Search found 216 matches

by AlasdairBochd
Fri Jul 06, 2012 7:28 pm
Forum: Dà-chànanach / Bilingual
Topic: Dè tha thu a' dèanamh? / What are you doing?
Replies: 1557
Views: 236774

Re: Dè tha thu a' dèanamh? / What are you doing?

Bha mi a' cabadaich ri bodach.
I was chatting (the Scots word "blethering" might be better) with an old fellow.

ris a' bhodach shuas an rathad.
with the old man up the road.
by AlasdairBochd
Wed Jul 04, 2012 11:01 am
Forum: Gràmar, Fuaimean is Gnàths / Grammar, Sounds and Expressions
Topic: Ceistean: TYG
Replies: 385
Views: 44170

Re: Ceistean: TYG

Chaill mi mo mhàthair fhèin o chionn deich bliadhna fichead. Cha robh i ach tri bliadhna 's leth-cheud a dh'aois. Tha mi nas sine na sin a-nis.
Tha e geur fhathast.
Tha mi an dòchas gum bith thu nas fheàrr a dh'aithghearr, a luchag chòir.
by AlasdairBochd
Tue Jul 03, 2012 6:05 pm
Forum: Gràmar, Fuaimean is Gnàths / Grammar, Sounds and Expressions
Topic: Ceistean: TYG
Replies: 385
Views: 44170

Re: Ceistean: TYG

Chuala mi gu bheil an tràth caithte fada nas cumanta.
I've heard that the past tense is much more common.
B' fheudar dhomh falbh.
I had to leave.
by AlasdairBochd
Thu Jun 21, 2012 12:02 pm
Forum: Dà-chànanach / Bilingual
Topic: A couple of "essays"
Replies: 41
Views: 11466

Re: A couple of "essays"

Cha do chaidil mi an raoir idir agus choimhead mi air. Mòran tàing airson a' cheangal. Bha e còrdadh rium.
Ghabh mi "smokie" ann an Arbroath anns a' bhliadha 1983. Tha cuimhne agam air a' blas gus an latha an-diugh.
by AlasdairBochd
Thu Jun 21, 2012 11:51 am
Forum: Dà-chànanach / Bilingual
Topic: A h-aon (#1) - Cò às a tha sibh?
Replies: 75
Views: 31539

Re: A h-aon (#1) - Cò às a tha sibh?

Thadhal mo charaid air Dresden o chionn dà sheachdain. Tha i a' fuireach ann an Essen. Tha deagh Ghàidhlig aice.

My friend visited Dresden two week ago. She lives in Essen. She has good Gàidhlig.
by AlasdairBochd
Thu Jun 21, 2012 1:03 am
Forum: Dà-chànanach / Bilingual
Topic: Seann-Ràite Sìde
Replies: 6
Views: 2467

Re: Seann-Ràite Sìde

"Tha am fitheach a' cur a-mach a theanga". I think it means "The raven is putting out his tongue"(i.e. panting like a dog)

Over here we say "It's so hot even the flies are walking."
by AlasdairBochd
Fri Apr 27, 2012 7:47 pm
Forum: Còmhradh coitcheann / Off-Topic
Topic: "los gum biodh tu cho math ri càch"
Replies: 3
Views: 1618

Re: "los gum biodh tu cho math ri càch"

I think "cainnt nan truaghan bochda" would come across as "speech of the wretched poor".
by AlasdairBochd
Tue Mar 20, 2012 12:20 am
Forum: Coinneamhan air Skype / Skype Meetings
Topic: Skype nicknames
Replies: 34
Views: 19582

Re: Skype nicknames

Halò Ealasaid,
Cha robh mi air loidhne gu tric sna seachdainean sa chaidh, ach bidh mi ann an ath sheachdain deireadh. Chì mi thu ma bhios tu ann.
Alasdair
f.s.
Fàilte dhan fhòram.
by AlasdairBochd
Thu Mar 15, 2012 2:28 am
Forum: Geamannan is Spòrs / Games and Fun
Topic: Dà-chànanach: Dè tha thu ag ithe? / What are you eating?
Replies: 61
Views: 20225

Re: Dà-chànanach: Dè tha thu ag ithe? / What are you eating?

riatach - wanton, illegitimate. riatanach - indispensable, essential. Tha riatach (coltach ri riotous ann am Beurla) am facal a bha mi ag iarraidh. Mòran taing airson na ceartachaidhean eile ged-thà. Tha mi caran cugallach airson cuid de na ginidich fhathast. Air an darna thaobh, tha fion-dearg Astr...
by AlasdairBochd
Fri Mar 09, 2012 10:29 am
Forum: Geamannan is Spòrs / Games and Fun
Topic: Dà-chànanach: Dè tha thu ag ithe? / What are you eating?
Replies: 61
Views: 20225

Re: Dà-chànanach: Dè tha thu ag ithe? / What are you eating?

Tha mi air mo dhìnnear ithe an-dràsda. dh'Ith mi iasg 's buntàta-sliste (fish 'n chips). Bha e blasda còmhla ri glainne fhiona-dhearg. Chuala mi gu bheil e riatach a bhith ag òl fhiona-dhearg le iasg, ach tha mi ag ràdh :-P dhaibh.
by AlasdairBochd
Mon Mar 05, 2012 9:51 am
Forum: Dà-chànanach / Bilingual
Topic: Dè tha thu a' dèanamh? / What are you doing?
Replies: 1557
Views: 236774

Re: Dè tha thu a' dèanamh? / What are you doing?

These might do.
Dèan cùram air (oirre)
Take care of him (her)
a' frithealadh (chloinne)
attending to (children)
Gabh fois
Take a rest (a break)

Bidh fàilte air ceartachadh a dhaoine
Corrections welcome folks
by AlasdairBochd
Tue Feb 21, 2012 2:27 am
Forum: Gràmar, Fuaimean is Gnàths / Grammar, Sounds and Expressions
Topic: Speaking to a One Year Old
Replies: 10
Views: 5146

Re: Speaking to a One Year Old

Although I didn't learn to speak much Gàidhlig as a child, except for a few stock phrases and counting to 10 (my father wasn't fluent), we often sang Gàidhlig songs and so I had no trouble with pronunciation when I finally started to learn seriously, and the words I sang came to mind again very quic...
by AlasdairBochd
Sun Feb 19, 2012 9:28 am
Forum: Geamannan is Spòrs / Games and Fun
Topic: Dealbhan-magaidh 's spòrsail Gàidhlig
Replies: 44
Views: 68774

Re: Dealbhan-magaidh 's spòrsail Gàidhlig

Bi faiceallach leis na faclan sin (bomba). A bheil thu cinnteach nach urrainn don CIA Gàidhlig a thuigsinn?
'S coltach gu bheil iad a' leughadh seo a-nis.
Gu fortanach, chuir mi orm m'ad fhoil agus cha bhi iad a' leughadh m'inntinn. :-D :)
by AlasdairBochd
Fri Feb 17, 2012 8:11 pm
Forum: Geamannan is Spòrs / Games and Fun
Topic: Dealbhan-magaidh 's spòrsail Gàidhlig
Replies: 44
Views: 68774

Re: Dealbhan-magaidh 's spòrsail Gàidhlig

Ceum a tri - Ann an èiginn, tog peann 's pàipear agus sgriobh litir gu......... :D
by AlasdairBochd
Sat Jan 28, 2012 12:19 am
Forum: Gràmar, Fuaimean is Gnàths / Grammar, Sounds and Expressions
Topic: Mur(a) - If ... not
Replies: 12
Views: 3145

Re: Mur(a) - If ... not

They're very common here as well, but in English double negatives aren't used logically. "You aint going nowhere" logically means you actually are going somewhere, but its colloquial meaning is "you're not going anywhere". Gàidhlig on the other hand uses them logically, I think with the intention of...