Search found 1454 matches

by Gràisg
Fri Apr 27, 2012 5:21 pm
Forum: Còmhradh coitcheann / Off-Topic
Topic: "los gum biodh tu cho math ri càch"
Replies: 3
Views: 2075

Re: "los gum biodh tu cho math ri càch"

Cuiridh mi beagan Beurla air :-) "Nuair a bu shine a dh'fhàs mi, When I grew older thuig mi gum b'i a' Ghàidhlig cainnt nan truaghan bochda I understood that Gaelic was the language of the poor souls in poverty (those in abject poverty)? suggestions welcome agus nam biodh bloigheachas idir agad den ...
by Gràisg
Thu Apr 26, 2012 1:07 pm
Forum: Naidheachd na Gàidhlig / Gaelic News
Topic: Cus uaill aig Sam Smalaidh?
Replies: 3
Views: 1985

Cus uaill aig Sam Smalaidh?

http://www.dailyrecord.co.uk/news/scottish-news/2012/04/26/fire-brigade-left-red-faced-by-gaelic-sign-blunder-at-their-new-22m-training-base-86908-23837686/ OK, ma tha 's droch mhearachd a tha sin 's airidh air artagail sa Record ach seall air a' bheachd seo na chois: "Lucky if anyone in Cambuslang ...
by Gràisg
Wed Apr 25, 2012 10:45 am
Forum: Còmhradh coitcheann / Off-Topic
Topic: "los gum biodh tu cho math ri càch"
Replies: 3
Views: 2075

"los gum biodh tu cho math ri càch"

"Nuair a bu shine a dh'fhàs mi, thuig mi gum b'i a' Ghàidhlig cainnt nan truaghan bochda; agus nam biodh bloigheachas idir agad den bheurla, gu feumadh tu a cur an céill cho luath 's a b'urrainn dhuit los gum biodh tu cho math ri càch"

Le Ealasaid Chaimbeul, "Air mo Chuairt" 1982 td 5.
by Gràisg
Fri Apr 13, 2012 9:45 pm
Forum: Naidheachd na Gàidhlig / Gaelic News
Topic: Ceannard BSGI gun Gaidhlig
Replies: 8
Views: 3267

Re: Ceannard BSGI gun Gaidhlig

Carson nach cuir leth-bhreac den p-d ud an àirde - ainmean "redacted" mar a chanas iad?
by Gràisg
Sat Mar 31, 2012 12:52 pm
Forum: Naidheachd na Gàidhlig / Gaelic News
Topic: Land tenure and Deeside gaelic
Replies: 2
Views: 2033

Land tenure and Deeside gaelic

Bhon làrach aig Andy Wightman Pictured above is Rob Bain of Ardoch, Deeside, Aberdeenshire who died in July, 2010. Rob was the son of Jean Bain, the last native speaker of Deeside Gaelic who died in 1984. In an interview with Sheena Blackhall, Rob said, of his mother’s Gaelic, "Feasgar math..I canna...
by Gràisg
Tue Mar 20, 2012 10:48 am
Forum: Coinneamhan air Skype / Skype Meetings
Topic: Skype contact and names
Replies: 35
Views: 21430

Re: Skype contact and names

's mise graisg2 :)
by Gràisg
Sat Mar 10, 2012 12:52 pm
Forum: Còmhradh coitcheann / Off-Topic
Topic: Sabhal Mòr Beurla?
Replies: 7
Views: 3121

Re: Sabhal Mòr Beurla?

Tha ùidh agam ann an Dealbhachadh Digiteach cuideachd ach cha bu toil leam a dhol dhan t-SMO airson beagan beurla a thogail. Fhios'm nach eil briathachas son a h-uile càil ach air sgath's gu bheil a leithid uidheam aig moran sna laithean seo - saoil an gabhadh a dhèanmah sa Ghàidhlig?
by Gràisg
Sat Mar 10, 2012 12:23 pm
Forum: Còmhradh coitcheann / Off-Topic
Topic: Sabhal Mòr Beurla?
Replies: 7
Views: 3121

Sabhal Mòr Beurla?

Dealbhachadh Digiteach airson luchd-adhartaich ‘S ann tro’ mheadhan na Beurla a tha an cùrsa seo ga libhrigeadh, gus am bith e freagarrach don a h-uile duine. agus beagan a bharrachd fiosrachaidh air an duilleag bheurla. This course is largely conducted through the medium of English to make it acce...
by Gràisg
Sat Mar 03, 2012 7:55 pm
Forum: Ceòl, Leabhraichean is na h-Ealain / Music, Books and the Arts
Topic: Aiste inntinneach bho 'Lainnir a’ Bhùirn'
Replies: 0
Views: 2837

Aiste inntinneach bho 'Lainnir a’ Bhùirn'

Tha mi air a bhith leughadh "Contemporary Gaelic fiction: development, challenge and opportunity" le John Storey ann an Lainnir a' Bhuirn Seo pìos dheth a bha bualadh orm: "There are also other, perhaps more important, challenges to the development of Gaelic fiction. To paraphrase one of Tormod Caim...
by Gràisg
Fri Mar 02, 2012 11:44 am
Forum: Ceòl, Leabhraichean is na h-Ealain / Music, Books and the Arts
Topic: Ur-sgeul website
Replies: 10
Views: 9012

Re: Ur-sgeul website

Chaidh an làrach ud a dùnadh an uiridh gu mi-fhortanach. Chan eil fhios agam carson.
Unfortunately that site (ùr-sgeul) was shut down last year. I don't know why.
by Gràisg
Tue Feb 21, 2012 10:09 am
Forum: Naidheachd na Gàidhlig / Gaelic News
Topic: A bheil BBC Alba a’ dèanamh gu leòr son luchd-ionnsachaidh?
Replies: 14
Views: 5315

Re: A bheil BBC Alba a’ dèanamh gu leòr son luchd-ionnsachai

'Se fiosrachadh inntinneach a tha sin Nieil. Seadh 657 litrichean ann a-nis, 's e sin tobar pailteas do neachd ionnsachaidh sam bith. Saolidh mi gum b'fhiach e beagan a bharrachd colbh Ruairidh a chur a-steach don deasbaid. Gu mì-fhortanach tha a cuid sgrìobhaidh ri cul balla-phaigheadh aig a' Chour...
by Gràisg
Sun Feb 19, 2012 6:49 pm
Forum: Naidheachd na Gàidhlig / Gaelic News
Topic: A bheil BBC Alba a’ dèanamh gu leòr son luchd-ionnsachaidh?
Replies: 14
Views: 5315

A bheil BBC Alba a’ dèanamh gu leòr son luchd-ionnsachaidh?

Bha Ruairidh Maclllteahtain a-mach air dhith ghoireasan luchd-ionnsachaidh air BBC Alba sa chlobh aige (Courier Inbhir Nis) 14/02/12 “Ach tha aon bhuidheann chudromach nach eil air am frithealadh mar bu choir – fhathast co-dhiù – air BBC Alba. ‘S e sin luchd-ionnsachaidh na Gàidhlig – feadhainn a th...
by Gràisg
Sun Feb 19, 2012 4:10 pm
Forum: Gràmar, Fuaimean is Gnàths / Grammar, Sounds and Expressions
Topic: Speaking to a One Year Old
Replies: 10
Views: 5672

Re: Speaking to a One Year Old

Hi De Tamble, Mamaidh Dadaidh, Piss in relation to talking to children is dìdeig - A bheil thu ag iarraidh dìdeig? Do you want a piss? Gaelic4parents have a forum too that may be of some help to you. http://www.gaelic4parents.org/ Chuc in Alaska has spoken Gaelic only to his youngest daughter from a...