Search found 117 matches

by Màiri na Coille
Tue May 27, 2014 4:29 pm
Forum: Dà-chànanach / Bilingual
Topic: Dè tha thu a' dèanamh? / What are you doing?
Replies: 1557
Views: 235690

Re: Dè tha thu a' dèanamh? / What are you doing?

Obh, obh, tha mòran cànannan a bharrachd agaibh na agamsa! Tha nàire orm gu dearbh. :naire: Tha mi air ionnsachadh beagan Laideann agus beagan Fraingis, ach chan urrainn dhomh a bhruidhinn iad. Tha dìreach Beurla agam. :( Chan eil mi tàlanach air cànannan. Ach 's toigh leam iad co-dhiù. :lol: Oh dea...
by Màiri na Coille
Tue May 27, 2014 4:15 pm
Forum: Cuir nan aithne / Introductions
Topic: Haló ás Na Stáltean Aonaichte!
Replies: 6
Views: 1905

Re: Haló ás Na Stáltean Aonaichte!

Fàilte, a Noah. Tha mi à Illinois, faisg air Chicago. Tha thu math air cànannan! 'S toigh leamsa cànanna, ach chan eil mi cinnteach gu bheil mi math orra. Tha mi air ionnsachadh beagan Laidinn, beagan Fraingis, beagan Gàidhlig...'s fheàrr leam Gàidhlig, gu nàdarach. :D Welcome, Noah. I'm from Illino...
by Màiri na Coille
Fri May 23, 2014 2:53 am
Forum: Dà-chànanach / Bilingual
Topic: Dè tha thu a' dèanamh? / What are you doing?
Replies: 1557
Views: 235690

Re: Dè tha thu a' dèanamh? / What are you doing?

Rinn mi reul-eòlas trì bliadhna air ais; bha e a' còrdadh rium gu mòr. Tha e cho inntineach! 'S toigh leam fhathast a' coimheadh na reultan ann an t-iarmailt oidhche--ged chan eil tòrr ann (tha mi a' fuireach anns na frith-bhailtean, mar sin tha truilleadh solais ann). I did astronomy three years ba...
by Màiri na Coille
Wed May 14, 2014 3:48 am
Forum: Dà-chànanach / Bilingual
Topic: Dè tha thu a' dèanamh? / What are you doing?
Replies: 1557
Views: 235690

Re: Dè tha thu a' dèanamh? / What are you doing?

coempa wrote:I'm leaving now. Guide my spirit to the highlands should I never return
Ò, na bàsaich! :P Glè dheagh fhortan dhut. Tha mi cinnteach gum bi thu a' dèanamh gu math.

Oh, don't die! :P Very good luck to you. I'm sure you'll do well.
by Màiri na Coille
Sun May 11, 2014 9:31 pm
Forum: Ceòl, Leabhraichean is na h-Ealain / Music, Books and the Arts
Topic: A' lorg airson faclan na h-òran
Replies: 3
Views: 3302

Re: A' lorg airson faclan na h-òran

But could you possibly put the refrain (in Gaelic) all in one stanza? I can't quite figure it out the way it is right now.
by Màiri na Coille
Sun May 11, 2014 9:26 pm
Forum: Dà-chànanach / Bilingual
Topic: Dè tha thu a' dèanamh? / What are you doing?
Replies: 1557
Views: 235690

Re: Dè tha thu a' dèanamh? / What are you doing?

Tha, tha mi ag ionnsachadh teòraig ciùil anns a' chòisir aig an àrd-sgoil.

Yeah, I study music theory in choir at the high school.
by Màiri na Coille
Thu May 08, 2014 9:06 pm
Forum: Dà-chànanach / Bilingual
Topic: Dè tha thu a' dèanamh? / What are you doing?
Replies: 1557
Views: 235690

Re: Dè tha thu a' dèanamh? / What are you doing?

Mairead wrote: Tha mi ag ionnsaich teòirig ciùil ri leabhar à leabhar-lann. 'S toil leam!
Suas le teòirig ciùil! :P

Hooray for music theory!
by Màiri na Coille
Thu May 08, 2014 9:02 pm
Forum: Coinneamhan air Skype / Skype Meetings
Topic: Realtime Chat
Replies: 15
Views: 12340

Re: Realtime Chat

Mì-thoilichte cha bhi mi ann Didòmhnaich sa tighinn (tha consairt eile agam), ach cuir fios tro Dùghlas gu bheil ùidh agad.

Unfortunately I won't be on this Sunday (I have another concert), but let Doughlas know you're interested.
by Màiri na Coille
Thu May 08, 2014 8:58 pm
Forum: Ceòl, Leabhraichean is na h-Ealain / Music, Books and the Arts
Topic: A' lorg airson faclan na h-òran
Replies: 3
Views: 3302

A' lorg airson faclan na h-òran

Listening to Radio nan Gaidheal today, I heard a lovely recording of the song "Horo Cha Bhi Mi Gad Chaoidh Nas Motha", written by Neil Morrison. I would love to learn it but can't seem to track down the lyrics. Any ideas?

Mòran taing!
by Màiri na Coille
Thu May 08, 2014 3:01 pm
Forum: Coinneamhan air Skype / Skype Meetings
Topic: Realtime Chat
Replies: 15
Views: 12340

Re: Realtime Chat

Tha ùidh agam! Is mise "maryofwoods" air Skype. Chan eil mi fileanta, ach bhiodh mi toilichte a bhruidhinn riut. A bheil eòlach agad air na còmhraidh Skype Didòmhnaich aig Dùghlas Friseal ("dughlas" air an fhòram seo)? Bruidhinnidh sinn air Skype gach Didòmhnaich--seadh, gach Didòmhnaich nach eil si...
by Màiri na Coille
Wed May 07, 2014 11:01 pm
Forum: Dà-chànanach / Bilingual
Topic: Dè tha thu a' dèanamh? / What are you doing?
Replies: 1557
Views: 235690

Re: Dè tha thu a' dèanamh? / What are you doing?

1. Tha sinn toilichte. 2. 'S e baile Albannach a th'ann an Glaschu. 3. Tha an t-Eilean Sgìtheanach brèagha. 4. 'S e eilean a th'ann am Muile. 5. Tha na clann a' cluich. 6. 'S e nurs a th'ann an nighean sin. 7. Tha an gille sin gòrach. (Fàgaidh mi beagan dhiubh airson na daoine eile. Ciamar a tha sin...
by Màiri na Coille
Tue May 06, 2014 9:07 pm
Forum: Dà-chànanach / Bilingual
Topic: Dè tha thu a' dèanamh? / What are you doing?
Replies: 1557
Views: 235690

Re: Dè tha thu a' dèanamh? / What are you doing?

Tha mi ag iarraidh clasaichean san diadhaireachd, san Beurla, sa' chànanachas, agus sa' cheòl cuideachd. Ò, dè seòrsa ceòl? A bheil thu a' cluich inneal-ciùil? Tha mise a' cluich air an fhidheall agus tha mi a' seinn, cuideachd. Oh, what sort of music? Do you play an instrument. I play violin and I...
by Màiri na Coille
Tue May 06, 2014 1:49 pm
Forum: Dà-chànanach / Bilingual
Topic: Dè tha thu a' dèanamh? / What are you doing?
Replies: 1557
Views: 235690

Re: Dè tha thu a' dèanamh? / What are you doing?

Tapadh leibh, a h-uile duine! Bha an clas math a-raoir, ach bha e fada cuideachd agus dh'fhàs mo cheann glè sgìth. A Choempa, tha dòchas agam gum bi thu a' draibheadh a dh'aithghearr! Tha e feumail, nach eil? Agus gur math thèid leatsa, cuideachd, a Theddie. A-nis, 's e madainn bhrèagha a th'ann. Th...
by Màiri na Coille
Tue May 06, 2014 12:10 am
Forum: Dà-chànanach / Bilingual
Topic: Dè tha thu a' dèanamh? / What are you doing?
Replies: 1557
Views: 235690

Re: Dè tha thu a' dèanamh? / What are you doing?

Obh, obh. Bha mi glè thrang (ro thrang airson mòran Gàidhlig) agus a-nochd tha mi a' fàs nas trainge! Tha mo chlasaichean draibheadh a' tòiseachadh. Gach oidhche eadar Diluain agus Diardaoin. Oh, dear. I was already very busy and tonight I'm getting busier! My driving classes are starting. Every nig...