Search found 3935 matches

by GunChleoc
Thu Oct 11, 2007 2:28 pm
Forum: Còmhradh coitcheann / Off-Topic
Topic: Chaidh Bielefeld air chall!
Replies: 0
Views: 1766

Chaidh Bielefeld air chall!

Germany's Latest Conspiracy Theory.

Tha Runrig gu cluich anns a' bhaile seo an t-Samhainn. An till a h-uile duine slàn fallain bhon cuirm, dè ur beachd? :P
by GunChleoc
Thu Oct 11, 2007 12:31 pm
Forum: Dà-chànanach / Bilingual
Topic: Ciamar a tha an t-sìde / How's the weather?
Replies: 1130
Views: 186477

Thig na sgòthan an-seo.
The clouds came here.
by GunChleoc
Thu Oct 11, 2007 10:14 am
Forum: Dà-chànanach / Bilingual
Topic: Dè tha thu a' dèanamh? / What are you doing?
Replies: 1557
Views: 246599

Fosgail an uinneag agus èist ris na h-eòin ma bhios feadhain dhaibh ann.
Open the window and listen to the birds if there are any.


Tha mi an dòchas gum bith thu nas fhèarr a dh' aithghearr!
I hope you'll be better soon!

:achlais:
by GunChleoc
Thu Oct 11, 2007 10:04 am
Forum: Dà-chànanach / Bilingual
Topic: Ciamar a tha an t-sìde / How's the weather?
Replies: 1130
Views: 186477

Tha agus an-seo :roll:
Over here too
by GunChleoc
Thu Oct 11, 2007 5:18 am
Forum: Dà-chànanach / Bilingual
Topic: Dè tha thu a' dèanamh? / What are you doing?
Replies: 1557
Views: 246599

dà uair dheug is enough, you don't need to repeat the uair. :D

Chan eil cuimhe agam nuair a chaidh mise dhan leabaidh, ach dh' èirich mi ro thrath an-diugh - no chanainn-sa a-nochd? :roll:
I don't remember when I went to bed, but I rose too early today - or should I say tonight?
by GunChleoc
Wed Oct 10, 2007 10:54 pm
Forum: Dà-chànanach / Bilingual
Topic: Ciamar a tha an t-sìde / How's the weather?
Replies: 1130
Views: 186477

Chan eil, tha iad saor gu leòr, ach nach bi iad rug beag fliuch cuideachd?
No, they're cheap enough, but won't they be a bit wet as well?
by GunChleoc
Wed Oct 10, 2007 7:28 pm
Forum: Dà-chànanach / Bilingual
Topic: Ciamar a tha an t-sìde / How's the weather?
Replies: 1130
Views: 186477

Tha mullach ùr a dhìth orra gun teagamh :P
They certainly need a new roof
by GunChleoc
Wed Oct 10, 2007 3:00 pm
Forum: Còmhradh coitcheann / Off-Topic
Topic: Suggestions and feedback
Replies: 9
Views: 4927

'S e an Anti-Spam ACP ag obair...

Fàilte chridheil ort! :D
by GunChleoc
Wed Oct 10, 2007 11:33 am
Forum: Gràmar, Fuaimean is Gnàths / Grammar, Sounds and Expressions
Topic: ro/cho
Replies: 5
Views: 2401

Tha mi cho sona nach eil sin ro bhreisleachail :lol:
by GunChleoc
Wed Oct 10, 2007 11:16 am
Forum: Còmhradh coitcheann / Off-Topic
Topic: Buidheann ùr air Bebo
Replies: 8
Views: 3214

Tapadh leat airson an fhiosrachaidh. Tha tòrr de chànain aige! :D
Thanks for the info. He speaks lots of languages
by GunChleoc
Wed Oct 10, 2007 11:12 am
Forum: Iomradh is Ceanglaichean / Reference and Links
Topic: Liosta Cheanglaichean / Linklist
Replies: 6
Views: 3121

'S e boireannach a th' annam :D
by GunChleoc
Wed Oct 10, 2007 11:12 am
Forum: Gràmar, Fuaimean is Gnàths / Grammar, Sounds and Expressions
Topic: ro/cho
Replies: 5
Views: 2401

There are two "ro":

1. ro = roimhe = "before" (as Stìophan explained)

2. ro = "too" (not in the sense of "as well")

Tha sin ro fhurasta = That is too easy (fácil demais in Portuguese)
Tha sin cho furasta = That is so easy (tão fácil in Portuguese)
by GunChleoc
Wed Oct 10, 2007 11:04 am
Forum: Dà-chànanach / Bilingual
Topic: Ciamar a tha an t-sìde / How's the weather?
Replies: 1130
Views: 186477

Nì sinn uile mearachdan, na gabh dragh :D

Cha do dh' èist. Cha robh mi eòlach air ceol mar sin aig an am sin.
I didn't. I didn't know about music like that at the time.
by GunChleoc
Wed Oct 10, 2007 9:53 am
Forum: Dà-chànanach / Bilingual
Topic: Ciamar a tha an t-sìde / How's the weather?
Replies: 1130
Views: 186477

mo P h ortagail ;) Cha robh mi ann an Lisboa ach airson ùine glè ghoirid. Bha mi a' fuireach ann an Coimbra nuair a bha mi ann an Portagail. Chòrd e rium glàn, gu h-àraidh an seann bhaile agus an abhainn. Bha e ro theth ormsa uaireannan co-dhiù! Ach bha solas na grèine glè bhrèagha. I only was in Li...
by GunChleoc
Wed Oct 10, 2007 9:46 am
Forum: Iomradh is Ceanglaichean / Reference and Links
Topic: Liosta Cheanglaichean / Linklist
Replies: 6
Views: 3121

Liosta Cheanglaichean / Linklist

Chuir mi ceanglaichean ann aig bonn an duilleag. Ma bhios sibh ag iarraidh ceanglaichean air barrachd, innse dhomh agus cuiridh mi iad ann.

I added links to the bottom of the page. If you want more links, tell me and I'll add them.