Search found 216 matches

by AlasdairBochd
Thu Nov 12, 2009 9:52 pm
Forum: Còmhradh coitcheann / Off-Topic
Topic: Medieval Gaelic
Replies: 17
Views: 2373

Seall seo bhon Oilthigh Theacsais.
http://www.utexas.edu/cola/centers/lrc/ ... l-0-X.html
Look at this from the University of Texas.
by AlasdairBochd
Thu Oct 29, 2009 12:08 am
Forum: Gràmar, Fuaimean is Gnàths / Grammar, Sounds and Expressions
Topic: Sùil air a' mhearachd
Replies: 382
Views: 122644

Càl Bruich - Boiled Cabbage ? :blasda:
by AlasdairBochd
Tue Sep 08, 2009 3:07 am
Forum: Iarrtasan Eadar-theangachaidh
Topic: How do I say
Replies: 16
Views: 8339

Rather than an intensifier, that is just our habit of not pronouncing unnecessary letters, and running words together to save time (time better spent at the pub). Mar eisimpleir :- G'day - Good day Djavagoodweegend - Did you have a good weekend and of course Carn the pies - Good luck Collingwood in...
by AlasdairBochd
Mon Sep 07, 2009 3:39 am
Forum: Iarrtasan Eadar-theangachaidh
Topic: How do I say
Replies: 16
Views: 8339

Tha "go raibh mile maith agat" Gàidhlig na h-Èirinn gu dearbh. Canaidh iad "gu robh math agad" ann an Ìle cuideachd. Tha mi a smaoineachadh gu bheil e a ciallachadh, anns a Bheurla, "Good was at you" = Thank you. I think "go" and "gu" are intensifiers as in " gu dè thachair an seo ! " "What happened...
by AlasdairBochd
Fri Aug 14, 2009 10:38 pm
Forum: Còmhradh coitcheann / Off-Topic
Topic: Mountains and Gaelic - hot debate on Winterhighland site
Replies: 5
Views: 1328

ma bhios iad a sreap no a sgitheadh ann an Croatia am biodh iad a gearain ?

"People can speak Croatian if they want, but we only want English signs here when we're skiing".

:x
by AlasdairBochd
Thu Aug 06, 2009 11:24 pm
Forum: Gràmar, Fuaimean is Gnàths / Grammar, Sounds and Expressions
Topic: Sùil air a' mhearachd
Replies: 382
Views: 122644

Tha stòr ann an Dwelly's agus MacFarlane's . Ach tòrr chiall air an fhacal. nm. g.v. stòir, store, baggage sm Store, ammunition. 2 Treasure. 3 Hoard. 4 Quantity of goods. 5 Magazine. 6 Store-house. Taigh-stòir, a storehouse. Leis a' chiall shop , uill tha sin Ameireaganach saoilidh mi, ach tha bùth ...
by AlasdairBochd
Thu Aug 06, 2009 6:27 am
Forum: Gràmar, Fuaimean is Gnàths / Grammar, Sounds and Expressions
Topic: Sùil air a' mhearachd
Replies: 382
Views: 122644

Stòr a' Chidhe.
Bùth Snàith Draoidheachd.
Eadhon anns a' Bheurla, dè th' ann ? Magic thread ? :chafhios:
by AlasdairBochd
Mon Aug 03, 2009 3:47 am
Forum: Naidheachd na Gàidhlig / Gaelic News
Topic: 40% of new blockbuster film will be in Gaelic
Replies: 16
Views: 3347

Uill, tha na deasbadan air Cànan na Chruinnich cho mòr 's cho do-cheannsachadh (intractable), cò aig a bheil fhios dè an cànan a bha iad a bruidhinn. Cuine ràinig na Gàidheil ann an Alba co-dhiu ? Ann ann ciad linn, an dàrna, no an ceathramh? Chan eil fhios agam. Bhiodh mi gu math toilichte a' Ghàid...
by AlasdairBochd
Wed Jul 29, 2009 1:47 am
Forum: Gràmar, Fuaimean is Gnàths / Grammar, Sounds and Expressions
Topic: Caol ri caol agus leathann ri leathann?
Replies: 10
Views: 6036

Tha tòrr dhinn ann an Astràilia, Canada, na Stàitean Aonaichte, a Ghearmailt, an Fhraing........ Am faigheas tu an ìomhaigh ? Cum ort. Bidh sinn toilichte gad cuideacheadh. Rach gu http://www.taic.me.uk/ cuideachd. Tha siostam riaghailteach leasain ann bho toiseach gu deireadh le faidhleachan fuaim ...
by AlasdairBochd
Thu Jul 23, 2009 10:45 pm
Forum: Naidheachd na Gàidhlig / Gaelic News
Topic: Shepherd wanted for Caithness - must speak Gaelic!
Replies: 3
Views: 520

ach....ach.... chuala mi nach robh Gàidhlig sam bi 'sa sgìre siud riamh.

;)
by AlasdairBochd
Sun Jul 12, 2009 12:42 pm
Forum: Cuir nan aithne / Introductions
Topic: Is mise Lisa-Marie
Replies: 18
Views: 3415

Failte Lisa-Màiri.
Seall seo cuideachd. Beagan eile anns a Ghearmailtis.

Look at this also. Some more in German.

http://sonsofscotland.bboard.de/board/f ... 600-5.html
by AlasdairBochd
Fri Jul 10, 2009 9:37 pm
Forum: Cuir nan aithne / Introductions
Topic: Hàlo..
Replies: 6
Views: 2088

Samuel is sometimes equated with Somhairle but it is just a similarity of appearance. Somhairle is from Old Norse Somarlidi or Sumarliði - Summer traveller , which was a euphemism for Viking. It is written Sorley in English, and this roughly gives the Gàidhlig pronunciation. Somhairle Mac 'illeathai...
by AlasdairBochd
Fri Jul 10, 2009 12:30 am
Forum: Gràmar, Fuaimean is Gnàths / Grammar, Sounds and Expressions
Topic: Am I saying this right?
Replies: 7
Views: 1500

Tha mi duilich ach chan eil rud ann leis an ciall.

Sorry but there's nothing in the book with this meaning.
by AlasdairBochd
Fri Jul 10, 2009 12:28 am
Forum: Naidheachd na Gàidhlig / Gaelic News
Topic: 'promoting Gaelic is racist'
Replies: 3
Views: 565

Cha do lorg mi càil air an làrach, ach leugh mi rud mar sin roimhe.
by AlasdairBochd
Thu Jul 09, 2009 1:08 am
Forum: Gràmar, Fuaimean is Gnàths / Grammar, Sounds and Expressions
Topic: Am I saying this right?
Replies: 7
Views: 1500

'S leamsa leabhar mar sin gu dearbh. Rannsaichidh mi ann an nochd. (Tha mi aig m'obair an-dràsda)

I own such a book. I'll look it up tonight. (I'm at work at the moment)