Search found 216 matches

by AlasdairBochd
Fri Nov 18, 2011 6:00 pm
Forum: Bathar-bog sa Ghàidhlig / Gaelic language software
Topic: Expat Shield & BBC Alba thall thairis?
Replies: 4
Views: 9744

Re: Expat Shield & BBC Alba thall thairis?

Woohoo!!! :coimp:
Dh'obraich e !!! Bha mi a' coimhead air Air an Rathad an-dràsda. Mòran taing airson a' fiosrachaidh Ackerbeltz.
Cha robh maille idir ann ach 's docha gu bheil sin a' crochadh air àm an latha neo air cho mheud daoine a th' air an t-siostam.
by AlasdairBochd
Mon Nov 14, 2011 8:50 pm
Forum: Gràmar, Fuaimean is Gnàths / Grammar, Sounds and Expressions
Topic: Object-Verb inversion/cas mu seach
Replies: 6
Views: 1806

Re: Object-Verb inversion/cas mu seach

Leugh mi an aon rud 'sna leabhraichean ghràmar a Ghobaire, toil (ainmear) = inclination neo desire agus toigh = agreeable (buaghair) ach a bheil diofar eatorra ann an labhairt?
Saoilidh mi gum bi buaidh air an litir i leis gu bheil gh ri taobh.
by AlasdairBochd
Fri Sep 23, 2011 5:26 am
Forum: Gràmar, Fuaimean is Gnàths / Grammar, Sounds and Expressions
Topic: Faclan doirbh
Replies: 2
Views: 1096

Re: Faclan doirbh

From MacBain's
gais - a torrent , surfeit; from English gush? Perhaps gaisean is the plural
From MacFarlane's
sginn - va. and vn. squeeze or force out, protrude, gush out
Hope this helps.
by AlasdairBochd
Thu Sep 22, 2011 1:57 am
Forum: Gràmar, Fuaimean is Gnàths / Grammar, Sounds and Expressions
Topic: Ceistean: TYG
Replies: 385
Views: 45207

Re: Ceistean: TYG

I've also heard "Dè th'ann" for much the same thing, "What's this !"
by AlasdairBochd
Wed Sep 14, 2011 3:34 am
Forum: Leasain na Gàidhlig / Gaelic Lessons
Topic: Canberra: Sgoil-Earraich Nàiseanta 2-4.09.11
Replies: 6
Views: 5879

Re: Canberra: Sgoil-Earraich Nàiseanta 2-4.09.11

Obh! Obh! Duilich gu robh mi cho slaodach ach bha mi cho trang aig m' obair, bha mi gun bann-leathan fad greiseag, bhàsaich mo bhudgie.......;) Bha e math dha-rìribh ann an àite cho bhrèagha aig an Oilthigh Nàiseanta. Bha coig air fhichead daoine ann agus sgaoil sinn gu ceithir buidhnean a rèir ar c...
by AlasdairBochd
Thu Sep 01, 2011 10:35 pm
Forum: Cuir nan aithne / Introductions
Topic: Hallo! American Here!
Replies: 9
Views: 3626

Re: Hallo! American Here!

Fàilte ort. Welcome.
Also helpful is Guthan nan Eilean http://guthan.wordpress.com/ with 5 minute videos that you are free to download, many with transcripts so you can read and listen at the same time.
by AlasdairBochd
Mon Aug 29, 2011 9:54 pm
Forum: Leasain na Gàidhlig / Gaelic Lessons
Topic: Canberra: Sgoil-Earraich Nàiseanta 2-4.09.11
Replies: 6
Views: 5879

Re: Canberra: Sgoil-Earraich Nàiseanta 2-4.09.11

Bidh mi a' dol ann. Tha e brèagha aig an Oilthidh Naiseanta ri taobh an locha. \:D/
by AlasdairBochd
Wed Aug 17, 2011 12:09 am
Forum: Còmhradh coitcheann / Off-Topic
Topic: What Made You Want To Learn Gàidhlig?
Replies: 91
Views: 44863

Re: What Made You Want To Learn Gàidhlig?

Rinn mi an Cùrsa Inntrigidh an-uiridh agus ged a tha e math, bi air do ullachadh, tha e gu ma luath.

I did an Cùrsa Inntrigidh last year and though it's good, be prepared, it's pretty fast paced. :tac:
by AlasdairBochd
Sun Aug 14, 2011 12:37 am
Forum: Còmhradh coitcheann / Off-Topic
Topic: What Made You Want To Learn Gàidhlig?
Replies: 91
Views: 44863

Re: What Made You Want To Learn Gàidhlig?

Hi GC. Dè tha dol sa Cholaiste? :smeid:
"luath" is often used for "soon". Thig sin gu luath - That will come quickly (soon) or Thig sin luath gu leòr - That will come quick enough. :)
by AlasdairBochd
Sat Jun 18, 2011 7:33 am
Forum: Gràmar, Fuaimean is Gnàths / Grammar, Sounds and Expressions
Topic: Ceistean: TYG
Replies: 385
Views: 45207

Re: Ceistean: TYG

'S dòcha gun robh iad a' ciallachadh cha do thuig mi sin idir mar "I didn't understand that at all", seach mar "I didn't give/take that at all" san t-seantans sin? Tha mi eòlach air an fhacal a chleachd mi. Cha robh mi ach a' toirt eiseimpleir fhacail eile. :) Tha mi ag aontachadh riut gu h-iomlan ...
by AlasdairBochd
Fri Jun 17, 2011 3:57 am
Forum: Gràmar, Fuaimean is Gnàths / Grammar, Sounds and Expressions
Topic: Ceistean: TYG
Replies: 385
Views: 45207

Re: Ceistean: TYG

Anns na seann leabhraichean agam, 's àbhaist d' thug agus d' thuirt a bhios annta, am measg eile, agus cha do thuig mi sin idir ann an aon eiseimpleir ('s docha gur e sgrìobhainn foirmeil a th' ann). Chan eil tug no dug idir ann. Tha mi ag aideachadh gur e duine seann fhasanta a th' annam, ach b' fh...
by AlasdairBochd
Sat Jun 11, 2011 1:38 am
Forum: Dà-chànanach / Bilingual
Topic: Dè tha san ainm?/ What's in the name?
Replies: 34
Views: 11543

Re: Dè tha san ainm?/ What's in the name?

Fàilte dhan fhòram a Charinna-Rose. Tha buidheann mhath ann am Melbourne.
Seo ceangal.
Welcome to the forum, Carinna-Rose. There's a good group in Meblourne.
Here's a link.

http://www.scottish-gaelic.org.au/
They're very friendly and have a very good choir also.
by AlasdairBochd
Fri May 27, 2011 9:56 pm
Forum: Iomradh is Ceanglaichean / Reference and Links
Topic: Etymology question
Replies: 3
Views: 1920

Re: Etymology question

Litir do Luchd-Ionnsachaidh #74 le Ruairidh MacIlleathain discusses this word at length (entertainingly as always) and a few others.
Seo ceangal luchdaidh-a-nuas . Here's a download link http://downloads.bbc.co.uk/alba/foghlam ... tir074.pdf