Search found 216 matches

by AlasdairBochd
Tue Mar 31, 2009 1:16 am
Forum: Còmhradh coitcheann / Off-Topic
Topic: Dè na gnathasan-cainnt is fheàrr leibh?
Replies: 25
Views: 4393

Nì mi sin cho tric 's a bhi e comasach ma-thà. 'S docha gach seachdain no dà sheachdain. Ach dè mu dheidhinn Copyright? Chan eil fhios a'm ma bhios duilgheadas ann leis. Dè smuaineas tu, no duine eile ?
by AlasdairBochd
Sat Mar 28, 2009 9:51 pm
Forum: Còmhradh coitcheann / Off-Topic
Topic: Dè na gnathasan-cainnt is fheàrr leibh?
Replies: 25
Views: 4393

Tha leabhar agam, Gnathasan Cainnte le Duncan MacDonald, a bha maighstir-sgoile air Sgoil Shanndabhaig (faisg air Steòrnabhagh). Chaidh an leabhar ga fhoillseachadh ann 1932. Tha ceudan gnathasan cainnte ann agus bhe e a gearain anns a ro-radh mu dheidhinn gnathasan cainnte Beurla a tighinn ga cleac...
by AlasdairBochd
Fri Mar 27, 2009 1:12 am
Forum: Cuir nan aithne / Introductions
Topic: Siolpair
Replies: 5
Views: 1509

Cha robh mi anns am bòrd seo roimhe. Bha mi anns an t-Seòmar Gàidhlig bho àm gu àm leis an t-ainm eile, ach bha duilgheadas sgìrean tìde ann.
by AlasdairBochd
Wed Mar 25, 2009 11:54 am
Forum: Cuir nan aithne / Introductions
Topic: Siolpair
Replies: 5
Views: 1509

Taing a Sheonaidh airson an fhàilte.
by AlasdairBochd
Wed Mar 25, 2009 11:20 am
Forum: Gràmar, Fuaimean is Gnàths / Grammar, Sounds and Expressions
Topic: grammar sentences
Replies: 26
Views: 4372

Leugh mi àitegin gu robh "iar" air am facal "air", leis a chiall "after", air thùs. Smuain mi gu robh sin ann an Dwelly's ach cha do lorg mi an siud e.
by AlasdairBochd
Wed Mar 25, 2009 10:51 am
Forum: Cuir nan aithne / Introductions
Topic: Siolpair
Replies: 5
Views: 1509

Siolpair

Tha mi air a bhi a leantainn oirbh fad miosan cuideachd agus tha mi ann mu dheireadh thall.