Search found 101 matches

by ithinkitsnice
Thu Feb 25, 2016 8:50 pm
Forum: Dà-chànanach / Bilingual
Topic: Ciamar a tha an t-sìde / How's the weather?
Replies: 1130
Views: 208969

Re: Ciamar a tha an t-sìde / How's the weather?

Chan eil mi a' smaoineachadh gu bheil e ro dhona ann an Glaschu an-dràsta, gè-ta bha aimsir ghrod againn am-bliadhna gun ìre seo. Co-dhiù, tha mi leth-choma a tha e fuar air chàs tha e tioram. I don't think it's too bad in Glasgow just now, although we've had horrible weather this year so far. Anywa...
by ithinkitsnice
Thu Feb 25, 2016 8:27 pm
Forum: Dà-chànanach / Bilingual
Topic: Dè tha thu a' dèanamh? / What are you doing?
Replies: 1557
Views: 261846

Re: Dè tha thu a' dèanamh? / What are you doing?

Gabhaidh mi an t-aiseag a Bharraidh DiDòmhnaich. Tha mi ’n dochas gur e aimsir mhath a bi ann an sin* (ach tha fios agam nach bi e ann idir). Cuiridh mi cairt-phuist dhuibh. I getting the ferry to Barra on Sunday. I hope it'll be good weather there (but I know it won't be at all). I'll send you a po...
by ithinkitsnice
Thu Feb 11, 2016 4:30 am
Forum: Dà-chànanach / Bilingual
Topic: Dè tha thu a' dèanamh? / What are you doing?
Replies: 1557
Views: 261846

Re: Dè tha thu a' dèanamh? / What are you doing?

Broth/Scots Broth / Scotch Broth: Coming late to this but here's my penny's worth! I have never, ever, in my Highland upbringing and adulthood, heard ' Scotch Broth' (sounds SO wrong!) used by the makers and eaters of it, or indeed anyone else. IF at all, then Scots Broth. But context is everything...
by ithinkitsnice
Wed Feb 10, 2016 11:54 pm
Forum: Gràmar, Fuaimean is Gnàths / Grammar, Sounds and Expressions
Topic: to 'a bhith' or not to 'a bhith'
Replies: 6
Views: 1216

Re: to 'a bhith' or not to 'a bhith'

That's not exactly what I thought I said, but point taken.

Cha dèan mi sin tuilleadh, tha mi sin a ghealladh.
by ithinkitsnice
Fri Feb 05, 2016 12:57 pm
Forum: Gràmar, Fuaimean is Gnàths / Grammar, Sounds and Expressions
Topic: to 'a bhith' or not to 'a bhith'
Replies: 6
Views: 1216

Re: to 'a bhith' or not to 'a bhith'

Sorry, I actually had an idea about that, someone once told me folk were forgiving about which side the noun sits in colloquial Gaelic, which might be wrong. Point taken. So if we fix that, my question is still: is the following correct… 'S toil leis bàtaichean a' dèanamh. …or must you use 'a bhith'...
by ithinkitsnice
Fri Feb 05, 2016 12:09 am
Forum: Gràmar, Fuaimean is Gnàths / Grammar, Sounds and Expressions
Topic: to 'a bhith' or not to 'a bhith'
Replies: 6
Views: 1216

to 'a bhith' or not to 'a bhith'

'S toil leis a bhith a' dèanamh bàtaichean. He likes (to be) making boats. 'S toil leis a dhèanamh bàtaichean. He likes to make boats. 'S toil leis a' dèanamh bàtaichean. He likes making boats 1&2: I'm sure are correct (assuming I've got the right form of 'boats'). 3: I've a feeling is not good or ...
by ithinkitsnice
Mon Feb 01, 2016 12:44 am
Forum: Gràmar, Fuaimean is Gnàths / Grammar, Sounds and Expressions
Topic: How does this word sound in Gaelic: reumhbogha
Replies: 10
Views: 1775

Re: How does this word sound in Gaelic: reumhbogha

Yeah I see that's the literal word order, but why won't the meaning in English be either 'bow root/bowroot' in the same way our pal marag-dhubh is 'black pudding' and not 'pudding black' (i.e. isn't 'bhogha' qualifying the noun 'root')?
by ithinkitsnice
Sun Jan 31, 2016 3:43 pm
Forum: Gràmar, Fuaimean is Gnàths / Grammar, Sounds and Expressions
Topic: How does this word sound in Gaelic: reumhbogha
Replies: 10
Views: 1775

Re: How does this word sound in Gaelic: reumhbogha

Would 'reumh-bhogha' not be 'bow root' or 'root of the bow'?
by ithinkitsnice
Fri Jan 29, 2016 2:35 am
Forum: Gràmar, Fuaimean is Gnàths / Grammar, Sounds and Expressions
Topic: 'marag dhubh' no 'marag dubh'?
Replies: 6
Views: 1606

Re: 'marag dhubh' no 'marag dubh'?

ah, dhìochuimhnich mi sin.

Ach càit an deach an 'H' bho 'duibhe'?

Duilich, dh'ithe mi a h-uile pìosan. Gheibh mi tè eile nuair a bhios mi ann an Steòrnabhagh an ath-thuras.
by ithinkitsnice
Wed Jan 27, 2016 7:49 pm
Forum: Gràmar, Fuaimean is Gnàths / Grammar, Sounds and Expressions
Topic: 'marag dhubh' no 'marag dubh'?
Replies: 6
Views: 1606

Re: 'marag dhubh' no 'marag dubh'?

Taing.

Tha mi airson pìosan marag-dhubh a-nis…
by ithinkitsnice
Wed Jan 27, 2016 4:25 pm
Forum: Gràmar, Fuaimean is Gnàths / Grammar, Sounds and Expressions
Topic: 'marag dhubh' no 'marag dubh'?
Replies: 6
Views: 1606

'marag dhubh' no 'marag dubh'?

My understanding of the grammar rules, and the dictionaries , tell me it should be 'marag (f) d H ubh', but I see 'marag dubh' a lot. Is the lenition being (selectively) blocked? Obviously -g and dh- are articulated quite near each other, I'm not sure that's going to block lenition though — is just ...
by ithinkitsnice
Mon Jan 25, 2016 3:55 am
Forum: Dà-chànanach / Bilingual
Topic: Dè tha thu a' dèanamh? / What are you doing?
Replies: 1557
Views: 261846

Re: Dè tha thu a' dèanamh? / What are you doing?

In England, English muffins are just called muffins. In France, French fries are just called fries. In Belgium, Belgian waffles are just called waffles. In Scotland, Scotch broth is just called broth. When my granny made a pot of broth, it was Scotch broth that she made, and she'd have wondered wha...
by ithinkitsnice
Sun Jan 24, 2016 7:40 pm
Forum: Dà-chànanach / Bilingual
Topic: Dè tha thu a' dèanamh? / What are you doing?
Replies: 1557
Views: 261846

Re: Dè tha thu a' dèanamh? / What are you doing?

Rinn mi poit mhòr brota na h-Alba (no 'Albannach?) * le cearc an diugh, ach chuir mi i dìreach sa' fhrids a chionn tha fuigheall coiridh (Bidh Innseanach) gu leòr againn bho a-raoir agus tha mi smaoineachadh gum bi ag ith sin a-rithist a-nochd. 'S abhaist dhom 's toil leam ** i a dhèanamh le feòil-u...
by ithinkitsnice
Fri Jan 22, 2016 3:45 am
Forum: Dà-chànanach / Bilingual
Topic: Ciamar a tha an t-sìde / How's the weather?
Replies: 1130
Views: 208969

Re: Ciamar a tha an t-sìde / How's the weather?

Bha e fliuch is fuar an-dè, an-diugh cuideachd, agus bith an t-uisge ann a-màireach mar is àbhaist. 'S e Glaschu a th' ann an seo.

It was cold and wet yeserday, today as well, and it will be raining tomorrow as usual. This is Glasgow.
by ithinkitsnice
Fri Jan 22, 2016 3:05 am
Forum: Dà-chànanach / Bilingual
Topic: Dè tha thu a' dèanamh? / What are you doing?
Replies: 1557
Views: 261846

Re: Dè tha thu a' dèanamh? / What are you doing?

Bu chòir dhomh a bhith sa' leabaidh an dràsta, ach tha mi na shuidhe an seo ag ithe cereal agus coimhead air 'DIY le Donnie' air an tele. Tha mi smaoinachadh gum bi gabhaidh mi* beagan uisge-beath an toiseach ge-tà. Gabhaidh. I should be in bed now, but I'm sitting here eating cearal and watching 'D...