Search found 1454 matches

by Gràisg
Mon Aug 26, 2013 7:34 pm
Forum: Còmhradh coitcheann / Off-Topic
Topic: Turas a dh' Uibhist
Replies: 2
Views: 2349

Re: Turas a dh' Uibhist

Chuir na dealbhan ud farmad orm a' dol ann mi-fhèidn fhad's a tha deagh aimsir fhathast againn.
by Gràisg
Sun Aug 25, 2013 8:26 am
Forum: Naidheachd na Gàidhlig / Gaelic News
Topic: "Gaelic Revival? What Gaelic Revival?"
Replies: 7
Views: 8412

"Feumaidh sùilean geur sgrùdaidh a bhith ann cuideachd, le cinnt, ach tha feum aig Gàidhlig air barrachd air càineadh is beachdan - feumaidh sinn daoine le molaidhean susbainteach, nìtheil, agus iad deiseil na molaidhean aca a chur an gnìomh." An urrainn do na "grass-roots" iomairtean a chur an gnio...
by Gràisg
Sat Aug 17, 2013 8:41 am
Forum: Còmhradh coitcheann / Off-Topic
Topic: An Rathad Tuath | The North Road
Replies: 2
Views: 2030

An Rathad Tuath | The North Road

Blog inntinneach http://anrathadtuath.blogspot.ca/ "Four friends road trip to Cape Breton in Nova Scotia to immerse themselves in the Scottish Gaelic language and explore the Cabot Trail, one of the best drives on earth. Follow along from Virginia to Mabou and back and we'll do our best to bring the...
by Gràisg
Mon Aug 12, 2013 8:25 am
Forum: Naidheachd na Gàidhlig / Gaelic News
Topic: Education Scotland wants Gaelic taught ...
Replies: 10
Views: 9614

Re: Education Scotland wants Gaelic taught ...

Tha Gilleasbuig air a bhith a' toirt suil air a' phlana. Saoilidh mi nach eil e a' deanamh bunn no barr dheth:
http://iolairelochtreig.blogspot.co.uk/ ... draft.html
by Gràisg
Thu Aug 01, 2013 8:42 pm
Forum: Naidheachd na Gàidhlig / Gaelic News
Topic: Online dictionary receives financial assist
Replies: 10
Views: 10376

Re: Online dictionary receives financial assist

Saoil am bi aite son choimhearsnachd taobh a-muigh academia a bhith an sas den phroiseact a tha seo? A leithid don fheadhainn a tha air a bhith a toirt taic den Fhachlair Bheag gu ruige seo. Nam bheachdsa 'b e sin a' mhearachd na bu mhotha a rinn Am Bord le mobheurl.com - 's e sin coimhearsnachd a s...
by Gràisg
Wed Jul 17, 2013 3:36 pm
Forum: Naidheachd na Gàidhlig / Gaelic News
Topic: "Comhairle a' diùltadh sgoil Ghàidhlig"
Replies: 1
Views: 3057

"Comhairle a' diùltadh sgoil Ghàidhlig"

"Chan eil dùil sam bith aig Comhairle nan Eilean Siar sgoil Ghàidhlig a stèidheachadh. Choinnich a' Chomhairle ri Bòrd na Gàidhlig Dimàirt agus am Bòrd air ceist a thogail mu sgoil Ghàidhlig a stèidheachadh ann an Steòrnabhagh. Tha Cathraiche Foghlaim na Comhairle, Catriona Stiùbhart, ag ràdh nach t...
by Gràisg
Tue Jul 09, 2013 7:27 pm
Forum: Naidheachd na Gàidhlig / Gaelic News
Topic: Farpais: sgrìobh sgeulachd - 140 caractaran a-mhàin
Replies: 6
Views: 7649

Re: Farpais: sgrìobh sgeulachd - 140 caractaran a-mhàin

A-reir cunntas twitter aig Nairn Festival cha do chuir duine sam bi dad a-steach sa Ghaidhlig gu ruige seo :(
by Gràisg
Sun Jun 30, 2013 9:17 am
Forum: Naidheachd na Gàidhlig / Gaelic News
Topic: Sgoil Gàidhlig Dùn Éideann - bidh 60 sgoilearan ann am P1
Replies: 1
Views: 2365

Sgoil Gàidhlig Dùn Éideann - bidh 60 sgoilearan ann am P1

"THE Capital’s first ever Gaelic school will be bursting at the seams when it opens after the summer – thanks to unprecedented demand from parents. We can reveal nearly 60 youngsters are set to join Parkside Primary in August – an intake which far exceeds education chiefs’ expectations." Tuilleadh a...
by Gràisg
Wed Jun 19, 2013 5:37 pm
Forum: Naidheachd na Gàidhlig / Gaelic News
Topic: "Coffee and Craic" crowdfunder request RT mas e do thoil e
Replies: 3
Views: 3431

Re: "Coffee and Craic" crowdfunder request RT mas e do thoil

Tl Fhaoileig, leugh mi sin agus 's toll leam na leanas: " Our Senior Consultant, Jamie Wallace, has been following the project closely offering support along the way. He then helped to coordinate one final push over the weekend to reach this important target, resulting in the creation of a press rel...
by Gràisg
Mon Jun 17, 2013 7:22 pm
Forum: Naidheachd na Gàidhlig / Gaelic News
Topic: "Coffee and Craic" crowdfunder request RT mas e do thoil e
Replies: 3
Views: 3431

"Coffee and Craic" crowdfunder request RT mas e do thoil e

Chuir tè ris an canar Sarah Bolland iarrtas air làrach Crowdfunder - seo began dheth: "Being a Gaelic learner in Glasgow this past year, I have made a lot of friends, it is a truely wonderful, strong community. However, I have realised that our community is lacking in a place to get together for a c...
by Gràisg
Wed Jun 12, 2013 10:34 am
Forum: Naidheachd na Gàidhlig / Gaelic News
Topic: Farpais: sgrìobh sgeulachd - 140 caractaran a-mhàin
Replies: 6
Views: 7649

Farpais: sgrìobh sgeulachd - 140 caractaran a-mhàin

Faodaidh tu chur a-steach son farpais twitter aig Fèis ealain 's leabhraichean Inbhir Narann sa Ghàidhlig no sa Bheurla.
Tuilleadh an seo:
http://nairnfestival.co.uk/events/compe ... ompetition
by Gràisg
Fri May 17, 2013 7:59 pm
Forum: Còmhradh coitcheann / Off-Topic
Topic: Ri Reic - toradh eile den phoileasaidh da-chananach
Replies: 2
Views: 2476

Ri Reic - toradh eile den phoileasaidh da-chananach

Soidhne ri fhaicinn air Phriomh Sraidh Inbhir Narann far a bheil togalach aig Comhairle na Gaidhealtachd ri reic.

Image
Ri reic ledealbhan gurnnurn.com, on Flickr
by Gràisg
Wed May 01, 2013 9:36 am
Forum: Naidheachd na Gàidhlig / Gaelic News
Topic: Guardian an aghaidh Gàidhlig
Replies: 5
Views: 3585

Re: Guardian an aghaidh Gàidhlig

San roinn chluich pholitigeach a chruthaich Mairead Bheannaichte saoilidh mi gur ann an aon aite ris an da phartaidh Westminster eile a gheibhear na LibDems an-diugh. Chan eil ach Farage beagan a-mach bhuapa. ‘S e sin ri radh nach urrainn dhut paipear rizla a chur eatorra.. A-nis Guardianistas, dhom...
by Gràisg
Fri Apr 19, 2013 7:33 am
Forum: Naidheachd na Gàidhlig / Gaelic News
Topic: Guardian an aghaidh Gàidhlig
Replies: 5
Views: 3585

Guardian an aghaidh Gàidhlig

Seo amadan ris an canar Ian Jack: "For five or six hundred years Gaelic did well and expanded aggressively across most of Scotland, but it began to lose the competition with Scots-English as early as the 13th century, and then began its long retreat to the Highlands. By 1755, Gaelic speakers numbere...