Search found 1710 matches

by akerbeltz
Tue Jan 06, 2009 2:13 pm
Forum: Naidheachd na Gàidhlig / Gaelic News
Topic: BBC iPlayer - sa Ghàidhlig a-nis
Replies: 3
Views: 1115

http://www.bbc.co.uk/iplayer/

Sin e. Cha do chuir iad Gàidhlig air ainm ach air an duilleag co-dhiù.
by akerbeltz
Mon Jan 05, 2009 12:54 pm
Forum: Naidheachd na Gàidhlig / Gaelic News
Topic: BBC iPlayer - sa Ghàidhlig a-nis
Replies: 3
Views: 1115

BBC iPlayer - sa Ghàidhlig a-nis

Tha ceangal ann air prìomh dhuilleag BBC iPlayer a-nis far an urra dhut Cuimris agus Gàidhlig a thaghadh mar chànan na h-eadar-aghaidh.

Tha a' Ghàidhlig caran ... teagmhach uaireannan ach co-dhiù...

Bliadhna Mhath Ùr dhuibh uile!
by akerbeltz
Thu Dec 18, 2008 12:09 am
Forum: Naidheachd na Gàidhlig / Gaelic News
Topic: Coimhearsnacdh Ghàidlig ùr? Coinneamh fhiosrachaidh
Replies: 101
Views: 16087

Ceist

Cha robh mi aig a' choinneamh, 's dòcha gun deach seo a fhreagairt ann ach, ciamar a chumas sgeama mar seo daoine le Beurla a-mach? Can gu bheil 100 teaghlach agad aig an toiseach, gach aon dhiubh làn Gàidhlig no 'ga h-ionnsachadh co-dhiù. Ceannaichidh iad 80 dachaighean anns a' bhaile ùr seo. Mar a...
by akerbeltz
Wed Nov 26, 2008 9:53 am
Forum: Naidheachd na Gàidhlig / Gaelic News
Topic: Gaelic Activities Programme
Replies: 77
Views: 13356

so many people who do research have absolutely no knowledge of the field they are reseaching and put their own biased ideas and viewpoint in place instead You wouldn't be talking about yourself, would you? :roll: and can say anything they wish with no come back Threatening to slice my tyres? .... t...
by akerbeltz
Wed Nov 26, 2008 12:19 am
Forum: Naidheachd na Gàidhlig / Gaelic News
Topic: Gaelic Activities Programme
Replies: 77
Views: 13356

Well, to give you a personal example, I went to SQA some years ago to point out some rather serious mistakes in the GOC rules - starting out very polite, assuming they'd just missed it. Well, several rounds of "we know best" and "who are you?" later, I ended up getting BnaG and the then chap at the ...
by akerbeltz
Tue Nov 25, 2008 11:26 pm
Forum: Naidheachd na Gàidhlig / Gaelic News
Topic: Gaelic Activities Programme
Replies: 77
Views: 13356

Fionnlagh, it's called a handle and has been around since the early days of the internet, look it up unless you have a fear of dictionaries as well as a fear of solid research. Akerbeltz is hardly a name to hide behind in the Gaelic world these days... besides, what difference does it make? An argum...
by akerbeltz
Tue Nov 25, 2008 3:47 pm
Forum: Naidheachd na Gàidhlig / Gaelic News
Topic: Gaelic Activities Programme
Replies: 77
Views: 13356

Why is it so difficult to see that adults can learn much faster than children if you create an adult learning environment similar to a pre-school group especially the home environment where activity plus cooperation rather than competition takes place between adults. Can't keep quiet... because IT'...
by akerbeltz
Sun Nov 23, 2008 2:40 pm
Forum: Naidheachd na Gàidhlig / Gaelic News
Topic: Gaelic Activities Programme
Replies: 77
Views: 13356

Somehow I get the feeling that arguing any point with Fionnlagh is vaguely pointless - he will push his own ideas regardless of whatever arguments or evidence that would suggest otherwise is put his way. Very well, the world needs people like that too I guess. But - and this is entirely my personal ...
by akerbeltz
Sat Nov 22, 2008 8:35 pm
Forum: Naidheachd na Gàidhlig / Gaelic News
Topic: Gaelic Activities Programme
Replies: 77
Views: 13356

Never use your best students as evidence of success Àidh... agus chan e "rannsachadh" a th' ann ma chuireas tu ceist air an tìdsear agus na h-oileanaich an robh iad "toilichte" leis a' chùrsa. Sin beachdan agus tha iad gu tur eadar-dhealaichte bho rannsachadh cruaidh. Feumaidh tu sgioba bhon taobh ...
by akerbeltz
Fri Nov 21, 2008 3:01 pm
Forum: Naidheachd na Gàidhlig / Gaelic News
Topic: Scotland is open for business....
Replies: 21
Views: 4731

An-dà, bidh an dà dhiubh fo meatair no dhà de shàl an ceann beagan bhliadhnaichean is chan atharraich airgead trump no poileasaidh na h-àrainneachd sin :?
by akerbeltz
Thu Nov 20, 2008 5:26 pm
Forum: Naidheachd na Gàidhlig / Gaelic News
Topic: Brath Naidheachd CNSA: New Gaelic Activities For Adults
Replies: 7
Views: 1821

Uell...

Chan e rud ùr a tha seo ach bhiodh e math. Ge-tà... no reading, writing or tr*nsl*t**n ??? Seadh... Fhionnlaigh, 's mathaid gur e genius a th' annad ach tha a' chuid as motha againn feumach air reasabaidh nuair a tha iad a' dèanamh biadh ùr sa chidsin. Tha iomadh reasabaidh math agam, eadar cèic cài...
by akerbeltz
Wed Nov 19, 2008 3:53 pm
Forum: Naidheachd na Gàidhlig / Gaelic News
Topic: Scotland is open for business....
Replies: 21
Views: 4731

Tùr Trump is Golf sa Ghainmheach

Feumaidh mi aideachadh nach eil mi fhìn 'na aghaidh a bharrachd. Chithear ann an dùthchannan eile an t-saoghail gun obraich glèidheadh an nàdair as fhearr anns an sgìrean far a bheil an nàdar fo dhìon ach na daoine ionadail a' faighinn buannachdan às aig an aon am. Ma nì iad cothromachadh eadar an d...
by akerbeltz
Mon Nov 17, 2008 4:57 pm
Forum: Naidheachd na Gàidhlig / Gaelic News
Topic: Gaelic Activities Programme
Replies: 77
Views: 13356

An làrach

LOL tapadh leat a Thearlaich! Feumaidh an làrach sin sgioblachadh ge-tà, cha do dh'ùraich mi e fad ùine ach tha mi trang le cus rudan, a' gabhail a-steach an leabhar agam air fuaimneachadh agus na bùthan-obrach a bhios co-cheangailte ris. Chanainnsa san dealachadh gu bheil gràmar ceart gu leòr ann a...
by akerbeltz
Mon Nov 17, 2008 1:43 pm
Forum: Naidheachd na Gàidhlig / Gaelic News
Topic: Gaelic Activities Programme
Replies: 77
Views: 13356

Bogadh

Tha bogadh ann an cànan cuideachail do luchd-ionnsachaidh inbheach ach cha soirbhich e as aonais teagasg mar is tric. Seadh, gheibh thu duine no dhà am measg ceud as urrainn dhaibh fuaimean is gràmar ùr a thogail cha mhór mar a nì a' chlann ach tha iad gann mar rionnagan san oidhche fhrasach. Chaidh...
by akerbeltz
Mon Nov 17, 2008 3:10 am
Forum: Naidheachd na Gàidhlig / Gaelic News
Topic: NEWS RELEASE TILL (The Gaelic word for “Return”)
Replies: 17
Views: 3989

Uell...

Tha fhios againn nach eil Fionnlagh cho math air diplomacy, fàgaidh mi an cuspair sin ri taobh mar sin agus tillidh mi dhan a' chuspair bhunaiteach. Feumaidh mi aideachadh gur e beachd inntinneach a th' aig Fionnlagh (tha sin fìor mu bheachdan san fharsaingeachd, ged nach eil eil ceart an-còmhnaidh)...