Search found 117 matches

by Màiri na Coille
Mon Apr 28, 2014 7:42 pm
Forum: Dà-chànanach / Bilingual
Topic: Dè tha thu a' dèanamh? / What are you doing?
Replies: 1557
Views: 235685

Re: Dè tha thu a' dèanamh? / What are you doing?

coempa wrote:Tha mi aig an taigh. Tha mi uabhasach sgìth an-diugh.

I am at home. I am awfully tired today.
Tha mi duilich! Carson? Tha mise beagan sgìth cuideachd an-diugh. Chaidh mi dhan cadal ro fhadalach a-raoir.

I'm sorry! Why? I am a little tired too today. I went to bed too late last night.
by Màiri na Coille
Mon Apr 21, 2014 7:33 pm
Forum: Dà-chànanach / Bilingual
Topic: Mo Thuras Gàidhlig: Am Bhidio!
Replies: 2
Views: 2368

Re: Mo Thuras Gàidhlig: Am Bhidio!

Tapadh leat, a Mhairead. :)
by Màiri na Coille
Mon Apr 14, 2014 2:31 am
Forum: Dà-chànanach / Bilingual
Topic: Mo Thuras Gàidhlig: Am Bhidio!
Replies: 2
Views: 2368

Mo Thuras Gàidhlig: Am Bhidio!

Rinn mi beagan bhidio mu dheidhinn mi fhìn agus a' Ghàidhlig. Chan eil i glè mhath--b' e mo chiad turas a bh'ann. Ach, seo i, co-dhiù. Innse dhomh mu dheidhinn mearchdan sam bith a tha sibh a' faighinn! (Fhuair mise tè--chì sibh i... :naire: ) Tha mi 'n dòchas obair nas fheàrr a dhèanamh an ath-thur...
by Màiri na Coille
Mon Apr 14, 2014 2:16 am
Forum: Cuir nan aithne / Introductions
Topic: Hàlo, is mise Coempa
Replies: 36
Views: 9125

Re: Hàlo, is mise Coempa

Chan eil aon chànan gu leòr. Co às a tha sibh, a Mhàiri? Chan eil idir. :P Tha mi às na Stàitean Aonaichte. Tha mi a' fuirich ann an Illinois, faisg air Chicago. I'm from the U.S. I live in Illinois, near Chicago. An robh thu riamh anns na Stàitean? Cha robh mise riamh san Òlaind. Have you ever bee...
by Màiri na Coille
Sat Apr 12, 2014 3:21 pm
Forum: Cuir nan aithne / Introductions
Topic: Hàlo, is mise Coempa
Replies: 36
Views: 9125

Re: Hàlo, is mise Coempa

Also, I find it funny how I have to stop myself from saying 'tapadh leibh' whenever I want to thank someone. Haha, I've done stuff like that too. My real problem is thinking in Fraelic (French/Gaelic). I started Gaelic first so that when I began French speaking sessions I wanted to say "Tha" every ...
by Màiri na Coille
Fri Apr 11, 2014 4:14 pm
Forum: Dà-chànanach / Bilingual
Topic: Dè tha thu a' dèanamh? / What are you doing?
Replies: 1557
Views: 235685

Re: Dè tha thu a' dèanamh? / What are you doing?

Airson mo bhidio tha mi a' dèanamh òran co-ionnan ri "'S toigh leam fhìn buntata 's ìm". Tha na faclan ùra mu dheidhinn Gàidhlig (an àite biadh). :) Bha mi ag iarradh a dhèanamh cinnteach gun robh iad ceart (gàmar, gnàthas-cainnt, rud sam bith eile...). Seo e! 'S toigh leam fhìn a' Ghàidhlig, 'S toi...
by Màiri na Coille
Thu Apr 10, 2014 7:45 pm
Forum: Cuir nan aithne / Introductions
Topic: Hàlo, is mise Coempa
Replies: 36
Views: 9125

Re: Hàlo, is mise Coempa

'S toigh leam sin, akerbeltz. :)
by Màiri na Coille
Thu Apr 10, 2014 7:41 pm
Forum: Cuir nan aithne / Introductions
Topic: Hàlo, is mise Coempa
Replies: 36
Views: 9125

Re: Hàlo, is mise Coempa

Fàilte dhan Fhòram, a Choempa! :D Ciamar a bha thu a' faighinn a-mach mu dheidhinn a' Ghàidhlig?

Welcome to the Forum, Coempa! How did you discover the Gaelic?
by Màiri na Coille
Thu Apr 10, 2014 7:34 pm
Forum: Dà-chànanach / Bilingual
Topic: Dè tha thu a' dèanamh? / What are you doing?
Replies: 1557
Views: 235685

Re: Dè tha thu a' dèanamh? / What are you doing?

Tha dòchas agam gum bi mi ag obair air mo bhidio an Disathairne seo, co-dhiù. Chì sinn. Bidh mi a' faicinn airson do bhidio cuideachd, a Mhairead!

I hope to work on my video this Saturday, anyway. We'll see. I'll be looking for yours too, Mairead!
by Màiri na Coille
Tue Apr 08, 2014 11:20 pm
Forum: Dà-chànanach / Bilingual
Topic: Dè tha thu a' dèanamh? / What are you doing?
Replies: 1557
Views: 235685

Re: Dè tha thu a' dèanamh? / What are you doing?

Mairead wrote:
A Mhàiri, tha mi ag iarraidh a bhith a' faicinn do bhidio cuideachd. :)
Bha mi glè thrang seachdain sa chaidh. Cha robh mi ag obair oirre idir!

I was very busy last week. I didn't work on it at all!
by Màiri na Coille
Tue Apr 08, 2014 11:05 pm
Forum: Coinneamhan air Skype / Skype Meetings
Topic: Group Skype for beginners
Replies: 58
Views: 23793

Re: Group Skype for beginners

Mar sin--an robh mi ceart mu "a chleachadh"? Tha mi troimh-a-chèile a-nis! :|
by Màiri na Coille
Tue Apr 08, 2014 10:56 pm
Forum: Ceòl, Leabhraichean is na h-Ealain / Music, Books and the Arts
Topic: Iris Ghàidhlig air-loidhne ùr: Dàna
Replies: 5
Views: 4029

Re: Iris Ghàidhlig air-loidhne ùr: Dàna

Tapadh leat! 'S dòcha feuchaidh mi sin. Seachdain sa chaidh, bha mi air Dàna agus leugh mi aon sgeul slàn. Bha mi a' tuigsinn a' mhòr-chuid dheth!

Thanks! I might try that. Last week I was on Dàna and I read one whole story. I understood most of it!
by Màiri na Coille
Tue Mar 25, 2014 11:21 pm
Forum: Cuir nan aithne / Introductions
Topic: Halo from Essex
Replies: 5
Views: 1935

Re: Halo from Essex

Fàilte dhan Fhòram. Tha mi 'n dòchas gum bi e a' còrdadh riut. Tha a h-uile duine an-seo iongantach! Agus glè fhoighidneach. :)

Welcome to the Forum. I hope you'll enjoy it. All the people here are wonderful! And very patient.
by Màiri na Coille
Tue Mar 25, 2014 11:13 pm
Forum: Dà-chànanach / Bilingual
Topic: Dè tha thu a' dèanamh? / What are you doing?
Replies: 1557
Views: 235685

Re: Dè tha thu a' dèanamh? / What are you doing?

Saoilidh mi gum bi thu a' fuirich airson greis fhathast... Anns a' bhidio, tha mi a' feuchainn a bhruidhinn gun sgrìobhadh na faclan. Tha sin gu math doirbh air mo shon. Agus tha mi cinnteach gun nì mi mearachdan, cuideachd! Ach carson a tha mi air an Fhòram seo, co-dhiù? :P I think you'll be waitin...
by Màiri na Coille
Mon Mar 24, 2014 3:46 am
Forum: Dà-chànanach / Bilingual
Topic: Ciamar a tha an t-sìde / How's the weather?
Replies: 1130
Views: 169721

Re: Ciamar a tha an t-sìde / How's the weather?

Tapadh leat, a GhunChleoc. :) Seachdainn sa chaidh, bha i a' fàs nas blàithe agus leagh an sneachda...ach am madainn seo, bha beagan sneachda ann a-rithist!! Agus bidh i fuar a-rithist an t-seachdainn seo. :( Thanks, GunChleoc. Last week, it was getting warmer and the snow melted...but this morning,...