Search found 20 matches

by Màiri75
Fri Aug 02, 2013 10:11 am
Forum: Dà-chànanach / Bilingual
Topic: Just doing it... English to Gàidhlig - Short bits and Pieces
Replies: 46
Views: 38889

Re: Just doing it... English to Gàidhlig - Short bits and Pi

chanainn: na dèan thusa/sibhse


'S dòcha bidh sin roghainn eile: Nì mise meachdaran nas trice na thusa/sibhse.
Maybe this is an alternative: I make mistake more often than you.


;) :priob: :priob: :priob:
by Màiri75
Fri Jul 12, 2013 6:50 am
Forum: Dà-chànanach / Bilingual
Topic: A h-ochd (#8) - Dè rinn sibh as t-samhradh?
Replies: 24
Views: 21780

Re: A h-ochd (#8) - Dè rinn sibh as t-samhradh?

Tha thu ceart, a GhunChleoc, agus sin an adhbar carson a tha mi ga atharrachadh :D
You are right, GunChleoc, and that is the reason why I' m changing that. :D

Tapadh leat airson a' cheartachaidh.
Thank you for the correction.
by Màiri75
Wed Jul 10, 2013 7:11 am
Forum: Dà-chànanach / Bilingual
Topic: A h-ochd (#8) - Dè rinn sibh as t-samhradh?
Replies: 24
Views: 21780

Re: A h-ochd (#8) - Dè rinn sibh as t-samhradh?

Uill, tha an samhradh dìreach a' tòiseachadh an seo, ach tha mi an dòchas gum bidh ùine agam airson fòis fhaighinn. Bha na mìosan sa chaidh uabhasach trang agus dh'obraich mi tòrr. Tha mi a' dèanamh fiughair mhòr ris an leabhar a leughadh a cheannaich mi o chionn fhada. 'S e Teas an t-ainm a tha air...
by Màiri75
Sat Jul 06, 2013 1:54 pm
Forum: Dà-chànanach / Bilingual
Topic: Ciamar a tha an t-sìde / How's the weather?
Replies: 1130
Views: 290286

Re: Ciamar a tha an t-sìde / How's the weather?

Feumaidh mi radh gum bi an t-sìde blàth is grianach mar a thuirt iad an-dè. I must say, that the weather is warm and sunny like they told yesterday. Ach tha rud beag ùine agam airson rud-eigin a sgrìobhadh an seo agus airson fois fhaighinn. But I have a little bit time to write something here and to...
by Màiri75
Sat Jul 06, 2013 3:21 am
Forum: Dà-chànanach / Bilingual
Topic: Ciamar a tha an t-sìde / How's the weather?
Replies: 1130
Views: 290286

Re: Ciamar a tha an t-sìde / How's the weather?

Halò, a poor_mouse, tha mi duilich nach do sgrìobh mi roimhe, ach bha mi trang dha-rìreabh. I'm sorry that I didn' t write before, but I have been really busy. Tha mi a' fuireach anns a' Ghearmailt. I'm living in Germany. Dh'atharraich an t-sìde o chionn ghoirid agus tha i rud beag mar samhradh an s...
by Màiri75
Wed Jul 03, 2013 7:54 pm
Forum: Dà-chànanach / Bilingual
Topic: Ciamar a tha an t-sìde / How's the weather?
Replies: 1130
Views: 290286

Re: Ciamar a tha an t-sìde / How's the weather?

Bha i blàth is grianach far a bheil thu a' fuireach? It was warm and sunny where you are living? Nach buidhe dhut! Aren't you lucky!!! Tha an t-uisge gu trom ann an seo fad an latha. It has been heavily raining the whole day long. Ach bha sin ceart gu lèor oir b'fheudar dhomh an taigh a sgioblachadh...
by Màiri75
Tue Nov 06, 2012 3:36 pm
Forum: Gràmar, Fuaimean is Gnàths / Grammar, Sounds and Expressions
Topic: Saying what you are.
Replies: 15
Views: 7630

Re: Saying what you are.

Wow, thank you so much for this compliment. :mc: I am not really pleased with my english, and that is the reason, why I hesitated quite a while before posting here. But I'm not pleased with my gàidhlig either and the only thing, that helps to improve is practising, isn't it? :D :D :D So I try to joi...
by Màiri75
Tue Nov 06, 2012 1:01 pm
Forum: Naidheachd na Gàidhlig / Gaelic News
Topic: From the HeraldScotland
Replies: 4
Views: 3296

Re: From the HeraldScotland

Thanks so much for the link. :moladh: Many people, that are speaking gaelic, have at least a similar idea concerning the neccessity of the survival of the language, but it is good to see, that it is spoken out loud and visible, even if might not change much. :ub: :ub: :ub: :ub: :ub: :ub: :ub:
by Màiri75
Tue Nov 06, 2012 12:48 pm
Forum: Gràmar, Fuaimean is Gnàths / Grammar, Sounds and Expressions
Topic: Saying what you are.
Replies: 15
Views: 7630

Re: Saying what you are.

Hi Niall, I think I have to apologise for choosing such a bad example. I am aware of the difference between "Am faic thu " and "A bheil thu a' faicinn" But I choose deliberatly "A bheil thu a' faicinn a' chàir"=" Are you (just now) seeing the car?"( My English is not good, but good enough to know,th...
by Màiri75
Mon Nov 05, 2012 11:54 am
Forum: Gràmar, Fuaimean is Gnàths / Grammar, Sounds and Expressions
Topic: Saying what you are.
Replies: 15
Views: 7630

Re: Saying what you are.

Hi, it might help, if you ask your self, what you are meaning with "it" Normally, you refer with it to a noun, and in gaelic, each noun is either male no female. So you can simply use the related personal pronoun. e.g. Tha a' chraobh àrd agus tha i brèagha. Tha an càr agam geal agus tha e briste. If...
by Màiri75
Sun Nov 04, 2012 11:38 pm
Forum: Gràmar, Fuaimean is Gnàths / Grammar, Sounds and Expressions
Topic: Saying what you are.
Replies: 15
Views: 7630

Re: Saying what you are.

Hi, Teddy, I can tell you, how I' ve learnt it. So here we go: Is mise = you "only" use this phrase, if you wanna say something, that can't change easily, e.g. Is mise boireannach = I am a woman; is mise Spàinnteach, is mise Teddy a.s.o. Tha mi nam ...= if you tell other about you current job, indif...
by Màiri75
Thu Nov 01, 2012 4:19 pm
Forum: Dà-chànanach / Bilingual
Topic: Ciamar a tha an t-sìde / How's the weather?
Replies: 1130
Views: 290286

Re: Ciamar a tha an t-sìde / How's the weather?

Tha sin math sin a chluintinn.
That is good to hear.

Chunnaic mi dealbhan agus choimhead mi air naidheachdan a bha dona.
I saw pictures and news that were bad.
by Màiri75
Mon Oct 29, 2012 11:40 pm
Forum: Dà-chànanach / Bilingual
Topic: Ciamar a tha an t-sìde / How's the weather?
Replies: 1130
Views: 290286

Re: Ciamar a tha an t-sìde / How's the weather?

Chuala mi gun ràinig an stoirm Ear-thuath nan Stàitean. I heard that the storm arrived northeast of the States. Tha mi dìreach a' coimhead air na naidheachdan agus tha ullach orm. I' m just watching the news and I' m worried. Is coltach gu bheil e uabhasach doirbh agus tha mi an dòchas gum bi thu (a...
by Màiri75
Sat Oct 27, 2012 3:13 pm
Forum: Dà-chànanach / Bilingual
Topic: A h-naoi (#9) - Dè an uair a tha e?
Replies: 31
Views: 14405

Re: A h-naoi (#9) - Dè an uair a tha e?

Tha mi coma nuair a bhios èirigh sa mhadainn aig ochd uairean no aig sia uairean, ach is toil leam dhachaigh ràinig nuair a bhios an grian ag èirigh. It is indifferent to me, whether the sun rises at eight o' clock or at six o' clock, but I like it to come home when the sun is rising. Agus nuair a b...
by Màiri75
Sat Oct 27, 2012 2:57 pm
Forum: Dà-chànanach / Bilingual
Topic: Ciamar a tha an t-sìde / How's the weather?
Replies: 1130
Views: 290286

Re: Ciamar a tha an t-sìde / How's the weather?

'S e do bheatha, Alasdair! :lol: You' re welcome, Alasdair. :lol: 'S e àm uabhasach snog a th'ann an-dràsta. It is a really nice time at the moment. Bha mi glè thoilichte nuair a dh'fhalbh mi an taigh trath sa mhadainn: bha e fionnar agus chunnaic mi èirigh na grèine àlainn le purpaidh, ruadh agus d...