Search found 232 matches

by Mairead
Fri Sep 04, 2015 9:55 pm
Forum: Dà-chànanach / Bilingual
Topic: Dè tha thu a' dèanamh? / What are you doing?
Replies: 1557
Views: 261848

Re: Dè tha thu a' dèanamh? / What are you doing?

An toil leat a bhith a' dannsadh, a Lilith? :) Chan urrainn dhomh a dannsadh glé mhath, ach tha mi a' dol dhan chéilidh aig mo chàraid ath-oidhche. 'S toil leam céilidhean gu mór - 'Strip the Willow' gu h-àraid. Do you like dancing, Lilith? I can't dance very well, but I am going to my friend's ceil...
by Mairead
Mon Aug 31, 2015 3:48 pm
Forum: Dà-chànanach / Bilingual
Topic: Dè tha thu a' dèanamh? / What are you doing?
Replies: 1557
Views: 261848

Re: Dè tha thu a' dèanamh? / What are you doing?

Tha mi ag ionnaridh telebhisean --> Tha mi a' coimhead air an telebhisean [I think so, anyway]
by Mairead
Mon Aug 31, 2015 10:24 am
Forum: Dà-chànanach / Bilingual
Topic: Dè tha thu a' dèanamh? / What are you doing?
Replies: 1557
Views: 261848

Re: Dè tha thu a' dèanamh? / What are you doing?

A Lilith, chan eil Fraingis agam, agus chan eil mòran Gearmailtis agam nas motha. 'S toil leam "Teach Yourself Gaelic" airson gràmair. Tha mo thìdsear a' cleachdadh an leabhar sin. Bha, bha mi ag ionnsachadh mòran eachdraidh. 'S e oileneach a th' annam agus tha mi a' leughadh eachdraidh meadhan-aois...
by Mairead
Sat Aug 29, 2015 5:17 pm
Forum: Dà-chànanach / Bilingual
Topic: Dè tha thu a' dèanamh? / What are you doing?
Replies: 1557
Views: 261848

Re: Dè tha thu a' dèanamh? / What are you doing?

'S bochd sin, a Lilith. Tha mi duilich. :( Bha mi anns a' Ghearmailt car mìosa far an robh mi ag obair anns a' chathair-eaglais ann am Münster. 'S e nach-iùil a bh' annam sa Bheurla agus san Spàinntis. Tha mi ann an Alba a-rithist a-nis. Tha Gearmailtis aig mo cheann, ach tha mi a' tilleadh ris a' G...
by Mairead
Fri Aug 28, 2015 4:26 pm
Forum: Dà-chànanach / Bilingual
Topic: Ciamar a tha an t-sìde / How's the weather?
Replies: 1130
Views: 208973

Re: Ciamar a tha an t-sìde / How's the weather?

Bha i teth anns a' Ghearmailt ach tha mi ann an Alba a-nis, agus tha i tlàth - 's fhearr dhomh. ;)

It was hot in Germany but I am in Scotland now, and it is mild - better for me.
by Mairead
Fri Aug 28, 2015 4:22 pm
Forum: Cuir nan aithne / Introductions
Topic: Is mise Ceitidh
Replies: 4
Views: 2224

Re: Is mise Ceitidh

Fàilte, a Cheitidh! Càite a bheil thu a' fuireach ann an California? Bha mo bràthar-athar a' fuireach ann an Pleasanton agus tha caraidean agam ann am Mountain View. :)

Welcome, Ceitidh! Where do you live in California? My uncle lived in Pleasanton and I have friends in Mountain View.
by Mairead
Mon Jul 13, 2015 9:25 pm
Forum: Dà-chànanach / Bilingual
Topic: Dè tha thu a' dèanamh? / What are you doing?
Replies: 1557
Views: 261848

Re: Dè tha thu a' dèanamh? / What are you doing?

A fhaoileag agus a GhunChleoc, an toil leat Runrig gu mór? :) (Chaidh sibh dhan chonsairt.)

Faoileag and GunChleoc, do you like Runrig a lot?
by Mairead
Sat Jul 11, 2015 7:32 pm
Forum: Ceòl, Leabhraichean is na h-Ealain / Music, Books and the Arts
Topic: Cluinnidh Mi Thar Uchd na Mara
Replies: 3
Views: 5561

Re: Cluinnidh Mi Thar Uchd na Mara

Good call on nach d' fhuair gu and 's shuain -- I think you're right! I'm not so sure about lìobhainn or lìomhainn -- it does sound like "gh" to me more, though I see where you're coming from. I think liaghain makes a lot of sense in the context of the song, too. Thanks for your help! :)
by Mairead
Sat Jul 11, 2015 7:51 am
Forum: Dà-chànanach / Bilingual
Topic: Dè tha thu a' dèanamh? / What are you doing?
Replies: 1557
Views: 261848

Re: Dè tha thu a' dèanamh? / What are you doing?

In the "'S e a' chiad turas a bha mi ann an dùthaich eile" construction, is there no need for "a tha ann" somewhere?
by Mairead
Sat Jul 11, 2015 7:49 am
Forum: Dà-chànanach / Bilingual
Topic: Ciamar a tha an t-sìde / How's the weather?
Replies: 1130
Views: 208973

Re: Ciamar a tha an t-sìde / How's the weather?

Which thing are you correcting to "sna làithean seo"?
by Mairead
Wed Jul 08, 2015 3:58 pm
Forum: Ceòl, Leabhraichean is na h-Ealain / Music, Books and the Arts
Topic: Cluinnidh Mi Thar Uchd na Mara
Replies: 3
Views: 5561

Cluinnidh Mi Thar Uchd na Mara

I'm researching some songs on Tobar an Dualchais. There's one called "Cluinnidh Mi Thar Uchd na Mara". You can see the record and hear the song here . I found a transcription and tr*nsl*t**n of the lyrics here , but I've noticed that the version she sings is slightly different than the lyrics provid...
by Mairead
Wed Jul 08, 2015 9:40 am
Forum: Gràmar, Fuaimean is Gnàths / Grammar, Sounds and Expressions
Topic: am Monadh Ruadh - pronoun agreement
Replies: 28
Views: 5187

Re: am Monadh Ruadh - pronoun agreement

I see that you're familiar with the song! :) The Gaelic lyric goes 'S i Morag, 's i Morag, 's i Morag a rinn a' bhanais. I think it's the former tr*nsl*t**n.
by Mairead
Tue Jul 07, 2015 7:57 am
Forum: Dà-chànanach / Bilingual
Topic: Dè tha thu a' dèanamh? / What are you doing?
Replies: 1557
Views: 261848

Re: Dè tha thu a' dèanamh? / What are you doing?

Tapadh leat! Chaidh mi dhan Ghearmailt nuair a bha mi dà dheug bhliadhna. 'S e a' chiad uair dhoimh e a bh'ann ann an dùthaich eile. Chòrd i rium gu mòr. Tha mo sheanmhair às a' Ghearmailt. Chaidh i a na Stàitean Aonaichte anns na 1950s. Thanks! I went to Germany when I was twelve years old. It was ...
by Mairead
Tue Jul 07, 2015 7:48 am
Forum: Gràmar, Fuaimean is Gnàths / Grammar, Sounds and Expressions
Topic: am Monadh Ruadh - pronoun agreement
Replies: 28
Views: 5187

Re: am Monadh Ruadh - pronoun agreement

I know a Gaelic song called 'S i Morag, so that must preserve the older usage (which makes sense, since it's a folk song). That's all very interesting! Thanks for the elaboration.
by Mairead
Tue Jul 07, 2015 7:46 am
Forum: Dà-chànanach / Bilingual
Topic: Ciamar a tha an t-sìde / How's the weather?
Replies: 1130
Views: 208973

Re: Ciamar a tha an t-sìde / How's the weather?

Tha i blàth gu dearbh an-siud, a GhunChleoc! Chan eil ach 19 an-seo, 22 uaireannan. Ach tha na làithean glé fhada - ach chan eil iad cho fada ris na làithean ann an Ruis!

It is warm indeed there! It's only 19 here, 22 sometimes. But the days are very long - but not as long as Russia!