Search found 49 matches

by JLBeale
Mon Apr 01, 2013 11:14 pm
Forum: Gràmar, Fuaimean is Gnàths / Grammar, Sounds and Expressions
Topic: A mhoch no thràth
Replies: 5
Views: 1966

Re: A mhoch no thràth

Tapadh leibh Akerbeltz.
You shouldn't take it as given that they means two different things -- it looks to me like a sort of "six and half-a-dozen" construction.
Tha fhios agam, tha mi dìreach a' faighneachd airson feòrachais. Chan eil feòrachas daonnan a' marbh a' chait. :priob:
by JLBeale
Sun Mar 31, 2013 3:22 pm
Forum: Gràmar, Fuaimean is Gnàths / Grammar, Sounds and Expressions
Topic: A mhoch no thràth
Replies: 5
Views: 1966

Re: A mhoch no thràth

À chì mi. Mar sin a mhoch = aig uaireigin sa mhadainn no thràth = no aig uaireigin (a dh'aithghearr) nas fhaide dhan an là An dòcha seo a chleachdadh air leth mar seo: 1) Ràinig am fear baile a mhoch. 2) Ràinig am fear baile a thràth. ?...Ged a tha 2) gun 1) mas fhìor a' ciallachadh dìreach "tràth s...
by JLBeale
Sun Mar 31, 2013 12:14 am
Forum: Gràmar, Fuaimean is Gnàths / Grammar, Sounds and Expressions
Topic: A mhoch no thràth
Replies: 5
Views: 1966

A mhoch no thràth

Ann an "Gille Gallda" le Dòmhnall Dòmhnallach th' ann: "A mhoch no thràth cha robh fois aig na gillean."

Am biodh seo mar a tha "To be early or soon the boys weren't at their leisure." ?
by JLBeale
Tue Mar 19, 2013 11:22 pm
Forum: Geamannan is Spòrs / Games and Fun
Topic: Facail Co-Cheangailte
Replies: 92
Views: 32853

Re: Facail Co-Cheangailte

(Agus cuideachd.....chan urrainn dhomh an t-adhbhar a mhìneachadh airson gun do roghnaich mi iomsheòladh an déidh ladhair. Is fada an ceangal ach saoilidh mi gun déan e ann. :curam: Dh'fhaodadh gum bu coìr dhomh a bhith mo leabaidh orm air ais a thug air an là sin.)
by JLBeale
Tue Mar 19, 2013 10:45 pm
Forum: Geamannan is Spòrs / Games and Fun
Topic: Facail Co-Cheangailte
Replies: 92
Views: 32853

Re: Facail Co-Cheangailte

reul-chuairt
by JLBeale
Sun Mar 17, 2013 8:36 pm
Forum: Geamannan is Spòrs / Games and Fun
Topic: Facail Co-Cheangailte
Replies: 92
Views: 32853

Re: Facail Co-Cheangailte

iomsheòladh
by JLBeale
Fri Mar 15, 2013 2:47 pm
Forum: Dà-chànanach / Bilingual
Topic: Sgeul an deilbh - Story of the picture
Replies: 31
Views: 18892

Re: Sgeul an deilbh - Story of the picture

Agus 's e sìor thachairt a nì mearachdan. Ach bidh an dòchas nach bi bitheantas dhiubh a' fàs nas motha :curam: ----- And mistakes will always be happening but hopefully the frequency of them won't increase!
by JLBeale
Fri Mar 15, 2013 12:15 am
Forum: Dà-chànanach / Bilingual
Topic: Sgeul an deilbh - Story of the picture
Replies: 31
Views: 18892

Re: Sgeul an deilbh - Story of the picture

Chaidh mi dha na h-Alpanan turas no dhà nuair a bha mi òg. Chaidh an teaghlach gu lèir ann gus coiseachd a dhèanamh. 'S e foirfe an t-àite airson gu bheil a' coiseachd a thuilleadh Eilean Unst san t-Sealtain agus Pàirc Algonquin ann an Ontario. Ged a th' ann sa Phàirc Algonquin a dh'fheumaidh sibh ...
by JLBeale
Sun Mar 10, 2013 1:46 pm
Forum: Faclaireachd / Lexicography
Topic: Faclair Beag
Replies: 19
Views: 14216

Re: Faclair Beag

Cuideachd is còir dhòmh ainmeachadh gum faodadh an t-adhbar a bhith ceangal an eadar-lìn an cois na cairte-fhuaim no na cairte-video agaibh. Dhòmh-sa tha fuaimean 's video ag obair air Linux aig an oifis (deagh cheangal an eadar-lìn) ach uaireannan iad ag obair air Linux aig an taigh (droch cheangal).
by JLBeale
Sun Mar 10, 2013 1:02 pm
Forum: Faclaireachd / Lexicography
Topic: Faclair Beag
Replies: 19
Views: 14216

Re: Faclair Beag

Chan eil rud le fuaim mar as àbhaist air an Linux-partition agam, ach 's ann uaireannan a tha fuaimean ag oibreachadh. Co-dhiù, chan eil fhios agamsa carson as seo. Mar as àbhaist ma bhios mi ag iarraidh cluinntinn ri Gàidhlig bidh agam ri dhol chun 'Windows-partition". :mc:
by JLBeale
Sun Mar 10, 2013 12:53 am
Forum: Dà-chànanach / Bilingual
Topic: Sgeul an deilbh - Story of the picture
Replies: 31
Views: 18892

Re: Sgeul an deilbh - Story of the picture

seo an sealladh a thachair sinn ri Chan urrainnear an roimhear a chur gu deireadh a' chlàsa, mar as urrainnear sa Bheurla - the preposition can't be put to the end of the clause as in English => seo an sealladh ris a thachair sinn. A bheil taighean-òsta Leabaidh is Lìte pailte (is lìte fhèin mòr-ch...
by JLBeale
Fri Mar 08, 2013 1:32 pm
Forum: Geamannan is Spòrs / Games and Fun
Topic: Facail Co-Cheangailte
Replies: 92
Views: 32853

Re: Facail Co-Cheangailte

cómhrag
by JLBeale
Fri Mar 08, 2013 1:26 pm
Forum: Dà-chànanach / Bilingual
Topic: Carson a tha sibh ag ionnsachadh Gaidhlig?
Replies: 9
Views: 6164

Re: Carson a tha sibh ag ionnsachadh Gaidhlig?

Fàilte oirbh cuideachd! 'S ann le tuiteamas gu léir a thachair a' Ghàidhlig rium. Air tùs aig an robh mu timcheall a' Mhàirt sa chaidh, chuir mi ri Cuimris ionnsachadh romhad. Ach ma-thà dh'éist mi cuideigin aig an robh a' bruidhinn a' Ghàidhlig air làrach-lìn air choireigin, 's ann sa bhad a ghabh ...
by JLBeale
Wed Mar 06, 2013 5:42 pm
Forum: Dà-chànanach / Bilingual
Topic: Sgeul an deilbh - Story of the picture
Replies: 31
Views: 18892

Re: Sgeul an deilbh - Story of the picture

Seo an t-àm a thòisicheas mi mo chuid a' Ghàidhlig a chleadchadh a bharrachd mhór. Leughaidh mi a' Ghàidhlig daonnan gach là, ach dìreach uiread feumaidh mi a bhith an sgrìobhadh a chleachdadh. Tha sgrìobhadh móran nas gnìomhaiche na leughadh agus tha e deagh dhòigh ri chleachdadh a smaointinn anns ...
by JLBeale
Tue Mar 05, 2013 1:23 pm
Forum: Geamannan is Spòrs / Games and Fun
Topic: Facail Co-Cheangailte
Replies: 92
Views: 32853

Re: Facail Co-Cheangailte

èalachas