Search found 1674 matches

by akerbeltz
Tue Nov 25, 2008 3:47 pm
Forum: Naidheachd na Gàidhlig / Gaelic News
Topic: Gaelic Activities Programme
Replies: 77
Views: 10331

Why is it so difficult to see that adults can learn much faster than children if you create an adult learning environment similar to a pre-school group especially the home environment where activity plus cooperation rather than competition takes place between adults. Can't keep quiet... because IT'...
by akerbeltz
Sun Nov 23, 2008 2:40 pm
Forum: Naidheachd na Gàidhlig / Gaelic News
Topic: Gaelic Activities Programme
Replies: 77
Views: 10331

Somehow I get the feeling that arguing any point with Fionnlagh is vaguely pointless - he will push his own ideas regardless of whatever arguments or evidence that would suggest otherwise is put his way. Very well, the world needs people like that too I guess. But - and this is entirely my personal ...
by akerbeltz
Sat Nov 22, 2008 8:35 pm
Forum: Naidheachd na Gàidhlig / Gaelic News
Topic: Gaelic Activities Programme
Replies: 77
Views: 10331

Never use your best students as evidence of success Àidh... agus chan e "rannsachadh" a th' ann ma chuireas tu ceist air an tìdsear agus na h-oileanaich an robh iad "toilichte" leis a' chùrsa. Sin beachdan agus tha iad gu tur eadar-dhealaichte bho rannsachadh cruaidh. Feumaidh t...
by akerbeltz
Fri Nov 21, 2008 3:01 pm
Forum: Naidheachd na Gàidhlig / Gaelic News
Topic: Scotland is open for business....
Replies: 21
Views: 3910

An-dà, bidh an dà dhiubh fo meatair no dhà de shàl an ceann beagan bhliadhnaichean is chan atharraich airgead trump no poileasaidh na h-àrainneachd sin :?
by akerbeltz
Thu Nov 20, 2008 5:26 pm
Forum: Naidheachd na Gàidhlig / Gaelic News
Topic: Brath Naidheachd CNSA: New Gaelic Activities For Adults
Replies: 7
Views: 1313

Uell...

Chan e rud ùr a tha seo ach bhiodh e math. Ge-tà... no reading, writing or tr*nsl*t**n ??? Seadh... Fhionnlaigh, 's mathaid gur e genius a th' annad ach tha a' chuid as motha againn feumach air reasabaidh nuair a tha iad a' dèanamh biadh ùr sa chidsin. Tha iomadh reasabaidh math agam, eadar cèic cài...
by akerbeltz
Wed Nov 19, 2008 3:53 pm
Forum: Naidheachd na Gàidhlig / Gaelic News
Topic: Scotland is open for business....
Replies: 21
Views: 3910

Tùr Trump is Golf sa Ghainmheach

Feumaidh mi aideachadh nach eil mi fhìn 'na aghaidh a bharrachd. Chithear ann an dùthchannan eile an t-saoghail gun obraich glèidheadh an nàdair as fhearr anns an sgìrean far a bheil an nàdar fo dhìon ach na daoine ionadail a' faighinn buannachdan às aig an aon am. Ma nì iad cothromachadh eadar an d...
by akerbeltz
Mon Nov 17, 2008 4:57 pm
Forum: Naidheachd na Gàidhlig / Gaelic News
Topic: Gaelic Activities Programme
Replies: 77
Views: 10331

An làrach

LOL tapadh leat a Thearlaich! Feumaidh an làrach sin sgioblachadh ge-tà, cha do dh'ùraich mi e fad ùine ach tha mi trang le cus rudan, a' gabhail a-steach an leabhar agam air fuaimneachadh agus na bùthan-obrach a bhios co-cheangailte ris. Chanainnsa san dealachadh gu bheil gràmar ceart gu leòr ann a...
by akerbeltz
Mon Nov 17, 2008 1:43 pm
Forum: Naidheachd na Gàidhlig / Gaelic News
Topic: Gaelic Activities Programme
Replies: 77
Views: 10331

Bogadh

Tha bogadh ann an cànan cuideachail do luchd-ionnsachaidh inbheach ach cha soirbhich e as aonais teagasg mar is tric. Seadh, gheibh thu duine no dhà am measg ceud as urrainn dhaibh fuaimean is gràmar ùr a thogail cha mhór mar a nì a' chlann ach tha iad gann mar rionnagan san oidhche fhrasach. Chaidh...
by akerbeltz
Mon Nov 17, 2008 3:10 am
Forum: Naidheachd na Gàidhlig / Gaelic News
Topic: NEWS RELEASE TILL (The Gaelic word for “Return”)
Replies: 17
Views: 2972

Uell...

Tha fhios againn nach eil Fionnlagh cho math air diplomacy, fàgaidh mi an cuspair sin ri taobh mar sin agus tillidh mi dhan a' chuspair bhunaiteach. Feumaidh mi aideachadh gur e beachd inntinneach a th' aig Fionnlagh (tha sin fìor mu bheachdan san fharsaingeachd, ged nach eil eil ceart an-còmhnaidh)...