Search found 216 matches

by AlasdairBochd
Tue Jul 07, 2009 3:37 am
Forum: Cuir nan aithne / Introductions
Topic: Hàlo..
Replies: 6
Views: 2148

Cum ort , a bhalaich.

Keep it up. You'll learn it in no time. You're a good age to start and there are many resources about. Good luck and keep coming back.
Check out these links for some starters


http://www.taic.btinternet.co.uk/
http://www.akerbeltz.org/
by AlasdairBochd
Sat Jun 27, 2009 3:50 am
Forum: Naidheachd na Gàidhlig / Gaelic News
Topic: Row deepens over Caithness signposts
Replies: 8
Views: 935

Tha mi buileach cinnteach gu bheil thu ceart, a Mhìcheal. Ma bhios bhót sam bi ann (no amharas air), bidh "daoine taghta" ann cuideachd.
by AlasdairBochd
Sat Jun 27, 2009 3:09 am
Forum: Gràmar, Fuaimean is Gnàths / Grammar, Sounds and Expressions
Topic: Sùil air a' mhearachd
Replies: 382
Views: 122745

Níall Beag wrote: Och uill:
FR: Attention
EN: Warning
EN: Attention

Ainmear, gach fear.
Ma bhios tu airson Warning ri radh mar cànanan eile, am biodh Rabhadh freagarrach?

'S e ainmear a th'ann ach am faod mi sin a cleachdadh mar sin? :chafhios:
by AlasdairBochd
Fri Jun 26, 2009 6:33 am
Forum: Gràmar, Fuaimean is Gnàths / Grammar, Sounds and Expressions
Topic: Sùil air a' mhearachd
Replies: 382
Views: 122745

Bhon fhaclair MacFarlane : Aire - nf.ind. heed, notice, attention, intention, watching. 'S e ainmear a th'innte, 's mar sin, feumaidh tu gnìomhar a cuir ann airson ciall. 'S e sin "Thoir an aire"; Take heed etc. Dè mu dhèidhinn "Beachdaich !" (va. observe, mark, pay attention to) ? Air an dara pàirt...
by AlasdairBochd
Wed Jun 24, 2009 12:31 pm
Forum: Dà-chànanach / Bilingual
Topic: Ciamar a tha an t-sìde / How's the weather?
Replies: 1130
Views: 170813

Tha meadhan gheamhradh ann a-nis. Tha i tioram agus tha a ghrian a dearrsadh. Sin àbhaisteach ann an Wollongong leis an teasach aig an ìre 19C . 8-)
by AlasdairBochd
Thu Jun 18, 2009 4:15 am
Forum: Gràmar, Fuaimean is Gnàths / Grammar, Sounds and Expressions
Topic: Sùil air a' mhearachd
Replies: 382
Views: 122745

no, ma bhios tu nad bhalach ach tri bhliadhna deug a dh'aois, "Nach tèid mi thairis air an fheansa."
by AlasdairBochd
Sun Jun 14, 2009 9:07 pm
Forum: Naidheachd na Gàidhlig / Gaelic News
Topic: Colbh AP Chaimbeil WHFP 29.5.09
Replies: 20
Views: 2454

Chan eil dragh sam bi orm, a Thearlaich. Taing airson a cheartachadh.
by AlasdairBochd
Thu Jun 11, 2009 3:18 am
Forum: Naidheachd na Gàidhlig / Gaelic News
Topic: Colbh AP Chaimbeil WHFP 29.5.09
Replies: 20
Views: 2454

a Thearlaich, Bha thu dà mhionaid air mo bheul. :) Tha thu ceart. Thachras an aon rud ann a sheo (Astràilia). Ach tha aon rud eadar-dhealaichte le sin agus Gàidhlig ann an Alba. Ann a sheo, bhios na cloinne mar sin a dol dhan a sgoiltean agus cluinneas iad Beurla a-mhàin fad an latha. Mar eiseimplei...
by AlasdairBochd
Thu Jun 11, 2009 3:03 am
Forum: Naidheachd na Gàidhlig / Gaelic News
Topic: Colbh AP Chaimbeil WHFP 29.5.09
Replies: 20
Views: 2454

Tha làn fhios agam gu bheil thu ceart, a Néill. Tha mi air a bhi air an taobh eile na chùis. I have been on the other side of the matter. A work colleague from Vietnam asked me to help her with her English (well, our variety any way). I agreed without realising how difficult a task it was. At first ...
by AlasdairBochd
Tue Jun 09, 2009 11:26 pm
Forum: Còmhradh coitcheann / Off-Topic
Topic: Phas mi a' Chùrsa Comais =]
Replies: 4
Views: 1042

Meal do naidheachd, Alasdair eile. :moladh:
by AlasdairBochd
Sun Jun 07, 2009 10:29 pm
Forum: Iomradh is Ceanglaichean / Reference and Links
Topic: Seann Leabhar
Replies: 5
Views: 1466

Tha dà dhòigh ann airson teacsa a taghadh. 1. 'S urrainn dhomh taghadh nuair a cleachdas mi Adobe Acrobat Professional. 'S docha gum bi Adobe Reader ag obrachadh cuideachd. Chan eil fhios agam. Cha d'obraich Foxit Reader. 2. Luchdaich-nuas am faidhle ".txt". Gu fior, tha cód html ann am broinn. Cuir...
by AlasdairBochd
Sun May 31, 2009 11:03 am
Forum: Iomradh is Ceanglaichean / Reference and Links
Topic: Seann Leabhar
Replies: 5
Views: 1466

Seann Leabhar

Ma bhios ùidh aig duine ann an eachdraidh na cànain, seo ceangal air "Analysis of the Galic Language" a chaidh a foillseachadh ann an 1778. Tha iongantas orm air cho beag na h-atharrachaidhean bhon uair sin. Bha oidhirp tràth ann airson litreachadh riaghailteach. Dèan coimeas eadar an leabhar seo ag...
by AlasdairBochd
Fri May 22, 2009 10:48 pm
Forum: Gràmar, Fuaimean is Gnàths / Grammar, Sounds and Expressions
Topic: double-barreled verbs
Replies: 16
Views: 2532

dèan suidhe - sit down
no dèanaibh suidhe ma bhios tu modhail
by AlasdairBochd
Fri May 22, 2009 10:33 pm
Forum: Còmhradh coitcheann / Off-Topic
Topic: Dè na gnathasan-cainnt is fheàrr leibh?
Replies: 25
Views: 4536

Seo duilleag eile bhon leabhar Gnathasan-Cainnte CEANN Ceann-goirt, headache. Ceann an rathaid, the end of the road Cuir ceann air an taigh, roof the house. Air ceann-turuis, on business. Cuir ceann a steach, shorten sail by a reef. Thug e droch cheann domh, he ill-treated me. Na dheagh cheann balai...
by AlasdairBochd
Fri May 15, 2009 10:35 am
Forum: Gràmar, Fuaimean is Gnàths / Grammar, Sounds and Expressions
Topic: Grammar questions from TYG
Replies: 6
Views: 1236

Seadh. Tha e ceart ri radh "Bidh mi a dol do Steòrnabhagh am-màireach" ach 's àbhaist do dhaoine ri radh "Bidh mi a dol a Steòrnabhagh am-màireach" no leis na fuaimreagan "Bidh mi a dol a dh' Astràilia am-màireach" (tha e dubailte). Yes. It's correct to to say "Bidh mi a dol do Steòrnabhagh am-màire...