Search found 1454 matches

by Gràisg
Sun Sep 30, 2007 8:41 pm
Forum: Naidheachd na Gàidhlig / Gaelic News
Topic: Miann Fionnlaigh: an sluagh bhi a' taghadh stiùirichean BnG
Replies: 0
Views: 2031

Miann Fionnlaigh: an sluagh bhi a' taghadh stiùirichean BnG

THA fear de phrìomh luchd- iomairt na Gàidhlig ag iarraidh gum bi ceannardan Bòrd na Gàidhlig air an taghadh leis an sluagh an àite ministearan a bhi gan cur air bòrd-stiùiridh na buidhne.

tuilleadh ann a sheo:

http://news.scotsman.com/gaelic.cfm?id=1561042007
by Gràisg
Sun Sep 30, 2007 7:35 pm
Forum: Iomradh is Ceanglaichean / Reference and Links
Topic: ùr-sgeul didisteach
Replies: 2
Views: 2169

ùr-sgeul didisteach

Clàraidhean air loidhne le teacsa, bhideos agus cothrom gus CD fhaighinn saor an asgaidh.

http://www.ur-sgeul.com/digital/index.html
by Gràisg
Sun Sep 30, 2007 1:43 pm
Forum: Còmhradh coitcheann / Off-Topic
Topic: Buidheann ùr air Bebo
Replies: 8
Views: 3321

Gur math a thèid leat leis a sin Ruighean :) , mar a thuirt Bhoniar chan eil sin a' cur dragh sam bith orm nas motha.

Best wishes for the group Ruighean, as Bhonair says, that doesn't bother me at all either
by Gràisg
Sun Sep 30, 2007 9:29 am
Forum: Còmhradh coitcheann / Off-Topic
Topic: Bùth-obrach 'Dacha mo Ghaoil' no leabhar sam bith eile?
Replies: 8
Views: 3424

Deagh smuain, bidh mise airson sin a dhèanamh. An cruthaich sinn sreath ùr? Dè an t-ainm a chuireas sin oirre?
by Gràisg
Sun Sep 30, 2007 9:25 am
Forum: Còmhradh coitcheann / Off-Topic
Topic: Where do we go?
Replies: 9
Views: 3938

Hi Cadalach, I think a tnamb forum would be good thing and might get a few of the tnamb lurkers writing a thing or two in Gàidhlig.
by Gràisg
Sun Sep 30, 2007 9:21 am
Forum: Coinneamhan air Skype / Skype Meetings
Topic: Skype sessions
Replies: 19
Views: 15279

Ma bhios cothrom agam bidh mise ann.
by Gràisg
Sat Sep 29, 2007 4:18 pm
Forum: Dà-chànanach / Bilingual
Topic: Ciamar a tha an t-sìde / How's the weather?
Replies: 1130
Views: 203711

mar a mhol an Gobaire: :)
As an Gobaire recommended
Bu mhath leam "fionnar" a mholadh airson "cool"? 'S e gnìomhair a th' ann am "fuaraich".

May I suggest "fionnar" for "cool"? "Fuaraich" is a verb.
by Gràisg
Sat Sep 29, 2007 4:16 pm
Forum: Còmhradh coitcheann / Off-Topic
Topic: Suggestions and feedback
Replies: 9
Views: 5288

Bhoniar Choir, chanainnse

Airson a’ bhùird-bhratha a’ dèanamh (a' cur air bhog).
Chan e fileantach a th’ annad, nach e? No, chan eil thusa fileanta, nach eil?
by Gràisg
Sat Sep 29, 2007 7:21 am
Forum: Còmhradh coitcheann / Off-Topic
Topic: Bùth-obrach 'Dacha mo Ghaoil' no leabhar sam bith eile?
Replies: 8
Views: 3424

Dè mu dheidhinn na sgeulachd a thug Michael MacAoidh dhuinn thall aig Iomairtean? Nan cuireadh sin an àirde ann a sheo e am biodh toiseachadh tòiseachaidh againn leis a sin? Saoilidh mi gum biodh e deònach cead a thoirt dhuinn. Feumaidh mi aideachadh ge-tà, tha mi air mo bheò-ghlacadh le Dacha mo G...
by Gràisg
Thu Sep 27, 2007 9:44 pm
Forum: Còmhradh coitcheann / Off-Topic
Topic: Bùth-obrach 'Dacha mo Ghaoil' no leabhar sam bith eile?
Replies: 8
Views: 3424

Bùth-obrach 'Dacha mo Ghaoil' no leabhar sam bith eile?

Saoil am biodh e gu mòran feum nan robh a leithid de bhùth-obrach againn? Ma dh’fhaoidte bidh nur cuimhne ciamar a bha sinn a' dèanamh deasbaid agus a’ leughadh ‘Dacha mo Ghaoil’ air skype an uiridh. A bharrachd air sin bha sin a’ togail cheistean san roinn Ghràmar agus roinnean eile. Dh’fhaodadh s...
by Gràisg
Wed Sep 26, 2007 9:05 am
Forum: Iomradh is Ceanglaichean / Reference and Links
Topic: Blogaichean
Replies: 9
Views: 3809

Madainn mhath a charaid, chan eil sin fùrasta a dhèanamh. Feumaidh tu an template agad a dh’atharrachadh don t-seann stoidhle agus leis a sin bidh a h-uile càil a rinn thu air chall seachad air na ‘posts’ . An uair sin tha pìosan code agad a chur san template. Ma bhios sin airson sin a dhèanamh mho...
by Gràisg
Tue Sep 25, 2007 6:23 pm
Forum: Coinneamhan air Skype / Skype Meetings
Topic: Skype nicknames
Replies: 34
Views: 25459

's mise graisg2 :-)
by Gràisg
Mon Sep 24, 2007 10:17 pm
Forum: Cuir nan aithne / Introductions
Topic: Fàilte dhan fhòram / Welcome to the forum
Replies: 339
Views: 145325

Halò a h-uile duine. Duilich gu bheil mi fadalach. Tha an naidheachd gu bheil Fòram na Gàidhlig an àirde a rithist a’ sgaoileadh air feadh an eadar-lìn fhad ‘s a tha sinn bruidhinn. Ann an ùine nach bi fada thig cach agus bidh na sàiltean aca a’ bualadh nan thòin a’ dèanamh air an Fhòram spaideil s...