Search found 311 matches

by Coinneach Cìr
Sun Nov 30, 2008 11:26 pm
Forum: Iomradh is Ceanglaichean / Reference and Links
Topic: e-book/ leabhar-d: Reul Chearbach Air Chuairt
Replies: 5
Views: 1940

Còrr is 80 duilleagan!! Tha thu air a bhith trang! Tha mi ro sgìth airson a leughadh an-dràsta ach bheir mi sùil fhathast, tha mi cinnteach gum bi e math.
by Coinneach Cìr
Sun Nov 30, 2008 11:24 pm
Forum: Gràmar, Fuaimean is Gnàths / Grammar, Sounds and Expressions
Topic: Ceangal?
Replies: 9
Views: 1768

Aidh chan eil na Leòdhasaich (mise nam measg) a fuaimneachadh an 'g'.
by Coinneach Cìr
Sun Nov 30, 2008 11:21 pm
Forum: Cuir nan aithne / Introductions
Topic: Nise, tha mise ann cuideachd :)
Replies: 5
Views: 2399

Halò a Mhona, math d' fhaicinn a-rithist :)
by Coinneach Cìr
Sun Nov 30, 2008 11:19 pm
Forum: Cuir nan aithne / Introductions
Topic: durachdan as an eilean dubh
Replies: 23
Views: 6725

Fàilte oirbh bhuamsa horogheallaidh :)
by Coinneach Cìr
Tue Nov 04, 2008 1:05 pm
Forum: Iomradh is Ceanglaichean / Reference and Links
Topic: Tachartasan ¦ Events
Replies: 0
Views: 1251

Tachartasan ¦ Events

Tha sinn air liosta thachartasan (chan e dìreach feadhainn ChnaG) a thòiseachadh an seo. Ma tha tachartas agaibh co cheangailte ri a' Ghàidhlig feuch gun cur sibh fios thugainn. http://www.cnag.org.uk/tachartasan/ We have started an events list (not just CnaG's events) here. If you have an event co...
by Coinneach Cìr
Tue Oct 28, 2008 8:35 am
Forum: Cuir nan aithne / Introductions
Topic: Halò
Replies: 15
Views: 4593

Fàilte oirbh a Shìle! :) I can thoroughly recommend the whole teach yourself series, especially the original book available with cassettes or a CD you can buy separately on this page. Not dirt cheap but worth it. I'm also very fond of the dictionary but the conversation course has only recently bee...
by Coinneach Cìr
Tue Oct 28, 2008 8:29 am
Forum: Cuir nan aithne / Introductions
Topic: Madain Mhath
Replies: 10
Views: 3200

Halò a Dhàibhidh agus fàilte chridheil oirbh!! :D

Hello David and a warm [hearty] welcome to you
by Coinneach Cìr
Tue Oct 28, 2008 8:27 am
Forum: Iomradh is Ceanglaichean / Reference and Links
Topic: Telly schedules and links
Replies: 13
Views: 14162

Níall Beag wrote:Listings updated -- see above.
Ceud taing.
by Coinneach Cìr
Tue Oct 28, 2008 8:26 am
Forum: Gràmar, Fuaimean is Gnàths / Grammar, Sounds and Expressions
Topic: Tha ceist agam mu an t-abair seo
Replies: 3
Views: 1210

"A warning was issued". :)
by Coinneach Cìr
Thu Oct 23, 2008 10:55 pm
Forum: Naidheachd na Gàidhlig / Gaelic News
Topic: Fòram Gàidhlig Inbhir Nis - CCB & Taisbeanadh
Replies: 7
Views: 1436

Gràisg wrote:'Gàidhlig ann an Inbhir Narann - Dè tha roimhpe? Saoil am bi mionaid aca airson sin a dheasbad? :priob:
Cò aig tha fios? Tha mi cinnteach ma bhios cothrom agad a bhith an làthair gum bi iad toilichte cluinntinn bhuat mu dheidhinn. :)
by Coinneach Cìr
Thu Oct 23, 2008 10:52 pm
Forum: Naidheachd na Gàidhlig / Gaelic News
Topic: Fios-naidheachd aon-cananach eile aig Fionnlagh
Replies: 2
Views: 843

Re: Fios-naidheachd aon-cananach eile aig Fionnlagh

Gaelic: Where Do We Go From Here?
B' fheàrr leamsa àite far a bheil barrachd Gàidhlig air a chleachdadh :lol:
I'd prefer a place where more Gaelic was used
by Coinneach Cìr
Thu Oct 23, 2008 10:48 pm
Forum: Naidheachd na Gàidhlig / Gaelic News
Topic: Sanasachd inntinneach aig Fionnlagh... cuir do làmhan...?
Replies: 5
Views: 1279

Oh aidh, an-dràsta a mhothaich mi gu bheil an sanas a-mach air 'tip' seach CNSÀ. Mar a tha Níall ag ràdh chan eil an sanas math co-dhiù.
by Coinneach Cìr
Thu Oct 23, 2008 1:11 am
Forum: Naidheachd na Gàidhlig / Gaelic News
Topic: Bhuannaich Fionnlagh còir botail uisge bheatha.
Replies: 2
Views: 924

Tha mi 'n dòchas gun dèan e feum dha! :priob:
by Coinneach Cìr
Thu Oct 23, 2008 1:10 am
Forum: Naidheachd na Gàidhlig / Gaelic News
Topic: Na h-amadan dripeil trang air làrach Inverness Courier
Replies: 2
Views: 1659

Murt mhòr. Amaideas.
by Coinneach Cìr
Thu Oct 23, 2008 1:02 am
Forum: Naidheachd na Gàidhlig / Gaelic News
Topic: Sanasachd inntinneach aig Fionnlagh... cuir do làmhan...?
Replies: 5
Views: 1279

Bidh CNSÀ gam fhàgail cracte le sgaoileadh fiosrachadh sa Bheurla a-mhàin. Tha barrachd na am postair seo ann.