an Endangered Language (Cló Ollscoil na Banríona, Beul Feirste, £19.50) Chunnic mi aig Fèis nan Leabhraichean ann an Dùn Èideann e. Sgrìobh Raghnall MacIlleDhuibh mu dheidhinn: http://news.scotsman.com/gaelic/Se-an...
by amhlaobh
Wed Aug 13, 2008 4:15 pm
Forum: Naidheachd na Gàidhlig / Gaelic News
Topic: BBC Alba - 19/09/08 9pm
Replies: 47
Views: 10610

Is truagh nach fhaigh a' mhòr-chuid de dhaoine e: chan fhaighear e tro Freeview (DVB-T). Mar sin, mura bheil truinnsear grànnda saideil agad no mura pàigh thu Rupert M. no Sir Richard B. airson sin, bi thu ann's a' "gleann nan aineolach".
by amhlaobh
Fri Aug 01, 2008 11:29 am
Forum: Còmhradh coitcheann / Off-Topic
Topic: Irisean "Cothrom" ri rèic - magazine "Cothrom
Replies: 2
Views: 2531

Tha iad uile air an rèic a-nis.