Search found 1454 matches

by Gràisg
Thu Sep 13, 2012 9:00 am
Forum: Naidheachd na Gàidhlig / Gaelic News
Topic: SMO agus schema taigheadais san amharc ga chàineadh
Replies: 2
Views: 1430

SMO agus schema taigheadais san amharc ga chàineadh

litir sa P&J, 11 Sultain 2012 SIR, - The new "multimillion-pound Gaelic village" development at Kilbeg, in south Skye, will be about as "Gaelic" as its incongruous village green (the Press and Journal, September 7). Perhaps it is true that the Gaelic College, said to be behind the plans, has boosted...
by Gràisg
Mon Sep 10, 2012 6:08 pm
Forum: Naidheachd na Gàidhlig / Gaelic News
Topic: The possibility of Gaelic as a political tool worries the NT
Replies: 3
Views: 1831

The possibility of Gaelic as a political tool worries the NT

"The Nairnshire Telegraph - Editorial 04/09/12 Bad Language The infiltration of Gaelic into local nomenclature has reached a new level in Nairn with bilingual street plates in one of the town's newest developments. It has angered at least one Nairnite but it is a reflection of Highland Council's pol...
by Gràisg
Fri Aug 10, 2012 7:49 pm
Forum: Naidheachd na Gàidhlig / Gaelic News
Topic: Gaelic / Sardinian bilingualism study
Replies: 2
Views: 1351

Re: Gaelic / Sardinian bilingualism study

Gàidhlig ann no marbh buileach glan dh'fhaodadh rannsachaidh a chumail a' dol.
by Gràisg
Sun Jul 22, 2012 1:53 am
Forum: Naidheachd na Gàidhlig / Gaelic News
Topic: BnG seeks agencies for print design and TV commercial
Replies: 0
Views: 1760

BnG seeks agencies for print design and TV commercial

"For the commercial tender, Bòrd na Gàidhlig is seeking an agency to create five 30 second adverts presented entirely in Scottish Gaelic, which will be aired on STV and online later this year. The adverts would be designed to target young people who would like to pursue teaching as a career while al...
by Gràisg
Tue Jul 17, 2012 9:40 am
Forum: Naidheachd na Gàidhlig / Gaelic News
Topic: Iomairt na Saorsa - Cà bheil a' Ghàidhlig?
Replies: 2
Views: 1366

Iomairt na Saorsa - Cà bheil a' Ghàidhlig?

Beachd bhon t-saoghal fodha a chàirdean... "Mar a thuirt Dwelly, "se obair là toiseachadh...ach se obair bheatha crìochnachadh". Ann an saoghal pholataigs canar gur e ùine fhada a th'ann an seachdainn. Co-dhiù no co-dheth, tha mi a' saoilsinn gun robh ùine gu leòr aig an iomairt 'Yes' rudeigin a dhè...
by Gràisg
Tue Jun 12, 2012 8:00 am
Forum: Iomradh is Ceanglaichean / Reference and Links
Topic: Bun-ráitean Ghaelg Reachraidh / Basic Phrases of Rathlin Iri
Replies: 1
Views: 4319

Bun-ráitean Ghaelg Reachraidh / Basic Phrases of Rathlin Iri

"This is a blog concerned with teaching the Gaelic of Rathlin Island and the Glens of Antrim"

http://rathlingaelic.blogspot.co.uk/
by Gràisg
Thu May 31, 2012 8:06 pm
Forum: Còmhradh coitcheann / Off-Topic
Topic: What's with "tr*ns***"?
Replies: 3
Views: 1412

Re: What's with "tr*ns***"?

To stop all those folk looking for a free tr*nsl*t**n for a t****o etc, from swamping the foram with requests. It has happened elsewhere in the past.
by Gràisg
Wed May 16, 2012 6:30 pm
Forum: Naidheachd na Gàidhlig / Gaelic News
Topic: Ceangal eadar call bith-iomadachd agus cànain
Replies: 2
Views: 1520

Ceangal eadar call bith-iomadachd agus cànain

Nam bheachd fhèin chan e direach cànain a' dol as an rathad ach cultar agus fiù 's an càirdeas a th'againn ris a' Chruinne-cè. 'S ann mar sin a thog na leanas m'uidh. "The decline of linguistic and cultural diversity is linked to the loss of biodiversity, a study has suggested.The authors said that ...
by Gràisg
Fri May 11, 2012 8:00 pm
Forum: Naidheachd na Gàidhlig / Gaelic News
Topic: Comataidh na Gàidhlig ga sgapadh
Replies: 4
Views: 1888

Re: Comataidh na Gàidhlig ga sgapadh

Cha robh cumhachd no airgead aig Comataidh Gaidhlig na Comhairle co-dhiù. De an deifer a tha seo?
by Gràisg
Wed May 02, 2012 1:16 pm
Forum: Naidheachd na Gàidhlig / Gaelic News
Topic: Deiseal - Fathainn tighinn am barr
Replies: 2
Views: 1488

Deiseal - Fathainn tighinn am barr

Chuala mi criomagan siud 's seo ach a-nis tha a h-uile càil ri leughadh sa Herald (ceart no ceàrr a tha e):
http://www.heraldscotland.com/news/home ... f.17421059
by Gràisg
Tue May 01, 2012 9:43 am
Forum: Naidheachd na Gàidhlig / Gaelic News
Topic: Ceannard BSGI gun Gaidhlig
Replies: 8
Views: 3125

Re: Ceannard BSGI gun Gaidhlig

Chan e toast a th'ann an tosd. 'S e abairt a chuala mi latha brèagha air choireigin. Air an reidio saoilidh mi - deagh Ghàidhlig no Gàidhlig neonach? Cuiridh mi a' cheist ud air a' cheannard ùr BSGI.
by Gràisg
Mon Apr 30, 2012 7:39 pm
Forum: Naidheachd na Gàidhlig / Gaelic News
Topic: Ceannard BSGI gun Gaidhlig
Replies: 8
Views: 3125

Re: Ceannard BSGI gun Gaidhlig

Gu mi-fhortanach tha a chuid as motha a tha togail airgid as a' Ghàidhlig buailteach a bhith balbh nan tosd nuair a thig e gu h-aon 's gu dha.