Search found 120 matches

by MarcMacUilleim
Sat Dec 12, 2015 1:20 pm
Forum: Naidheachd na Gàidhlig / Gaelic News
Topic: Sgoil-Earraich Nàiseanta (Meall Bùirn, Astràilia)
Replies: 8
Views: 6711

Re: Sgoil-Earraich Nàiseanta (Meall Bùirn, Astràilia)

Raghnaid NicGaraidh wrote:mu fichead
Mu lenites: https://en.wiktionary.org/wiki/mu#Scottish_Gaelic, so mu fhichead

Cf mu chuairt, mu dheidhinn, mu dheireadh etc.
by MarcMacUilleim
Sat Dec 12, 2015 1:17 pm
Forum: Naidheachd na Gàidhlig / Gaelic News
Topic: Sgoil-Earraich Nàiseanta (Meall Bùirn, Astràilia)
Replies: 8
Views: 6711

Re: Sgoil-Earraich Nàiseanta (Meall Bùirn, Astràilia)

Raghnaid NicGaraidh wrote:còig-is-fichead daoine
còig duine fichead in the traditional vigesimal form
fichead 's a còig duine in the decimal form

http://www.taic.me.uk/leasan31.htm
by MarcMacUilleim
Sat Dec 12, 2015 1:11 pm
Forum: Naidheachd na Gàidhlig / Gaelic News
Topic: Sgoil-Earraich Nàiseanta (Meall Bùirn, Astràilia)
Replies: 8
Views: 6711

Re: Sgoil-Earraich Nàiseanta (Meall Bùirn, Astràilia)

Raghnaid NicGaraidh wrote:deich uairean
Generally speaking, that would imply 10 o'clock. If you are trying to convey the sense of something take ten hours of elapsed time, then you'd say deich uairean a thìde.

http://taic.me.uk/leasan32.htm
by MarcMacUilleim
Sun Dec 06, 2015 9:13 pm
Forum: Dà-chànanach / Bilingual
Topic: Ciamar a tha an t-sìde / How's the weather?
Replies: 1130
Views: 211503

Re: Ciamar a tha an t-sìde / How's the weather?

DomhnallDorcha wrote:but it was a good game I hope,
Ah, right.

"ach tha mi an dòchas gum b' e geama math a bh' ann."
by MarcMacUilleim
Sun Dec 06, 2015 8:52 pm
Forum: Dà-chànanach / Bilingual
Topic: Ciamar a tha an t-sìde / How's the weather?
Replies: 1130
Views: 211503

Re: Ciamar a tha an t-sìde / How's the weather?

DomhnallDorcha wrote:tha mi a' suidh
The usual way of saying that you're sitting would be "tha mi nam shuidhe" = "I am in my (state of) sitting"
DomhnallDorcha wrote:ach gum bi e cluich math tha mi an docas.
Not quite sure what you're trying to say there...
by MarcMacUilleim
Sun Dec 06, 2015 8:25 pm
Forum: Dà-chànanach / Bilingual
Topic: Ciamar a tha an t-sìde / How's the weather?
Replies: 1130
Views: 211503

Re: Ciamar a tha an t-sìde / How's the weather?

DomhnallDorcha wrote:Tapadh leat a Mhairc ciamar a tha thu?
'S e do bheatha. Tha mi air mo dhòigh, mòran taing airson faighneachd, a chionns gun do bhuannaich Newcastle Utd an aghaidh Liverpool an-diugh! :D

Ciamar a tha thu fhèin, ma tha?
by MarcMacUilleim
Sun Dec 06, 2015 6:33 pm
Forum: Dà-chànanach / Bilingual
Topic: Ciamar a tha an t-sìde / How's the weather?
Replies: 1130
Views: 211503

Re: Ciamar a tha an t-sìde / How's the weather?

DomhnallDorcha wrote:anns a Lunnainn
ann an Lunnainn
by MarcMacUilleim
Thu Nov 26, 2015 8:54 pm
Forum: Dà-chànanach / Bilingual
Topic: Dè tha thu a' dèanamh? / What are you doing?
Replies: 1557
Views: 264576

Re: Dè tha thu a' dèanamh? / What are you doing?

poor_mouse wrote:Bha sinne ag ithe
That means we were eating. Just like English, if you're talking about a single one-off completed action in the past, you'd say dh'ith sinn, i.e. we ate, then we did this, then we did that etc.

http://www.taic.me.uk/taic.htm
by MarcMacUilleim
Fri Nov 20, 2015 9:48 pm
Forum: Dà-chànanach / Bilingual
Topic: Ciamar a tha an t-sìde / How's the weather?
Replies: 1130
Views: 211503

Re: Ciamar a tha an t-sìde / How's the weather?

Gabh mo leisgeul, ma tha. Gu soilleir, cha do leugh mi gu ceart...
by MarcMacUilleim
Fri Nov 20, 2015 9:39 pm
Forum: Dà-chànanach / Bilingual
Topic: Ciamar a tha an t-sìde / How's the weather?
Replies: 1130
Views: 211503

Re: Ciamar a tha an t-sìde / How's the weather?

('S e before nouns, 's ann before everything else) That is simply untrue! http://www.taic.me.uk/leasan19.htm 2. To tr*nsl*t* the verb To Be when the first word is either (a) an adjective or (b) an indefinite noun. The word order is the reverse of English. The meaning is very emphatic and except for...
by MarcMacUilleim
Fri Nov 20, 2015 5:22 pm
Forum: Dà-chànanach / Bilingual
Topic: Ciamar a tha an t-sìde / How's the weather?
Replies: 1130
Views: 211503

Re: Ciamar a tha an t-sìde / How's the weather?

poor_mouse wrote:'S ann glè fliuch a tha an-seo!
Is glè fhluich a tha e/i an-seo.
http://www.taic.me.uk/leasan19.htm
poor_mouse wrote:'an t-seachd
an t-sneachd
by MarcMacUilleim
Fri Nov 20, 2015 5:12 pm
Forum: Dà-chànanach / Bilingual
Topic: Dè tha thu a' dèanamh? / What are you doing?
Replies: 1557
Views: 264576

Re: Dè tha thu a' dèanamh? / What are you doing?

an-seo - there Tha an-seo a' ciallachadh here . An-seo means here . Tha an-sin a' ciallachadh there . An-sin means there . A bheil thu a' còcaireachd no a' reic burgaran? A bheil thu a' còcaireachd no a' reic bhurgaran ? Thèid an tuiseal ginideach a chleachdadh an déidh ainmear ghnìomhaireaich. The...
by MarcMacUilleim
Sat Nov 07, 2015 11:21 pm
Forum: Dà-chànanach / Bilingual
Topic: Ciamar a tha an t-sìde / How's the weather?
Replies: 1130
Views: 211503

Re: Ciamar a tha an t-sìde / How's the weather?

As above, either is correct. Some speakers use 'e' as the neuter pronoun 'it', others use 'i' because the usual words for weather in Gaelic (tìde & aimsir) are both feminine.

I prefer the latter, but that's simply because that's how I've been taught.