Search found 117 matches

by Màiri na Coille
Mon Mar 24, 2014 3:33 am
Forum: Dà-chànanach / Bilingual
Topic: Dè tha thu a' dèanamh? / What are you doing?
Replies: 1557
Views: 236432

Re: Dè tha thu a' dèanamh? / What are you doing?

Bha mi a' feuchainn bhidio Ghàidhlig bhig a dhèanamh. Nuair a tha i deiseil cuiridh mi i air Youtube, tha mi a' smaoineachadh. Cuideachd, tha mi a' feuchainn a bhith barrachd an sàs leis an Fhòram. Tha mi ag iarraidh tuilleadh a dhèanamh airson a' Ghàidhlig! I was trying to make a little Gaelic vide...
by Màiri na Coille
Mon Mar 24, 2014 3:18 am
Forum: Ceòl, Leabhraichean is na h-Ealain / Music, Books and the Arts
Topic: Books Translated from English to Gaelic
Replies: 9
Views: 7082

Re: Books Translated from English to Gaelic

Fhuair mise a-mach mu dheidhinn Tintin nuair a bha mi ag ionnsachadh Fraingis. B' e Beilgeach a bh'ann an ùghdar. Tha mi air leughadh "An t-Eilean Dubh" anns a' Bheurla, ach bu toigh leam gu math ga leughadh anns a' Ghàidhlig cuideachd! I found out about Tintin when I was studying French. The author...
by Màiri na Coille
Mon Mar 24, 2014 3:10 am
Forum: Ceòl, Leabhraichean is na h-Ealain / Music, Books and the Arts
Topic: Iris Ghàidhlig air-loidhne ùr: Dàna
Replies: 5
Views: 4056

Re: Iris Ghàidhlig air-loidhne ùr: Dàna

Chunnaic mi an iris seo! Ach--chan urrainn dhomh na h-artaigilean a leughadh. Chan eil an Gàidhlig agam gu leòr math! :naire:
by Màiri na Coille
Mon Mar 24, 2014 3:02 am
Forum: Coinneamhan air Skype / Skype Meetings
Topic: Group Skype for beginners
Replies: 58
Views: 23986

Re: Group Skype for beginners

Direach triùir no ceathar. 'S e còmhlan beag a th'annain. Mar as abhaist, tha beagan seanchas againn mu dheidhinn ar naidheachd airson an t-seachdainn no an t-aimsir. An dèidh sin, nì sinn uaireannan an Litir Bheag. Leughaidh sinn i agus bruidhinnidh sinn mu dheidhinn an gràmar no na faclan ùr. Cha ...
by Màiri na Coille
Fri Mar 21, 2014 11:28 pm
Forum: Coinneamhan air Skype / Skype Meetings
Topic: Group Skype for beginners
Replies: 58
Views: 23986

Re: Group Skype for beginners

Hai a h-uile daoine, Seo beagan teachdairachd ag radh gu bheil an còmhlan seo a' dol fhathast! Aon latha (Là na Sàbaid), aon uair (8-9 GMT), gach seachdain. Tha daoine ùr di-beathte daonnan! :D Hi everyone, This is just a little message saying that this group is still running! Same day (Sundays), sa...
by Màiri na Coille
Tue Mar 18, 2014 10:57 pm
Forum: Cuir nan aithne / Introductions
Topic: Hàlo, 's mise Mairead!
Replies: 35
Views: 9286

Re: Hàlo, 's mise Mairead!

Meal do naideachd!! Tha mi glè thoilichte air do shon. Tha dòchas agam gum bi na clasaichean math. 'S toigh le mo bhràthair eachdraidh mheadhan-aoiseil cuideachd. Bu toigh leis ann an Sasann a dh'ionnsachadh. An samhradh seo bidh e a' dol gu Ath nan Damh airson seachdain airson clas eachdraidh goiri...
by Màiri na Coille
Sat Mar 15, 2014 10:08 pm
Forum: Cuir nan aithne / Introductions
Topic: Hàlo, 's mise Mairead!
Replies: 35
Views: 9286

Re: Hàlo, 's mise Mairead!

Tha mi ag ionnsachadh Gàidhlig leis gu bheil toigh leam i. :D Leugh mi "Fo Bhruid" le Raibeart Louis Stevenson trì no dhà bliadhna air ais, agus chòrd e rium gu math. Leugh mi tòrr leabharan eile, cuideachd. Bha gaol agam air a h-uile rudan Albannach. An dèidh sin, aon latha, thòisich mi beagan Gàid...
by Màiri na Coille
Wed Mar 12, 2014 4:00 pm
Forum: Dà-chànanach / Bilingual
Topic: Dè tha thu a' dèanamh? / What are you doing?
Replies: 1557
Views: 236432

Re: Dè tha thu a' dèanamh? / What are you doing?

Nì mi Fraingis airson sgoil an-dràsta. 'S toigh leam Fraingis gu math gu leòr, ach nas fheàrr leam a' Ghàidhlig. :lol:

I'll be doing French for my schoolwork in a moment. I like French well enough, but I prefer the Gaelic!
by Màiri na Coille
Wed Mar 12, 2014 3:54 pm
Forum: Cuir nan aithne / Introductions
Topic: Hàlo, 's mise Mairead!
Replies: 35
Views: 9286

Re: Hàlo, 's mise Mairead!

Hai, a Mairead, agus fàilte! Tha mi a' smaonicheadh gu bheil Gàidhlig math agad an dèidh direach seachd mìosan! Tha mise air ionnsachadh airson bliadhna gu leth, agus dèan mi mòran mearachdan fhathast. Bu mhiann leam sinnsearan Albannach, ach chan eil sam bith agam. Direach Eireannach agus Gearmailt...
by Màiri na Coille
Sat Feb 08, 2014 12:19 am
Forum: Dà-chànanach / Bilingual
Topic: Ciamar a tha an t-sìde / How's the weather?
Replies: 1130
Views: 170831

Re: Ciamar a tha an t-sìde / How's the weather?

Tha mòran sneachda ann ann an Illinois an-dràsta! Fhuair sinn barrachd air sia oirlichean an t-seachdain seo agus tha mi a' smaoineachadh gum bi sinn a' faighinn barrachd a-maireach! Agus tha i fo neoini (farenheit) aig oidhche. Ach, tha i laghach 's blàth ann an taigh agam. Tha cnatan agam, ach tha...
by Màiri na Coille
Fri Jan 10, 2014 1:48 am
Forum: Dà-chànanach / Bilingual
Topic: Dè tha thu a' dèanamh? / What are you doing?
Replies: 1557
Views: 236432

Re: Dè tha thu a' dèanamh? / What are you doing?

An do chòrd an ceòl ri do chraid?

Did your friend like the music?

Ò, chòrd e riutha gu math.

Nollaig Chridheil dhut, poormouse!

Oh, she enjoyed it very much.

A Merry Christmas to you, poormouse!
by Màiri na Coille
Sun Dec 29, 2013 3:13 pm
Forum: Dà-chànanach / Bilingual
Topic: Dè tha thu a' dèanamh? / What are you doing?
Replies: 1557
Views: 236432

Re: Dè tha thu a' dèanamh? / What are you doing?

Halò! Nollaig Chridheil, a h-uile daoine! :) Tha mi 'n dochas gun robh Nollaig math agaibh. Fhuair mi CD le Julie Fowlis, ach cha do dh'eist mi ris fhathast. Iarr mi a dh'eisteachd ris an-diugh. Tha caraid agam a' tighinn dhan taigh agam an-diugh; 's docha gum bi an ceòl Gàidhlig a' còrdadh rithe cu...
by Màiri na Coille
Wed Oct 16, 2013 10:53 pm
Forum: Dà-chànanach / Bilingual
Topic: Ciamar a tha an t-sìde / How's the weather?
Replies: 1130
Views: 170831

Re: Ciamar a tha an t-sìde / How's the weather?

'S truagh sin! 'S toigh leamsa am foghar, mar as abaist. Ach an-duigh bha i fuar agus gaoithe, agus cha chord i rium cho math.

That's too bad! I like autumn, usually. But today it was cold and windy and I didn't like that so well.
by Màiri na Coille
Wed Aug 21, 2013 7:22 pm
Forum: Coinneamhan air Skype / Skype Meetings
Topic: Group Skype for beginners
Replies: 58
Views: 23986

Re: Group Skype for beginners

Hello, Teddie! Yes, these sessions are still running, and there is one this Sunday (25) at the usual time. I'll let Dùghlas know you'd like to join. Don't worry about speaking fluently. I don't either! A session typically starts with greetings, talking about the weather, and sharing a couple things ...
by Màiri na Coille
Wed Jul 24, 2013 7:04 pm
Forum: Coinneamhan air Skype / Skype Meetings
Topic: Group Skype for beginners
Replies: 58
Views: 23986

Re: Group Skype for beginners

'S e do bheatha! :)