Search found 232 matches

by Mairead
Thu Jul 31, 2014 7:33 am
Forum: Dà-chànanach / Bilingual
Topic: Dè tha thu a' dèanamh? / What are you doing?
Replies: 1557
Views: 256030

Re: Dè tha thu a' dèanamh? / What are you doing?

An robh thu a' draibheadh tron duthach, iolair? Cha robh mi ann an Nuadh Sasann o chionn fhada, ach tha teaghlach agam an-sin agus tha mi ag iarraidh dhol a-rithist. Tha e cho brèagha. Tha mi ag obair aig an taigh-tasgaidh na iasgaich madainn an-diugh. Tha mi beagan tinn an-diugh mar sin tha mi ag i...
by Mairead
Sun Jul 27, 2014 9:08 am
Forum: Dà-chànanach / Bilingual
Topic: Dè tha thu a' dèanamh? / What are you doing?
Replies: 1557
Views: 256030

Re: Dè tha thu a' dèanamh? / What are you doing?

Obh, glé mhath!! Càite an do shiubhal thu ann an Alba? An deach thu a Chill Rìmhinn? An do bhruidhinn thu Gàidhlig anns na h-Eileanan Siar? Cha robh mi air riamh anns na h-Eileanan Siar, ach b' toil leam. 'S e Ìleach a tha ann an daoine aig co-obraiche agam, agus bidh sinn a' bruidhinn Gàidhlig a dh...
by Mairead
Sat Jul 26, 2014 5:05 pm
Forum: Dà-chànanach / Bilingual
Topic: Dè tha thu a' dèanamh? / What are you doing?
Replies: 1557
Views: 256030

Re: Dè tha thu a' dèanamh? / What are you doing?

Chan eil iad ag ionnsachadh feallsanachd, a Choempa (ach tha nàbaidh againn ga h-ionnsachadh). Tha m'athair ag ionnsachadh eachdraidh eaglaise (eachdraidh manachail gu h-àraid) ann an Sgoil Diadhachd. Tha mo mhàthair ag ionnsachadh daonn-eòlas; 's e leughadair a tha innte, agus tha i a' sgrìobhadh m...
by Mairead
Sat Jul 26, 2014 8:50 am
Forum: Dà-chànanach / Bilingual
Topic: Dè tha thu a' dèanamh? / What are you doing?
Replies: 1557
Views: 256030

Re: Dè tha thu a' dèanamh? / What are you doing?

Tha mi às na Stàitean cuideachd, ach chan eil Boston; tha mi à Wisconsin ('s motha tha 's nach eil). Tha mo cho-ogha a' fuireach ann am Boston, agus that mo phàrantan às an Ear (Nuadh Eabhrac). Cha robh mi air riamh ann am Boston, ge-tà. Tha mi a' fuireach ann an Alba oir tha mo phàrantan aig obair ...
by Mairead
Fri Jul 25, 2014 6:33 pm
Forum: Dà-chànanach / Bilingual
Topic: Ciamar a tha an t-sìde / How's the weather?
Replies: 1130
Views: 203296

Re: Ciamar a tha an t-sìde / How's the weather?

Glé mhath! Tha sin brèagha. Tha an aimsir inntinneach an-seo an-diugh. Tha an ceò a' cladaich ann. Tha e bòidheach agus beagan fliuch. Tha e a' roiligeadh anns na sràidean, agus tha e fionnar anns an aodann. Very good! That is lovely. The weather here is interesting today. There is haar (coastal fog...
by Mairead
Fri Jul 25, 2014 6:26 pm
Forum: Dà-chànanach / Bilingual
Topic: Dè tha thu a' dèanamh? / What are you doing?
Replies: 1557
Views: 256030

Re: Dè tha thu a' dèanamh? / What are you doing?

Halò, Iolair. :) Agus meal do naidheachd! Tha taigh ùr glè mhath. Tha taigh ùr againn cuideachd (uill, ùr an uiridh) agus tha mòran bogsaichean agus pròiseactan againn fhathast. Gun déid leat! Càite am bheil thu ag obair? Hi, Iolair! And congratulations! A new house is very good. We have a new house...
by Mairead
Fri Jul 25, 2014 6:10 pm
Forum: Ceòl, Leabhraichean is na h-Ealain / Music, Books and the Arts
Topic: First superhero graphic novel translated into Gaelic
Replies: 6
Views: 6906

Re: First superhero graphic novel translated into Gaelic

That is so awesome to see! Thanks for sharing this! Glad to see more things coming out in Gaelic.
by Mairead
Thu Jul 24, 2014 5:28 pm
Forum: Gràmar, Fuaimean is Gnàths / Grammar, Sounds and Expressions
Topic: Diacritic Discrepancy
Replies: 5
Views: 1694

Re: Diacritic Discrepancy

Mòran taing!! I will keep all of this in mind. Really helpful, thank you. :)
by Mairead
Thu Jul 24, 2014 1:43 pm
Forum: Gràmar, Fuaimean is Gnàths / Grammar, Sounds and Expressions
Topic: Diacritic Discrepancy
Replies: 5
Views: 1694

Re: Diacritic Discrepancy

Oh okay, this is very interesting, and I'm glad I checked because this is quite different than what I'd been understanding from the "authorities" I'd read. I am a bit confused now though about how to move forward. Has this "official" change then been widely ignored by the Gaelic-speaking community, ...
by Mairead
Thu Jul 24, 2014 9:54 am
Forum: Gràmar, Fuaimean is Gnàths / Grammar, Sounds and Expressions
Topic: Diacritic Discrepancy
Replies: 5
Views: 1694

Diacritic Discrepancy

It is my understanding that while Gaelic used to have accents going bòth wáys, now they only go òne wày. However, I keep running into é. I've seen it on Wikipedia and Am Faclair Beag, to name just two. Is the é diacritic an exception to the general rule of going left, or is it just a more persistent...
by Mairead
Thu Jul 24, 2014 9:51 am
Forum: Dà-chànanach / Bilingual
Topic: Dè tha thu a' dèanamh? / What are you doing?
Replies: 1557
Views: 256030

Re: Dè tha thu a' dèanamh? / What are you doing?

Mòran taing. Tha mi a' tuigsinn a-nis. :) Uill, chan eil mi cho thrang a-nis oir fhalbh aoighean againn. Tha sìth agam rè greis... gu ruige an oilthigh. Bidh mi a' leughadh mòran Gàidhlig as t-samhradh seo. Thanks. I understand now. :) Well, I am not so busy now because our guests left. I have peace...
by Mairead
Sun Jul 20, 2014 2:00 pm
Forum: Gràmar, Fuaimean is Gnàths / Grammar, Sounds and Expressions
Topic: Relationship of Gaelic to Classical Languages
Replies: 25
Views: 10021

Re: Relationship of Gaelic to Classical Languages

That's definitely true! There are lots of things that seem like they can't have evolved naturally but make perfect sense to someone who understands how sounds and structures have evolved over time. I did some more research on this and found that the theory of Celtic influence on English/Spanish/etc ...
by Mairead
Sun Jul 20, 2014 1:57 pm
Forum: Gràmar, Fuaimean is Gnàths / Grammar, Sounds and Expressions
Topic: Mu
Replies: 13
Views: 2910

Re: Mu

Oh, glè mhath! I will be writing all of this down in my notes. I forgot to ask about this one--I've also seen mu thimcheall . How does that fit into all of the above? So basically what I'm getting from this is that it's okay to use mu and mu dheidhinn interchangeably as long as I remember that one t...
by Mairead
Sun Jul 20, 2014 10:08 am
Forum: Gràmar, Fuaimean is Gnàths / Grammar, Sounds and Expressions
Topic: Mu
Replies: 13
Views: 2910

Mu

Hello, this little word is something I haven't been able to figure out yet, as every time I think I've got it, I see something that confuses me. My understanding is that this word can mean "about" in both senses of "concerning" and "around". (The latter usage is something I'm not sure about because ...
by Mairead
Sun Jul 20, 2014 9:37 am
Forum: Gràmar, Fuaimean is Gnàths / Grammar, Sounds and Expressions
Topic: Relationship of Gaelic to Classical Languages
Replies: 25
Views: 10021

Re: Relationship of Gaelic to Classical Languages

That is, you can say "I am running" in English, or "Rydw i'n rhedeg" in Welsh, or "Tha mi a' ruith" in Gaelic - but you can't really say, e.g., "Je suis courant" in French. No doubt GC will confirm or otherwise the situation vis-à-vis German. Also, if I mind right, this sort of construction is not ...