Search found 1710 matches

by akerbeltz
Fri Jan 30, 2009 2:39 am
Forum: Naidheachd na Gàidhlig / Gaelic News
Topic: Pàrtaidh Nàiseanta na h-Alba a-mach air plana na Gàidhlig
Replies: 1
Views: 793

Aidh, tha pìos nas fhaide air a' BBC http://news.bbc.co.uk/1/hi/scotland/highlands_and_islands/7858978.stm cuideachd mu phlana Gàidhlig an riaghaltais. Foirmichean cìs na comhairle sa Ghàidhlig... nach deach cuideigin a chur am prìosan air sgàth 's nach robh e deònach a lìonadh ann am Beurla? No tho...
by akerbeltz
Thu Jan 29, 2009 9:50 pm
Forum: Naidheachd na Gàidhlig / Gaelic News
Topic: Dhachaigh: A ­Celebration of Murdo Macfarlane
Replies: 6
Views: 1127

Tha mise ag iarraidh rionnagan san fhacal bàrd**** cuideachd :P
by akerbeltz
Thu Jan 29, 2009 12:32 pm
Forum: Leasain na Gàidhlig / Gaelic Lessons
Topic: How to Learn Gaelic
Replies: 18
Views: 12931

I would add to that that whatever approach you choose, pay as much attention to good pronunciation straight away. It may be a pain but the sounds of Gaelic and a lack of comprehension of how they work is what keeps scores of learners stuck at Intermediate for centuries.
by akerbeltz
Thu Jan 29, 2009 12:29 pm
Forum: Iarrtasan Eadar-theangachaidh
Topic: I'm pregnant, and some other statements I'd appresiate help!
Replies: 14
Views: 8232

Heh, but remember trom is pronounced /trɔum/ :)
by akerbeltz
Wed Jan 28, 2009 9:37 pm
Forum: Naidheachd na Gàidhlig / Gaelic News
Topic: Scots dialect plan for courts attacked as a waste of money
Replies: 6
Views: 1236

Tha seo annasach... chan obraicheadh seo, cànan a brosnachadh tro chleachdadh sna cùirtean. Co-dhiù, bidh na daoine a' bruidhinn Beurla Albannach ann mu thràth (feumaidh sinn cuimhneachadh nach eil ann ach glé bheag de dhaoine aig a bheil fìor Albais an-diugh)... is chan eil seo dèanamh cialla idir ...
by akerbeltz
Tue Jan 27, 2009 10:07 pm
Forum: Naidheachd na Gàidhlig / Gaelic News
Topic: Action plan for more Gaelic teachers
Replies: 5
Views: 966

Chan eil sin 'na ìonadh dhomh. Chuir mise a-steach agus ged a tha "prìomhachas" aig FTMG chaidh mo dhiùltadh bhon nach robh mi airson ach Gearmailtis TMG a dhèanamh. Chan eil ach AON àite aig Cnoc Iòrdain gach bliadhna airson sin agus ged a chuir mi a-steach ri tìde, cha d'fhuair mi a-steach. Tha an...
by akerbeltz
Tue Jan 27, 2009 1:57 am
Forum: Iarrtasan Eadar-theangachaidh
Topic: I'm pregnant, and some other statements I'd appresiate help!
Replies: 14
Views: 8232

Well, "tha mi trom" is technically the colloquial expression, something like "having a bun in the oven". More formally there's "tha mi (beò-)leatromach" "I'm (heavily) pregnant". "Dùil agam ri clann" is more "expecting a child", the result of "ghabh mi ri clann" or "I got pregnant". Though the outco...
by akerbeltz
Sat Jan 24, 2009 1:50 pm
Forum: Gràmar, Fuaimean is Gnàths / Grammar, Sounds and Expressions
Topic: Eschatology
Replies: 4
Views: 1300

Ma thig an saoghal gu crìoch, a bheil e gu diofar dé an cànan a dh'eughas sinn "mhamaidh" ann?

:P
by akerbeltz
Sat Jan 24, 2009 3:31 am
Forum: Iarrtasan Eadar-theangachaidh
Topic: I'm pregnant, and some other statements I'd appresiate help!
Replies: 14
Views: 8232

an-dràsta tha mi air an eilean sgìtheanach On a question of style, Gaelic traditionally likes to put things in a sentence in a certain order, with the least important coming last. Funnily enough, this normally means blablabla [place] [time]. So traditionally, the "ideal" format of a sentence like t...
by akerbeltz
Sat Jan 24, 2009 3:28 am
Forum: Iarrtasan Eadar-theangachaidh
Topic: Thorfinn, How would it be pronounced?
Replies: 4
Views: 5527

Yes there is. Inbhir Theòrsa (Thurso) - at least to some mostly serious etymologists is derived from Thor. Aaaanyway... Old Gaelic did have /θ/ and /ð/ but developed those into /h/ and /ɣ/. It all depends on how "Gaelic" you want to be. Historically all words borrowed into Gaelic with and offending ...
by akerbeltz
Thu Jan 22, 2009 3:12 am
Forum: Còmhradh coitcheann / Off-Topic
Topic: Trioblaidean le Ulpan ann an Israel
Replies: 4
Views: 1194

Tha a' chùis nas toinnte na sin. Tha trioblaidean aca le in-imrich a chaidh ann bho cionn ghoirid 's iad a' fuireach sna coimhearsnachdan aca fhéin, a' bruidhinn nan cànan aca fhéin. Cha chreid mi gu bheil an dòigh teagaisg air cùlaibh na cùisa an triop seo ach dìth brosnachaidh. Agus mur eil cuidei...
by akerbeltz
Sun Jan 18, 2009 10:56 pm
Forum: Naidheachd na Gàidhlig / Gaelic News
Topic: Fury over £250,000 price tag for Gaelic 'Facebook'
Replies: 13
Views: 2536

Qarrtsiluni mar a chanas iad ann an Nunavut :P
by akerbeltz
Sun Jan 18, 2009 6:09 pm
Forum: Naidheachd na Gàidhlig / Gaelic News
Topic: Dwelly air loidhne..Toradh sàr ghaisgich..Dwelly air loidhne
Replies: 20
Views: 4138

Eich, tha dùil againn na dealbhan a chur ann uaireigin ach bha mìle rud ri dhèanamh 's cha dug sinn prìomhachas dha na dealbhan - bidh lethbhreac de Dwelly aig móran - 's tha e ri fhaighinn sna leabharlannan. Tha an t-uamhas dhiubh ann... nam biodh cuideigin deònach an sganadh a-steach agus na dealb...
by akerbeltz
Sun Jan 18, 2009 5:20 pm
Forum: Naidheachd na Gàidhlig / Gaelic News
Topic: Cha d'fhuair Dwelly-d taic-airgid sam bith bho B na G
Replies: 9
Views: 1651

Chan eil fhios agam... dé th' ann an snark?
by akerbeltz
Sun Jan 18, 2009 12:41 am
Forum: Naidheachd na Gàidhlig / Gaelic News
Topic: Cha d'fhuair Dwelly-d taic-airgid sam bith bho B na G
Replies: 9
Views: 1651

Aidh, tha sin fìor. Deagh cheist carson. Chan eil fiù sinne buileach cinnteach ach tha coltas gu bheil cuid ann an saoghal na G a cur an uighean ann am Faclair Mór na G (ETA 3019) agus tha rudeigin eile a' dol (tha mi a' smaoineachadh) leis an fheadhainn a rinn F na Pàrlamaid. Ach chan eil fios dé, ...