Search found 232 matches

by Mairead
Tue Feb 09, 2016 10:50 pm
Forum: Dà-chànanach / Bilingual
Topic: Ciamar a tha an t-sìde / How's the weather?
Replies: 1130
Views: 208973

Re: Ciamar a tha an t-sìde / How's the weather?

Bha i uabhasach fliuch agus garbh sa gheamhradh ann an Fìobha. 'Nise tha i grianach, fa dheòigh! Agus tha i tlàth a-nis cuideachd. :)

It was terribly wet and windy in winter in Fife. Now it's sunny, finally! And it's mild now too. :)
by Mairead
Tue Feb 09, 2016 10:38 pm
Forum: Dà-chànanach / Bilingual
Topic: Dè tha thu a' dèanamh? / What are you doing?
Replies: 1557
Views: 261849

Re: Dè tha thu a' dèanamh? / What are you doing?

Haló, ciamar a tha sibh? Tha mi trang - chan eil mi a' dèanamh Gàidhlig gu tric. Ach, tha mi a' leughadh eachdraidh na h-Alba meadhan-aoiseil, agus tha faclan ann an Sean-Gaelige. Tha mi gan tuigsinn uaireannan. :) Hey, how are you guys all doing? I am busy - I don't do Gaelic very often. However, I...
by Mairead
Mon Nov 30, 2015 3:37 pm
Forum: Dà-chànanach / Bilingual
Topic: Ciamar a tha an t-sìde / How's the weather?
Replies: 1130
Views: 208973

Re: Ciamar a tha an t-sìde / How's the weather?

Tha i fuar agus soilleir an-seo cuideachd! Bha sneachd ann an-dé - chòrd e rium gu mór!!! :)

It is cold and clear here too! There was snow yesterday - I LOVED it!
by Mairead
Thu Nov 26, 2015 8:39 am
Forum: Dà-chànanach / Bilingual
Topic: Dè tha thu a' dèanamh? / What are you doing?
Replies: 1557
Views: 261849

Re: Dè tha thu a' dèanamh? / What are you doing?

'S e Là na Taingealachd a th'ann an-diugh! :) Bidh sinn ag ithe 'stuffing', buntàta pronn, fraochain, céic ùbhlan, agus mo phàranthan bidh ag ithe pulaidh. (Chan eil mi agus mo phiuthar ag ithe feòil.) Today is Thanksgiving! We'll be eating stuffing, mashed potatoes, cranberries, apple cake, and my ...
by Mairead
Thu Nov 26, 2015 8:29 am
Forum: Dà-chànanach / Bilingual
Topic: Ciamar a tha an t-sìde / How's the weather?
Replies: 1130
Views: 208973

Re: Ciamar a tha an t-sìde / How's the weather?

Bidh i grianach ann an Cill Rìmhinn, mar is trice. ;)

It's more or less always sunny in St Andrews.
by Mairead
Wed Nov 11, 2015 1:38 pm
Forum: Cuir nan aithne / Introductions
Topic: Halò às an Ruis | Hello from Russia
Replies: 12
Views: 3651

Re: Halò às an Ruis | Hello from Russia

Russian Red wrote:
Mairead wrote:Fàilte! :)
Halò, a Mhairead! Tapadh leibh. Ciamar a tha sibh?
Tha mi gu math, tapadh leat. :) Ciamar a tha thu fhéin?
by Mairead
Mon Nov 09, 2015 9:06 am
Forum: Cuir nan aithne / Introductions
Topic: New member
Replies: 9
Views: 3979

Re: New member

Fàilte! :) You can always post in the bilingual section if you're more comfortable at first posting in English alongside Gaelic. :)
by Mairead
Tue Sep 29, 2015 2:25 pm
Forum: Dà-chànanach / Bilingual
Topic: Dè tha thu a' dèanamh? / What are you doing?
Replies: 1557
Views: 261849

Re: Dè tha thu a' dèanamh? / What are you doing?

Glé mhath! :) Tha mi a' leughadh mòran*.

Very nice! I am reading a lot.

*My Gaelic is rusty - is that an ok construction?
by Mairead
Wed Sep 16, 2015 5:59 pm
Forum: Cuir nan aithne / Introductions
Topic: Fàilte!
Replies: 3
Views: 2164

Re: Fàilte!

Fàilte! :)
by Mairead
Wed Sep 16, 2015 7:30 am
Forum: Dà-chànanach / Bilingual
Topic: Dè tha thu a' dèanamh? / What are you doing?
Replies: 1557
Views: 261849

Re: Dè tha thu a' dèanamh? / What are you doing?

Okay, my teacher grew up speaking Gaelic in Harris and is about 70 and she uses trang for people, so I'm assuming it's just standard usage now!

Thanks for the corrections!
by Mairead
Tue Sep 15, 2015 9:15 am
Forum: Dà-chànanach / Bilingual
Topic: Dè tha thu a' dèanamh? / What are you doing?
Replies: 1557
Views: 261849

Re: Dè tha thu a' dèanamh? / What are you doing?

Chan eil mi a' sgioblachadh an-diugh, ach bidh mi a' dèanamh taigh-nigheachain. Bha mi ro thrang as ùr. Thòisich a' bhliadhna acadeimigeach agus bha mòran tachartasan ann. Thòisich na clasaichean an-dé, fa dheòigh! Tha mi a' leughadh eachdraidh a' Charlemagne agus an t-spioradalachd manaich meadhan-...
by Mairead
Tue Sep 08, 2015 8:16 pm
Forum: Cuir nan aithne / Introductions
Topic: Fàilte dhan fhòram / Welcome to the forum
Replies: 339
Views: 150845

Re: Fàilte dhan fhòram / Welcome to the forum

Fàilte! :) Tha leabhar math agam mu ainmean-àite le Iain Taylor. :)
by Mairead
Mon Sep 07, 2015 7:25 am
Forum: Dà-chànanach / Bilingual
Topic: Dè tha thu a' dèanamh? / What are you doing?
Replies: 1557
Views: 261849

Re: Dè tha thu a' dèanamh? / What are you doing?

Okay, I was going for the sense of "I am not good at dancing but I will dance anyway". I think my teacher from Harris uses "Tha mi a'dol a-mach a-nochd" but I'm not sure. Interesting how each language has different boundaries for the future tense -- Spanish for example has a much broader use of the ...
by Mairead
Sat Sep 05, 2015 7:59 am
Forum: Dà-chànanach / Bilingual
Topic: Dè tha thu a' dèanamh? / What are you doing?
Replies: 1557
Views: 261849

Re: Dè tha thu a' dèanamh? / What are you doing?

Doesn't "Cha bhi mi a' dannsa" mean "I won't dance"? And is it not acceptable to use "tha" for the near future?