Search found 29 matches

by Alasdair Fitheach
Sun Oct 14, 2007 4:05 pm
Forum: Dà-chànanach / Bilingual
Topic: Dè tha thu a' dèanamh? / What are you doing?
Replies: 1557
Views: 261915

Abair rathad beag! Chan fhaca mi rathad cho caol ri sin a-riamh. Nach eil sin eagallach?

What a small road! I've never seen such a narrow road. Isn't it scary?
by Alasdair Fitheach
Sun Oct 14, 2007 1:27 am
Forum: Iomradh is Ceanglaichean / Reference and Links
Topic: Lèintean-T
Replies: 2
Views: 2108

'S truagh mise cho bochd
by Alasdair Fitheach
Sat Oct 13, 2007 5:47 pm
Forum: Ceòl, Leabhraichean is na h-Ealain / Music, Books and the Arts
Topic: ...còmhla ris an oran, a' chiad bhideo pop gàdhlig...
Replies: 13
Views: 4960

Oran math, droch bhideo

Chuirinnse an dùthaich fhèin air beulaibh an camera. 'S fior thoil leam an òran sin ach abair bhideo gòrach. Cheannaich mi a' chlàr le Runrig aig a bheil na h-òrain Gàidhlig aca, ach chan eil na faclan (lyrics) ann (tha fios agam gu bheil làrachan-lìn aig a bheil na lyrics) dùthach? dùthaich? cha do...
by Alasdair Fitheach
Tue Oct 09, 2007 8:55 pm
Forum: Còmhradh coitcheann / Off-Topic
Topic: Buidheann ùr air Bebo
Replies: 8
Views: 3417

'S math a rinn thu

Tha mi an dochas gum bi Cathal O Searcaigh na cheann-suidhe urramach!
by Alasdair Fitheach
Sun Sep 23, 2007 10:44 pm
Forum: Coinneamhan air Skype / Skype Meetings
Topic: Skype nicknames
Replies: 34
Views: 26295

Skype

's e AlasdairFitheach a th'orm ach b'fheàrr leam còmhradh "grad-theachdaireachd"
by Alasdair Fitheach
Sun Sep 23, 2007 10:31 pm
Forum: Cuir nan aithne / Introductions
Topic: Fàilte dhan fhòram / Welcome to the forum
Replies: 339
Views: 151378

What do you prefer between SMO, TYG anc Cothrom Ionnsachaidh (I do not know this) ? 'S e deagh cheist a tha sin. Tiugainn leum gus am fòram "iomradh is ceanglaichean". That's a good question. Come with me to the Reference and Links forum (although maybe there should be a Foghlam forum?) How about u...
by Alasdair Fitheach
Sun Sep 23, 2007 10:28 pm
Forum: Naidheachd na Gàidhlig / Gaelic News
Topic: And the Oscar will not go to...
Replies: 25
Views: 10010

Sin agad sin

after London-based film experts took the controversial decision that it was not even worth nominating for a foreign language Oscar.
ann an Lunnainn. mm-hmm. chan fheumaidh mi innse dhuibh dè tha sin a' ciallachadh.
by Alasdair Fitheach
Sun Sep 23, 2007 5:53 am
Forum: Gràmar, Fuaimean is Gnàths / Grammar, Sounds and Expressions
Topic: Is "ann" necessary in this sentence ?
Replies: 16
Views: 6082

TYG t.d. 129

As deidh a bhith toirt sùil air faclair Mark agus TYG bhithinn a' cur a' Bheurla air an t-seantans sin mar :

We can stop by there [the theatre] in the afternoon

Beurla US co-dhiu. 's docha ann an Alba bhiodh "visit" nas fheàrr. Chan eil iad ag iarraidh ach tiocaidean a cheannach.
by Alasdair Fitheach
Sun Sep 23, 2007 5:37 am
Forum: Gràmar, Fuaimean is Gnàths / Grammar, Sounds and Expressions
Topic: Cuideachadh
Replies: 6
Views: 2668

Calques

Ciamar an uarrainn dhomh "calques" Beurla a sheachain?

How can I avoid English calques?
by Alasdair Fitheach
Sun Sep 23, 2007 5:31 am
Forum: Iomradh is Ceanglaichean / Reference and Links
Topic: Misc Gaelic learning resources
Replies: 3
Views: 2752

A Mhigeuil, Tha an dà Gràmar na Gàidhlig a' dol comhla ri chèile. Feumaidh tu an dà chuid cleachdadh. 'S ann do sgoilearan aig àrd ìre a tha iad. Tha an dà leabhar agam agus bidh mi a' moladh iad. Hi Miguel, The two Gràmar na Gàidhlig go together. You should use both. They are for high school / lyce...
by Alasdair Fitheach
Sun Sep 23, 2007 5:23 am
Forum: Leasain na Gàidhlig / Gaelic Lessons
Topic: An Cùrsa Inntrigidh SMO
Replies: 5
Views: 2721

An Cùrsa Inntrigidh SMO

Tha mi air clàradh sa' Chùrsa. Tha mi a' dèanamh Earann 3 a-nis. Tha e daor ach tha e math. Bidh mi ag ionnsachadh beag air bheag ann an doigh "interactive."

I am enrolled in the Course. Now I'm in Term 3. It's expensive but good. I'm learning little by little in an interactive manner.
by Alasdair Fitheach
Sun Sep 23, 2007 5:00 am
Forum: Iomradh is Ceanglaichean / Reference and Links
Topic: Gaelic blogging - the movie!
Replies: 5
Views: 2958

Obh obh

Chan fhaca mi fhathast. Tha eagal orm a bhith ga fhaicinn...! Ach 's toil le mo mhàthair am bhideo.
by Alasdair Fitheach
Sun Sep 23, 2007 4:41 am
Forum: Cuir nan aithne / Introductions
Topic: Fàilte dhan fhòram / Welcome to the forum
Replies: 339
Views: 151378

What do you prefer between SMO, TYG anc Cothrom Ionnsachaidh (I do not know this) ?
'S e deagh cheist a tha sin. Tiugainn leum gus am fòram "iomradh is ceanglaichean".

That's a good question. Come with me to the Reference and Links forum (although maybe there should be a Foghlam forum?)
by Alasdair Fitheach
Sat Sep 22, 2007 6:54 am
Forum: Cuir nan aithne / Introductions
Topic: Fàilte dhan fhòram / Welcome to the forum
Replies: 339
Views: 151378

Is mise Alasdair

Tha mi a' fuireach ann an Los Angeles ann an California a Deas. Tha mi ag obair anns an leabharlann aig Oilthigh Loyola Marymount agus tha mi anns An Cùrsa Inntrigidh (Earann 3) Sabhail Mòr Ostaig 's cord e rium glan, ach thoisich mi le TYG agus Cothrom Ionnsachaidh. 'S toil leam a bhith coimhead fi...