Search found 311 matches

by Coinneach Cìr
Fri Mar 13, 2009 4:23 pm
Forum: Naidheachd na Gàidhlig / Gaelic News
Topic: BBC News: Runrig guitarist Jones collapses
Replies: 6
Views: 1199

Gu dearbh tha mi 'n dòchas gum bi e nas fheàrr a dh'aithghearr.
by Coinneach Cìr
Fri Mar 13, 2009 4:23 pm
Forum: Naidheachd na Gàidhlig / Gaelic News
Topic: Seminar Nàiseanta air Gàidhlig sa roinn phrìobhaidich
Replies: 0
Views: 687

Seminar Nàiseanta air Gàidhlig sa roinn phrìobhaidich

Tha Comunn na Gàidhlig ag ullachadh Seminar Nàiseanta air Gàidhlig sa roinn phrìobhaidich, 20mh den Mhàirt 2009. Tuilleadh an seo.

Comunn na Gàidhlig is arranging a conference on Gaelic in the private sector on March 20th 2009. Further details here.
by Coinneach Cìr
Sun Feb 22, 2009 10:52 pm
Forum: Cuir nan aithne / Introductions
Topic: Hálo, a-huile duine
Replies: 7
Views: 2676

Fàilte chridheil oirbh Easóg! 8-)
by Coinneach Cìr
Sun Feb 22, 2009 10:49 pm
Forum: Còmhradh coitcheann / Off-Topic
Topic: Should More People Learn Gàidhlig?
Replies: 28
Views: 5083

Murt mhòr, tha mi air a bhith air falbh bhon làraich seo beagan seachdainean is nach i tha air fàs trang le deasbadan gu math gu math cudromach! Is caomh leam fhìn an rud a sgrìobh Tim, tha e gu math fìor mu dheidhinn inbhich a tha airson Gàidhlig ionnsachadh. Cuideachd tha mi ag ràdh sin mar chuid...
by Coinneach Cìr
Sun Feb 22, 2009 10:20 pm
Forum: Còmhradh coitcheann / Off-Topic
Topic: Soidhnichean rathaid Gàidhlig - sìth nar linn?
Replies: 11
Views: 2467

:lol: Math fhèin a Ghràisg!!
by Coinneach Cìr
Sun Feb 22, 2009 9:57 pm
Forum: Naidheachd na Gàidhlig / Gaelic News
Topic: Poileasaidh nan Eilean Siar?????
Replies: 11
Views: 1529

I've long been of the opinion the Comhairle nan Eilean Siar is Gaelic in name alone. + "gum bì" :mc: :mc:
by Coinneach Cìr
Sun Feb 22, 2009 9:46 pm
Forum: Gràmar, Fuaimean is Gnàths / Grammar, Sounds and Expressions
Topic: Surely not...?
Replies: 15
Views: 2962

Tha "sireadh" nas fheàrr gun teagamh nuair a bhios tu a-mach air daoine a lorg obraichean.
by Coinneach Cìr
Mon Jan 05, 2009 3:56 pm
Forum: Naidheachd na Gàidhlig / Gaelic News
Topic: Coinneamh ann an Grianaig ¦ Meeting in Greenock
Replies: 0
Views: 764

Coinneamh ann an Grianaig ¦ Meeting in Greenock

Tha coinneamh a tachairt mu dheidhinn FTMG ann an Taigh Òsta Tontine, 6 Ceàrnag Àrd a' Ghobhainn, Grianaig, Oidhche Ardaoin eadar 7:30 agus 9f. Bidh fàilte ro a h-uile duine a tha airson barrachd fhaighinn a-mach mu dheidhinn foghlam Gàidhlig agus bidh riochdairean Chomann nam Pàrant (Nàiseanta) an...
by Coinneach Cìr
Tue Dec 23, 2008 12:34 am
Forum: Cuir nan aithne / Introductions
Topic: Fàilte dhan fhòram / Welcome to the forum
Replies: 339
Views: 144357

ScotiaBalach wrote:
neoni wrote:fàilte und willkommen!


schrittweise übernehmen wir :spors:
Ok, just out of curiosity, is that german???
I believe so, but its a language I can't speak for my sins.
by Coinneach Cìr
Tue Dec 23, 2008 12:06 am
Forum: Naidheachd na Gàidhlig / Gaelic News
Topic: BBC iPlayer - sa' Ghaidhlig!
Replies: 3
Views: 1064

Tha e glè mhath gu bheil seo againn, ceud taing!
by Coinneach Cìr
Tue Dec 23, 2008 12:03 am
Forum: Cuir nan aithne / Introductions
Topic: Fàilte dhan fhòram / Welcome to the forum
Replies: 339
Views: 144357

Fàilte oirbh ScotiaBalach agus Sha :)
by Coinneach Cìr
Tue Dec 23, 2008 12:01 am
Forum: Cuir nan aithne / Introductions
Topic: mu dheireidh thall.....
Replies: 8
Views: 2715

Fàilte chridheil ort Àdhamh, math d' fhaicainn an seo!! :D
by Coinneach Cìr
Mon Dec 08, 2008 12:53 pm
Forum: Còmhradh coitcheann / Off-Topic
Topic: Ceist àraid ¦ Strange question
Replies: 1
Views: 762

Ceist àraid ¦ Strange question

A bheil sibh eòlach air neach sam bith aig a bheil Gàidhlig agus Arabais? Bhiodh e airson eadar-theangachadh sgrìobhte.

Does anyone know of anybody fluent in both Arabic and Gaelic? It would be for a written tr*nsl*t**n.
by Coinneach Cìr
Tue Dec 02, 2008 12:04 am
Forum: Dà-chànanach / Bilingual
Topic: carson a tha tbh gàidhlig cho dona
Replies: 16
Views: 6484

Tha mi a' dol leat gu ìre, bu chòir barrachd sgudal a bhith ri fhaicinn sa Ghàidhlig gun teagamh....tha mi an dòchas gum bidh Ran Dan air ais a dh'aithghearr no prògram eile a tha ceart cho math. Ach feumaidh mi aideachadh gu bheil Air an Rathad còrdadh rium glan!! I agree with you up to a point, t...
by Coinneach Cìr
Mon Dec 01, 2008 4:09 pm
Forum: Còmhradh coitcheann / Off-Topic
Topic: Mìosanach/ Calendar 2009?
Replies: 20
Views: 4001

Tha mi duilich ach cha do rinn CnaG mìosachan am bliadhna. Ma 's math mo bheachd ri sinn call orra an-uiridh.

I'm sorry but CnaG haven't produced a calender this year. I think I am correct in saying we made a loss on them last year.