Search found 216 matches

by AlasdairBochd
Sat Jan 02, 2010 2:08 am
Forum: Naidheachd na Gàidhlig / Gaelic News
Topic: Bliadhna Mhath Ùr Air BBC Alba – Beò Bhon Òban
Replies: 12
Views: 1132

Tapadh leibhse :) Tha mi air fhaicinn a-nis agus tha mi toilichte.

Bliadhna Mhath Ùr dhuibh uile.
by AlasdairBochd
Fri Jan 01, 2010 11:03 am
Forum: Naidheachd na Gàidhlig / Gaelic News
Topic: Bliadhna Mhath Ùr Air BBC Alba – Beò Bhon Òban
Replies: 12
Views: 1132

Uill, chaidh mi ann agus fhuair mise an teachdaireachd Chan eil seo ri fhaighinn ach sna Rìoghachd Aonaichte.:gulach:

(Dh'ionnsaich mi anns an Òban, às an Òban 's msaa sa' Chùrsa Inntrigidh)
by AlasdairBochd
Wed Dec 30, 2009 4:09 am
Forum: Gràmar, Fuaimean is Gnàths / Grammar, Sounds and Expressions
Topic: object pronouns
Replies: 34
Views: 4713

You can (you are able to ) - 's urrainn dhut or tha agad ri Wait - I always thought tha agad ri meant you must, you've got to :?: Mo nàire :naire: Tha thu ceart a Thrisseil, that was supposed to be "thèid agad ri" or "thèid agad air" (depending on which island you're on.) Tha mi duilich.
by AlasdairBochd
Tue Dec 29, 2009 8:38 pm
Forum: Gràmar, Fuaimean is Gnàths / Grammar, Sounds and Expressions
Topic: object pronouns
Replies: 34
Views: 4713

Also after the relative future. Nuair a bhios tu aig an taigh - When you are at home. Nuair a chleachdas tu an car, bith faiceallach - When you use the car, be careful. Faodaidh tu = you may rather than you can . Remember your mother telling you "you can but you may not"? You can (you are able to )...
by AlasdairBochd
Fri Dec 25, 2009 9:17 pm
Forum: Gràmar, Fuaimean is Gnàths / Grammar, Sounds and Expressions
Topic: Sùil air a' mhearachd
Replies: 382
Views: 122766

A rèir an t-seann fhaclair agam:- ràith - quarter of a year (and by extension, the conventional seasons, samhradh etc) "Beannachdan na h-ùine " a theagamh ? no "Beannachdan an aimsir " a' cur c airtean N ollaig e Maoin Leasachaidh Oileana i ch no Maoin Leasachaidh na h -Oileana i ch no Maoin Leasach...
by AlasdairBochd
Thu Dec 10, 2009 5:49 am
Forum: Naidheachd na Gàidhlig / Gaelic News
Topic: And £50,000 for a new learners' website
Replies: 14
Views: 1165

Is fior thoil leam Gruth is Uachdar! Chunnaic mi pios beag dheth nuair a bha mi ann am Bonn dà bhliadhna air ais. Tha leth-bhreac agam air cuid as motha na phrògram à tèipichean VHS. Tha e air a chruthachadh mar DVD. Bhiodh mi toilichte a cuir leth-bhreacan thugaibh. :ist: Tha a h-uile cànan ann ag...
by AlasdairBochd
Wed Dec 09, 2009 12:58 am
Forum: Naidheachd na Gàidhlig / Gaelic News
Topic: And £50,000 for a new learners' website
Replies: 14
Views: 1165

I tried for months without success to get a copy of Gruth is Uachdar and other programs from the BBC. They appear to be completely uninterested in marketing their Gàidhlig content.
by AlasdairBochd
Fri Nov 27, 2009 4:56 am
Forum: Dà-chànanach / Bilingual
Topic: Dè tha thu a' dèanamh? / What are you doing?
Replies: 1557
Views: 236710

Bha geam rugbaidh eadar-nàiseanta ann eadar Astràilia 's Alba an t-seachdain seo. Rinn Alba a' chùis oirnn. :( (Tha an fhirinn ann, tha mise coma co-dhiu). :D There was an international game of rugby this week between Australia and Scotland. Scotland beat us. :( The truth is that I couldn't care les...
by AlasdairBochd
Thu Nov 26, 2009 11:19 pm
Forum: Gràmar, Fuaimean is Gnàths / Grammar, Sounds and Expressions
Topic: cor
Replies: 3
Views: 727

Dè do chor ?
Fr. - Cor math

Mar sin - How are you (What's your condition)
by AlasdairBochd
Wed Nov 25, 2009 10:56 am
Forum: Cuir nan aithne / Introductions
Topic: Halo, Is mise Brendan
Replies: 10
Views: 2135

Tapadh leibhse airson a' ceartachadh. :D
by AlasdairBochd
Wed Nov 25, 2009 3:13 am
Forum: Dà-chànanach / Bilingual
Topic: Dè tha thu a' dèanamh? / What are you doing?
Replies: 1557
Views: 236710

Caoimhin.MacGilliosa wrote: Alba 6 - 3 Àstralia an-diugh Chan eil fios agam cùin sinn (beat them) last time, must have been years and years ago! Mon Scotland! Chan eil fhios agam cuine rinn sinn a' chuis orra I don't know when we beat them (ri taobh, bha sin o chionn seachd bliadhna fichead :mc: ) ...
by AlasdairBochd
Wed Nov 25, 2009 2:34 am
Forum: Cuir nan aithne / Introductions
Topic: Halo, Is mise Brendan
Replies: 10
Views: 2135

Bha "Gàidhlig Beò" sreap leasain o chionn fichead bliadhna. Chleachd iad sin sna sgoiltean, tha mi a smaoineachadh. Bha faidhleachan fuaim ann agus bha e gu math. "Gàidhlig Beò" was a series of lessons from twenty years ago. I think they used it in schools. It had sound files on tape and wasn't bad.
by AlasdairBochd
Fri Nov 20, 2009 9:07 pm
Forum: Ceòl, Leabhraichean is na h-Ealain / Music, Books and the Arts
Topic: Mozart 'sa Ghàidhlig
Replies: 1
Views: 1368

Mozart 'sa Ghàidhlig

Voi Che Sapete ann an Gàidhlig, agus air a seinn le Mary Sandeman.
http://www.youtube.com/watch?v=eZo26c8Npqo
by AlasdairBochd
Wed Nov 18, 2009 11:24 pm
Forum: Dà-chànanach / Bilingual
Topic: Ciamar a tha an t-sìde / How's the weather?
Replies: 1130
Views: 171077

Bhiodh mi toilichte sin a dhèanamh.

I'd be happy to.

:D
by AlasdairBochd
Wed Nov 18, 2009 11:42 am
Forum: Dà-chànanach / Bilingual
Topic: Ciamar a tha an t-sìde / How's the weather?
Replies: 1130
Views: 171077

Thuirt iad air na naidheachdan gum bi 40°C ann am màireach. An cuir sibh beagan sneachd thugam?

They said on the news it will be 40°C tomorrow. Could you send me a little snow?

:grian: :grian: :grian: