Search found 49 matches

by JLBeale
Wed Sep 26, 2012 7:15 pm
Forum: Gràmar, Fuaimean is Gnàths / Grammar, Sounds and Expressions
Topic: Grammar Question
Replies: 28
Views: 7618

Re: Grammar Question

Bha mi leisg agus cha do ghabh mi beachd air an comharra sin. Móran taing! Cha dèan mi sin a-rithist. :D Agus chuireadh Beurla air "An robh sin air a sgrìobhadh mar bu chòir?" mar a tha "Was that on which had been written as it was ought?"? Ach chanadh sibh "do rinn an obair gu ceart" no "bidh an sg...
by JLBeale
Tue Sep 25, 2012 9:26 pm
Forum: Gràmar, Fuaimean is Gnàths / Grammar, Sounds and Expressions
Topic: Grammar Question
Replies: 28
Views: 7618

Re: Grammar Question

Chan fhios agam ciamar a chanainn seo:
An robh sin coirleighte? No: an robh sin sgrìobhte gu ceart? No: an robh sin sgrìobhte ceart?
by JLBeale
Tue Sep 25, 2012 8:59 pm
Forum: Dà-chànanach / Bilingual
Topic: A h-naoi (#9) - Dè an uair a tha e?
Replies: 31
Views: 10988

Re: A h-naoi (#9) - Dè an uair a tha e?

:mhoire: Agus an freagairt air a' cheist agaibh: Tha e fichead is cóig mionaidean an déidh cóig feasgar ma nach e dorcha a-muigh.
by JLBeale
Tue Sep 25, 2012 8:45 pm
Forum: Dà-chànanach / Bilingual
Topic: A h-naoi (#9) - Dè an uair a tha e?
Replies: 31
Views: 10988

Re: A h-naoi (#9) - Dè an uair a tha e?

Dé an uair as àbaist dhan chleoc ann an Trumpton a th' ann? ...Tha fios agam nach ann freagairt àraidh! A thaing aig Google (?). Dé an uair a bha bho chionn dà uair air ais a thìde?

(Tha mi 'n dòchas gun robh seo sgrìobhte ceart!)