Search found 663 matches

by An Gobaire
Mon Aug 21, 2017 11:18 am
Forum: Gràmar, Fuaimean is Gnàths / Grammar, Sounds and Expressions
Topic: Spelling a surname in Gaelic?
Replies: 8
Views: 3602

Spelling a surname in Gaelic?

Any name can have a Gaelic pronunciation as much as it can an English pronunciation. Do names always have to mean somthing? No. A bheil mi coma co-dhiù? Tha.
by An Gobaire
Mon Aug 21, 2017 10:44 am
Forum: Gràmar, Fuaimean is Gnàths / Grammar, Sounds and Expressions
Topic: Spelling a surname in Gaelic?
Replies: 8
Views: 3602

Spelling a surname in Gaelic?

Fearghasdan doesn't mean 'anything' to a native speaker who doesn't know that it comes from ..'son. But it's a well-established Gaelic name.
by An Gobaire
Sun Aug 13, 2017 9:23 am
Forum: Gràmar, Fuaimean is Gnàths / Grammar, Sounds and Expressions
Topic: Spelling a surname in Gaelic?
Replies: 8
Views: 3602

Spelling a surname in Gaelic?

Many surnames now considered Gaelic names were not Gaelic originally. MacLeòid was not a Gaelic name, until the Gaelicisation of the Norse settlers. Neither of course were all the Norman origin names such as the Siosalaich, Frisealaich, Moirich, Fearghasdanaich, Moireasdanaich, Stiùbhartaich and so ...
by An Gobaire
Mon May 29, 2017 5:29 pm
Forum: Gràmar, Fuaimean is Gnàths / Grammar, Sounds and Expressions
Topic: Taboo or??
Replies: 19
Views: 13543

Taboo or??

a chaca, in the vocative case, yes.
by An Gobaire
Sun Apr 02, 2017 2:31 pm
Forum: Gràmar, Fuaimean is Gnàths / Grammar, Sounds and Expressions
Topic: Lenition of personal names
Replies: 21
Views: 9810

Lenition of personal names

cat Mhurchaidh - yes
cat Mòraig - yes

cat Mhòraig - no

feminine personal names are not lenited in the possessive.
by An Gobaire
Mon Jan 30, 2017 4:56 pm
Forum: Ceòl, Leabhraichean is na h-Ealain / Music, Books and the Arts
Topic: Prince Charles' Last View of Scotland
Replies: 2
Views: 6307

Prince Charles' Last View of Scotland

Cha do ghlacadh am Prionnsa Teàrlach nas motha agus fuair e tilleadh dhan Fhraing. Tha am port fìdhle a leanas ? bho Eachann MacAnndra mar gum biodh e a' fàgail soraidh le Alba. Cha do ghlacadh am Prionnsa Teàrlach nas motha agus fhuair e (air) tilleadh dhan Fhraing. Tha am port fìdhle a leanas bho...
by An Gobaire
Sat Oct 22, 2016 8:54 am
Forum: Gràmar, Fuaimean is Gnàths / Grammar, Sounds and Expressions
Topic: Ceistean
Replies: 106
Views: 64203

Ceistean

Anyone who thinks there are no such thing as zombies in Gaelic culture should perhaps read this story about one. https://ant-oide.com/2014/10/08/an-taillear-agus-taibhse-chill-an-iubhair/ It's about a "taibhse", also described as "an duine marbh", which rises from it's grave and tries to grab hold o...
by An Gobaire
Sat Oct 15, 2016 5:25 pm
Forum: Faclaireachd / Lexicography
Topic: Leigheas
Replies: 2
Views: 5341

Leigheas

taing. Tha e ann an Dasg cuideachd
by An Gobaire
Sat Oct 15, 2016 5:21 pm
Forum: Gràmar, Fuaimean is Gnàths / Grammar, Sounds and Expressions
Topic: Ceistean
Replies: 106
Views: 64203

Ceistean

Chanainn gur e smùid a' Ghàidhlig air "smog", ged a tha i a' ciallachadh rudan eile cuideachd.

smùid thachdach - mar eisimpleir - choking smog
by An Gobaire
Sun Oct 02, 2016 2:44 pm
Forum: Faclaireachd / Lexicography
Topic: Leigheas
Replies: 2
Views: 5341

Leigheas

Dè seòrsa leigheis a bhiodh bhith "a' cur ballan air" duine leòinte?
by An Gobaire
Fri Sep 30, 2016 11:30 am
Forum: Ràdh na Seachdaine
Topic: Cha robh caomhnadh air canabhas
Replies: 2
Views: 5605

Cha robh caomhnadh air canabhas

math fhèin
by An Gobaire
Fri Sep 30, 2016 11:26 am
Forum: Gràmar, Fuaimean is Gnàths / Grammar, Sounds and Expressions
Topic: Ceistean
Replies: 106
Views: 64203

Ceistean

No problem.


It's "oireadh", no accent, in Tron Bhogha-Froise.
by An Gobaire
Wed Sep 28, 2016 7:12 am
Forum: Gràmar, Fuaimean is Gnàths / Grammar, Sounds and Expressions
Topic: Ceistean
Replies: 106
Views: 64203

Ceistean

22335 A' ghrian ag òireadh thar mullach na beinne/a' chnuic Did you mean èireadh? Or is this a new word for the Faclair Beag 8-) It's on Page 29 of Tron Bhogha-Froise Sgeulachdan is Bàrdachd. Written in the Glencoe/Argyll Gaelic of Alasdair MacAonghais nach maireann. No accent. The subject has clim...
by An Gobaire
Wed Sep 28, 2016 6:42 am
Forum: Ràdh na Seachdaine
Topic: Ràdh ùr - "Tog gun...."
Replies: 6
Views: 8800

Ràdh ùr - "Tog gun...."

An e gu dearbh!

'S e facal ùr a th' ann an "dogh" dhòmhsa.

Tapadh leat.