Search found 33 matches

by Marshal
Tue Mar 19, 2013 4:23 pm
Forum: Dà-chànanach / Bilingual
Topic: Ciamar a tha an t-sìde / How's the weather?
Replies: 1130
Views: 203302

Re: Ciamar a tha an t-sìde / How's the weather?

Tha mi a' tuigsinn an-dràsta, tha sin furasta ma-thà... mòran taing a-rithist! Uill, tha i sgòthach a-nis ann an Valencia, agus tha sin rùd beag cunnartach oir 's e "Oidhche an Teine" a th' ann an-diugh . An oidhche as cudromaiche de "Las Fallas". I understand now, it's easy then... thank you very m...
by Marshal
Tue Mar 19, 2013 10:31 am
Forum: Dà-chànanach / Bilingual
Topic: Ciamar a tha an t-sìde / How's the weather?
Replies: 1130
Views: 203302

Re: Ciamar a tha an t-sìde / How's the weather?

Obh Obh! :naire: Tapadh leibh!

Tha ceist agam airson cuin a' cur chì, faic, faca, seall, amhairc agus na faclan èile... tha sin caran doirbh aig an toiseach, nach e?

I have a doubt about when to put chì, faic, faca, seall, amhairc and the other words... it is a bit difficult in the beginning, no?
by Marshal
Tue Mar 19, 2013 9:20 am
Forum: Dà-chànanach / Bilingual
Topic: Ciamar a tha an t-sìde / How's the weather?
Replies: 1130
Views: 203302

Re: Ciamar a tha an t-sìde / How's the weather?

Tha an geamhraidh a' tighinn gu crìch ann s an Spàinn. Tha deagh sh ì de ann, tha i grianach is nas blàithe na bha i an-dè gun teagamh! Ach tha mi cin n teach gum faic mi an t-uisge ann dh' aithghearr... Winter is coming to end in Spain. The weather is good, it's sunny and warmer than yesterday cert...
by Marshal
Tue Mar 19, 2013 12:00 am
Forum: Dà-chànanach / Bilingual
Topic: Dè tha thu a' dèanamh? / What are you doing?
Replies: 1557
Views: 256035

Re: Dè tha thu a' dèanamh? / What are you doing?

Halò a Fhaoileag, chan eil mòran geòidh agam fhathast, direachd cóig. Tha iad a' fuireach aig an éileag agamsa anns a' gheamhradh cuideachd oir 's e peatachan teaghlachail a th' annta :priob: Tha sin mo cur-seachad. Hello Faoileag, I haven`t many geese, only five. They stay in my corral in the winte...
by Marshal
Mon Mar 18, 2013 11:05 pm
Forum: Dà-chànanach / Bilingual
Topic: Dè tha thu a' dèanamh? / What are you doing?
Replies: 1557
Views: 256035

Re: Dè tha thu a' dèanamh? / What are you doing?

Tha iad liath-druma is tha broilleach geal aca anns an fharsaingeachd, ach buidhe nuair tha iad glè òg. Leis an fhìrinn innse tha iad uabhasach mhòr is reamhar ach laghach is dileas cuideachd! They have grey back and white bosom in general, but yellow when they are very young. To tell the truth they...
by Marshal
Mon Mar 18, 2013 4:05 pm
Forum: Dà-chànanach / Bilingual
Topic: Dè tha thu a' dèanamh? / What are you doing?
Replies: 1557
Views: 256035

Re: Dè tha thu a' dèanamh? / What are you doing?

Tha mi a’ dèanamh cèidse airson mo geòidh na Toulouse ùra, ach tha iad am broinn nan uighean fhathast!

I am doing a cage for my new Toulouse geese, but they are still inside the eggs!
by Marshal
Sun Mar 17, 2013 11:54 pm
Forum: Dà-chànanach / Bilingual
Topic: Dè tha thu a' dèanamh? / What are you doing?
Replies: 1557
Views: 256035

Re: Dè tha thu a' dèanamh? / What are you doing?

Rannsaich mi an òrain “Fear a’ Bhata” an oidhche seo. Cha urrainn dhomh “sna hò ro èile” a thuigsinn ach tha an òrain glè furasta is bòidheach gu leòr!

I am studying the song "Fear a' Bhata" tonight. I connot understand "sna hò ro èile" but the song is very easy and beautiful!
by Marshal
Sat Jan 12, 2013 12:31 am
Forum: Cuir nan aithne / Introductions
Topic: Halò, is mise Marcel Gurillo
Replies: 12
Views: 3721

Re: Halò, is mise Marcel Gurillo

Tapad leibh! Tha sin ceart, tha pìobha diofaraichte againn anns a' Spàinn (ann an Galicia is Asturias) oir tha sinnsearan Ceilteach againn cuideachd, ged seinnid mi air a phìob-mhòir (agus cuiridh mi fèileadh orm uaireannan :) ) Tha mi nam chiad bhliadhna foghlaim agus 's e deugair a th' annam fhath...
by Marshal
Sat Jan 12, 2013 12:03 am
Forum: Dà-chànanach / Bilingual
Topic: An t-sean bhliadhna ùr
Replies: 12
Views: 4917

Re: An t-sean bhliadhna ùr

Sean bhliadhna mhath ùr dhuibh ma-thà! :partaidh:
by Marshal
Mon Jan 07, 2013 10:56 pm
Forum: Dà-chànanach / Bilingual
Topic: An t-sean bhliadhna ùr
Replies: 12
Views: 4917

Re: An t-sean bhliadhna ùr

Tha sin fìor! Nollaig Chridheil dhuibh cuideachd! :lol:

It's true! Merry Christmas to you too!
by Marshal
Sun Jan 06, 2013 10:43 pm
Forum: Dà-chànanach / Bilingual
Topic: An t-sean bhliadhna ùr
Replies: 12
Views: 4917

Re: An t-sean bhliadhna ùr

Mìle taing, tha sin uabhasach inntinneach, tha mi a' tuigsinn an-dràsta... is toigh leam an eachdraidh :priob:

"Thousand thanks", it's very interesting, I understand now... I like history
by Marshal
Fri Jan 04, 2013 11:18 pm
Forum: Dà-chànanach / Bilingual
Topic: Ciamar a tha an t-sìde / How's the weather?
Replies: 1130
Views: 203302

Re: Ciamar a tha an t-sìde / How's the weather?

Tapadh leibh :mhoire: (thank you)
by Marshal
Fri Jan 04, 2013 9:29 pm
Forum: Dà-chànanach / Bilingual
Topic: An t-sean bhliadhna ùr
Replies: 12
Views: 4917

An t-sean bhliadhna ùr

Gabhaibh mo leisgeul, ach chan eil fhios agam carson bha an bliadhna ùr ann an 12 nan Faoilleach :? An robh na mìosan diofaraichte anns a' Ghaidhealtachd?

Sorry, but I don't know why was new year the 12th of January. Were the months different in the Highlands?
by Marshal
Fri Jan 04, 2013 2:57 pm
Forum: Dà-chànanach / Bilingual
Topic: Ciamar a tha an t-sìde / How's the weather?
Replies: 1130
Views: 203302

Re: Ciamar a tha an t-sìde / How's the weather?

Tha e grianach an-diugh ann an Spàinn a-rithist, ged rud beag nas blàithe na bha an-dè. Tha chrèid mi nach e blàthachad na cruinne. :roll:

It is sunny today in Spain again, but a little bit warmer than yesterday. I believe that it is the global warming.
by Marshal
Thu Jan 03, 2013 5:45 pm
Forum: Cuir nan aithne / Introductions
Topic: Halò, is mise Marcel Gurillo
Replies: 12
Views: 3721

Re: Halò, is mise Marcel Gurillo

Mòran taing, cha robh sin furasta.. :naire: