Search found 3935 matches

by GunChleoc
Fri Sep 21, 2007 8:37 am
Forum: Ceòl, Leabhraichean is na h-Ealain / Music, Books and the Arts
Topic: An t-òran as fheàrr leibh?
Replies: 33
Views: 11037

Le Runrig, 's fhèarr leam Chì mi 'n Geamhradh cuideachd, agus An Toll Dubh, agus Sona.

Sna laithean seo, tha mi ag èisdeachd ri Griogair Labhruidh gu tric. Is toil leam Suibhal a' Choire, Àirde Chuain agus Seanduine Dóite/Bail Inbhir Aora gu h-àraidh.
by GunChleoc
Fri Sep 21, 2007 8:31 am
Forum: Iomradh is Ceanglaichean / Reference and Links
Topic: BBC: làrach-lin ùr - Cuairtean
Replies: 2
Views: 2129

Tapadh leat, tha mòran ann ri leughadh!

Roinn eile a tha a' còrdadh rium:

Aig Cridhe ar Ciùil

'S urrainn dhut èisdeachd agus leughadh.
You can listen and read.
by GunChleoc
Fri Sep 21, 2007 8:25 am
Forum: Gràmar, Fuaimean is Gnàths / Grammar, Sounds and Expressions
Topic: Cuideachadh
Replies: 6
Views: 2532

Tapadh leat, a Stìophain! :D
by GunChleoc
Fri Sep 21, 2007 8:23 am
Forum: Dà-chànanach / Bilingual
Topic: Dè tha thu a' dèanamh? / What are you doing?
Replies: 1557
Views: 246622

Tha mi an dòchas gun do chòrd Steòrnabhagh riut agus gum bi thu nas fhèarr mu thràth!
I hope you liked Stornoway and that you're better already!
by GunChleoc
Fri Sep 21, 2007 8:19 am
Forum: Cuir nan aithne / Introductions
Topic: Fàilte dhan fhòram / Welcome to the forum
Replies: 326
Views: 126771

Fàilte air na dithis agaibh! :D Welcome the two of you! Beagan ceartachaidh: tha mi Portagailis. 'S e Portagaileach/Portagailteach(?) a th' annam. You use -is for languages and -ach for people. For nouns, always use 'S e ... a th' ann ... Agus tha a Ghàidhlig agad ceart gu leòr nam beachd-sa. :D And...
by GunChleoc
Fri Sep 21, 2007 8:13 am
Forum: Còmhradh coitcheann / Off-Topic
Topic: Where do we go?
Replies: 9
Views: 3714

Ceann-feachd owned the other board, but with the board down I have no way of contacting him. And it's not his fault it went down, the forum host just went dead. Coinneach Cìr has promised to help out, but he's very busy at the moment. I'll make him admin once he shows up. Let's hope we can get some ...
by GunChleoc
Thu Sep 20, 2007 11:39 am
Forum: Iomradh is Ceanglaichean / Reference and Links
Topic: Bhideo: Mar a Chuannic Mise: Nancy Dorian agus a Ghàidhlig
Replies: 1
Views: 1848

Tapadh leat! Bha e glè inntinneach dhomh. Chunnaic mi an leabhar aice anns an leabhar-leann an-seo, ach cha do leugh mi e fhathast.
by GunChleoc
Thu Sep 20, 2007 8:13 am
Forum: Naidheachd na Gàidhlig / Gaelic News
Topic: And the Oscar will not go to...
Replies: 25
Views: 9462

Chan fhaca. Tha agam ri feitheamh ris an DVD.
No. I have to wait for the DVD.
by GunChleoc
Thu Sep 20, 2007 8:12 am
Forum: Dà-chànanach / Bilingual
Topic: Ciamar a tha an t-sìde / How's the weather?
Replies: 1130
Views: 187484

Tha i gaothach an-dràsda.
It is now windy.
by GunChleoc
Thu Sep 20, 2007 8:10 am
Forum: Cuir nan aithne / Introductions
Topic: Fàilte dhan fhòram / Welcome to the forum
Replies: 326
Views: 126771

I mostly do abstract paintings. Chuala mi bho Choinneach gun do thòiseach thu fòram ùr. Chan eil fios againn dè tha ceàrr leis an fhòram eile. a bheil fios agad? I heard from Coinneach that you had started a new forum. We've no idea what happened to the other one, do you?. Tha a h-uile freeBB marabh...
by GunChleoc
Wed Sep 19, 2007 10:35 am
Forum: Iomradh is Ceanglaichean / Reference and Links
Topic: Misc Gaelic learning resources
Replies: 3
Views: 2541

Misc Gaelic learning resources

You can find a list of learning resources on my homepage here.
by GunChleoc
Wed Sep 19, 2007 10:33 am
Forum: Dà-chànanach / Bilingual
Topic: Dè tha thu a' dèanamh? / What are you doing?
Replies: 1557
Views: 246622

Dè tha thu a' dèanamh? / What are you doing?

Tha mi a' gabhail cupa cofaidh.
I'm having a cup of coffee.

Dè tha sibhse a' dèanamh?
What are you doing?
by GunChleoc
Wed Sep 19, 2007 10:31 am
Forum: Dà-chànanach / Bilingual
Topic: Ciamar a tha an t-sìde / How's the weather?
Replies: 1130
Views: 187484

Ciamar a tha an t-sìde / How's the weather?

Tha i fuar an-diugh
It is cold today
by GunChleoc
Wed Sep 19, 2007 10:29 am
Forum: Naidheachd na Gàidhlig / Gaelic News
Topic: And the Oscar will not go to...
Replies: 25
Views: 9462

And the Oscar will not go to...

And the Oscar will not go to... BRIAN PENDREIGH EVER wondered what an overwrought Oscar winner's speech would sound like in Gaelic? Well, you'll have to wonder a lot longer. Gaelic feature film The Inaccessible Pinnacle has been robbed of potential Academy Award glory after London-based film experts...
by GunChleoc
Wed Sep 19, 2007 10:05 am
Forum: Cuir nan aithne / Introductions
Topic: Fàilte dhan fhòram / Welcome to the forum
Replies: 326
Views: 126771

Fàilte chridheil ort!

The more, the merrier :D