Search found 216 matches

by AlasdairBochd
Sat May 14, 2011 12:30 pm
Forum: Dà-chànanach / Bilingual
Topic: Dè tha thu a' dèanamh? / What are you doing?
Replies: 1557
Views: 261808

Re: Dè tha thu a' dèanamh? / What are you doing?

Tha mi air tilleadh an-dràsda as dèidh sia seachdainean ann an Alba. Bha tòrr Ghàidhlig ann agus bha an t-sìde grianach cuid as motha na h-ùine.

I have just returned from six weeks in Scotland. There was lots of Gàidhlig and it was sunny most of the time.
by AlasdairBochd
Sat May 14, 2011 12:05 pm
Forum: Dà-chànanach / Bilingual
Topic: Ciamar a tha an t-sìde / How's the weather?
Replies: 1130
Views: 208919

Re: Ciamar a tha an t-sìde / How's the weather?

Macfarlane's and my old printed Dwelly's gives dèarrsadh and McBain gives deàrrsadh and so does Colin Mark. Online Dwelly's says dearrsadh . I have also been taught that the double rr would make the srac redundant anyway as the a would be long by default. Is Macfarlane wrong or has the word changed ...
by AlasdairBochd
Mon Apr 11, 2011 5:56 am
Forum: Dà-chànanach / Bilingual
Topic: Dè tha thu a' dèanamh? / What are you doing?
Replies: 1557
Views: 261808

Re: Dè tha thu a' dèanamh? / What are you doing?

Moran taing. Bha e brèagha a-muigh an-dè gu dearbh. Toisichidh na clasaichean an-diugh ged a shaoil am bi tuilleadh ri ionnsachadh anns a' chanteen na anns a' chlass (a' bruidhinn ri daoine anns a' Ghàidhlig). ;) Thanks. It was beautiful outside yesterday. Classes start today, although I wonder if t...
by AlasdairBochd
Sun Apr 03, 2011 12:15 am
Forum: Dà-chànanach / Bilingual
Topic: Dè tha thu a' dèanamh? / What are you doing?
Replies: 1557
Views: 261808

Re: Dè tha thu a' dèanamh? / What are you doing?

Nì mi sin, Fhaoileig. Taing airson na dùrachdan. Bidh mi 'sna h-àiteachan gu math iomallach gun compiutar no fòn (a bheil aite mar sin ann fhathast?). Chì mi sibh a dh'aithghearr. I'll do that Faoileag. Thanks for your good wishes I'll be in some pretty remote places without computer or phone (is th...
by AlasdairBochd
Fri Apr 01, 2011 12:32 pm
Forum: Dà-chànanach / Bilingual
Topic: Dè tha thu a' dèanamh? / What are you doing?
Replies: 1557
Views: 261808

Re: Dè tha thu a' dèanamh? / What are you doing?

Mòran taing, a luchag. Cinnteach, nì mi sin.

Many thanks luchag. I will certainly do that.
by AlasdairBochd
Thu Mar 31, 2011 9:11 pm
Forum: Dà-chànanach / Bilingual
Topic: Dè tha thu a' dèanamh? / What are you doing?
Replies: 1557
Views: 261808

Re: Dè tha thu a' dèanamh? / What are you doing?

Bidh mi a' dol a dh'Alba Didomhnaich. :D
Cuiridh mi seachad coig seachdainean anns na h-Eileanan Siar.

I'm going to Scotland on Sunday.
I'll be spending five weeks in the Western Isles
by AlasdairBochd
Sat Mar 19, 2011 7:12 pm
Forum: Iomradh is Ceanglaichean / Reference and Links
Topic: 'Blas na Gàidhlig' (Gaelic pronunciation) air Amazon
Replies: 46
Views: 11198

Re: 'Blas na Gàidhlig' (Gaelic pronunciation) air Amazon

Èisd mi ri cuid de na faidhlichean fhuaim agus tha iad math dha-rìribh. Bidh iad feumail gu dearbh.
by AlasdairBochd
Fri Mar 04, 2011 8:23 pm
Forum: Còmhradh coitcheann / Off-Topic
Topic: Daoine le Gàidhlig bho thùs
Replies: 26
Views: 5684

Re: Daoine le Gàidhlig bho thùs

Be reasonable. Unless your pronunciation is very good, a native speaker unused to learners won't be able to understand you at all, and will immediately switch to English. I've had the same experience from the other side with South East Asian learners of English, but unfortunately I can't switch to V...
by AlasdairBochd
Sun Jan 09, 2011 12:01 am
Forum: Naidheachd na Gàidhlig / Gaelic News
Topic: Ach, air sgàth gur e Gàidhlig a th' ann, tha e ceart gu leòr
Replies: 8
Views: 1612

Re: Ach, air sgàth gur e Gàidhlig a th' ann, tha e ceart gu

Ceart gu leòr a Thrissel agus a Ghràisg, ach bha mi a' ciallachadh an "tit-for-tat" point scoring a tha mi a' faicinn air na pàipeirean naidheachd. "Never wrestle with a pig. You'll both get dirty but the pig enjoys it." :D Tha na h-ath-sgriobhaidhean dhen t-seòrsa mar a sgriobh Art na rudan eile ui...
by AlasdairBochd
Sat Jan 08, 2011 7:47 am
Forum: Naidheachd na Gàidhlig / Gaelic News
Topic: Ach, air sgàth gur e Gàidhlig a th' ann, tha e ceart gu leòr
Replies: 8
Views: 1612

Re: Ach, air sgàth gur e Gàidhlig a th' ann, tha e ceart gu

Tha mi buileach cinnteach gur e "attention seekers" a th' annta. And we react every time (me too). Saoil, an sgitheadh iad air a' chuis mur a bhi freagairtean idir ann? Tha làn fhios aig daoine ciallach gur e sgudal a th' ann, so why worry. We won't convince the idiots anyway.
by AlasdairBochd
Fri Jan 07, 2011 8:19 pm
Forum: Cuir nan aithne / Introductions
Topic: Hi! new here
Replies: 6
Views: 2224

Re: Hi! new here

I use the Unites States-International keyboard layout option in Windows. It makes it easy. àèìòù
by AlasdairBochd
Thu Dec 30, 2010 3:44 am
Forum: Còmhradh coitcheann / Off-Topic
Topic: Dè thachair don làrach An Gàidheal Ur?
Replies: 4
Views: 2089

Re: Dè thachair don làrach An Gàidheal Ur?

Seo an ceangal
http://www.jdshearer.com/gaidheal_ur
luchdaich a-nuas am faidhle "zip" agus bidh a h-uile ann.
Mairidh an ceangal fad dà sheachdain
by AlasdairBochd
Wed Dec 29, 2010 7:05 am
Forum: Còmhradh coitcheann / Off-Topic
Topic: Dè thachair don làrach An Gàidheal Ur?
Replies: 4
Views: 2089

Re: Dè thachair don làrach An Gàidheal Ur?

Gu-fortanach bha mi anns a' "Boy Scouts" nuair a bha mi òg. "Be Prepared" canaidh iad. Seall air http://web.archive.org/web/*/http://www.an-gaidheal-ur.co.uk Air neo tha tri irisean air dà fhichead agam bho Gearran '05 gu Mart '09 mar PDF. Tha 66.0 MB annta. Dè nì mi leotha? An cuir mi iad mar ZIP a...
by AlasdairBochd
Mon Dec 27, 2010 8:07 pm
Forum: Naidheachd na Gàidhlig / Gaelic News
Topic: Nollaig Chridheil
Replies: 10
Views: 1939

Re: Nollaig Chridheil

Seo eile às na Staitean Aonaichte.
http://www.youtube.com/watch?v=rmgf60CI_ks
Sin 's urrainn dhut a dheànamh leis a' chompiutar agus àm saor anabarrach agad. :D
by AlasdairBochd
Sat Dec 25, 2010 3:37 am
Forum: Gràmar, Fuaimean is Gnàths / Grammar, Sounds and Expressions
Topic: Ceistean: TYG
Replies: 385
Views: 45212

Re: Ceistean: TYG

Tapadh leatsa, tha sin nas soilliere.

Thanks. That's clearer.