Search found 658 matches

by An Gobaire
Thu Apr 09, 2015 5:22 pm
Forum: Ràdh na Seachdaine
Topic: Sitig de latha
Replies: 2
Views: 2096

Sitig de latha

'S fhada on a chuir mi sìon anns an roinn seo a chruthaich GunChleoc dhomh. Ach, bu toil leam cumail ris, ged nach tric a bhios mi cur ris.. Mar sin, seo abairt a th' air a cleachdadh ann an Uibhist / Beinn na Fadhla, agus dh'fhaoidte ann an àiteachan eile, airson droch shìde a mhìneachadh. Nam b' e...
by An Gobaire
Tue Apr 07, 2015 12:13 am
Forum: Gràmar, Fuaimean is Gnàths / Grammar, Sounds and Expressions
Topic: Le / leis before gach
Replies: 30
Views: 5368

Re: Le / leis before gach

I should have written: "It is always correctly written as leis before gach." You will also find people writing things like: "bruidhinn ri na (daoine)", when it is correctly meant to be " ris na daoine", for example. It's understandable why though. It is always "lei...
by An Gobaire
Fri Mar 20, 2015 11:48 pm
Forum: Gràmar, Fuaimean is Gnàths / Grammar, Sounds and Expressions
Topic: Le / leis before gach
Replies: 30
Views: 5368

Re: Le / leis before gach

It is always "leis" before "gach".

Le deagh dhùrachd.
Leis gach deagh dhùrachd.
by An Gobaire
Thu Mar 05, 2015 11:27 am
Forum: Gràmar, Fuaimean is Gnàths / Grammar, Sounds and Expressions
Topic: Syntax question
Replies: 2
Views: 1146

Re: Syntax question

You've taken the past tense of "Faic" (see) - chunnaic , and used it with the past tense of "bhith" (be) - bha. You can't do that. You can have Bha + subject + verbal noun. "Bha mi a' faicinn". However, what you needed to do was start with the past tense of "faic&q...
by An Gobaire
Fri Feb 20, 2015 12:15 pm
Forum: Còmhradh coitcheann / Off-Topic
Topic: What does this mean?
Replies: 11
Views: 3150

Re: What does this mean?

You're leading him off onto the wrong track there, Mairead. It seems it is just an incorrect spelling of Sliabh. The phrase Sliabh Bheannachaidh (Blessed/Holy Mountain) makes far more sense than "slippery blessing".
by An Gobaire
Thu Feb 19, 2015 2:19 pm
Forum: Còmhradh coitcheann / Off-Topic
Topic: What does this mean?
Replies: 11
Views: 3150

Re: What does this mean?

Is "Sleamh" an erroneous spelling of SLIABH ? If so, the Sliabh Bheannachaidh would be the "holy mountain/hill". (Literally: of blessing) Beannachadh is used often to mean "holy" in Gaelic, particularly in Uist. e.g Tobar Beannaichte - Holy well (but literally "Ble...
by An Gobaire
Thu Feb 19, 2015 2:13 pm
Forum: Gràmar, Fuaimean is Gnàths / Grammar, Sounds and Expressions
Topic: I am at a loss
Replies: 5
Views: 1157

Re: I am at a loss

You could say it like this: Tha (whatever the problem is) a' (dubh-)fhairtleachadh ormsa ..... (The "dubh" adds further oomph) or Tha e a' fairtleachadh orm dè ...(whatever the problem) or Tha mi air (mo) chall. (Metaphorically lost) (At a loss in sense of confusion metaphorically speaking...
by An Gobaire
Sat Jan 03, 2015 1:26 pm
Forum: Còmhradh coitcheann / Off-Topic
Topic: Tuigidh fear-leughaidh leth-fhacal
Replies: 1
Views: 1218

Tuigidh fear-leughaidh leth-fhacal

Tha gu leòr de dheasbad a' dol an-dràsta mu chor na Gàidhlig mar nach eil cus a' nochdadh air an t-seanal "Ghàidhlig" BBC Alba na làithean sa. Ach, a bheil duine dhen aon bharail riumsa, gur e ainm an t-seanail a tha ag innse dhuinn carson nach eil uiread de Ghàidhlig ann 's a tha mòran ag...
by An Gobaire
Sat Dec 27, 2014 10:48 pm
Forum: Gràmar, Fuaimean is Gnàths / Grammar, Sounds and Expressions
Topic: Quantifiers
Replies: 12
Views: 2169

Re: Quantifiers

Neither of you seem to have read Cymro's question properly. He or she is talking about the plural noun without the preposition de . Without "de", it's the plural genitive that follows. Otherwise, with "de" it is plural nominative (but lenited). It just so happens that some lenite...
by An Gobaire
Fri Dec 26, 2014 11:03 am
Forum: Gràmar, Fuaimean is Gnàths / Grammar, Sounds and Expressions
Topic: Quantifiers
Replies: 12
Views: 2169

Re: Quantifiers

Genitive
by An Gobaire
Sun Dec 21, 2014 2:42 am
Forum: Gràmar, Fuaimean is Gnàths / Grammar, Sounds and Expressions
Topic: Quantifiers
Replies: 12
Views: 2169

Re: Quantifiers

Good point. Doesn't apply to the plural genitive though. You get it with seann taigh, seann duine, Clann Dòmhnaill etc but not here.
by An Gobaire
Sun Dec 21, 2014 1:38 am
Forum: Gràmar, Fuaimean is Gnàths / Grammar, Sounds and Expressions
Topic: Quantifiers
Replies: 12
Views: 2169

Re: Quantifiers

enough houses : taighean go leòr too many houses : cus thaighean several houses : iomadh taigh many houses : móran thaighean a lot of houses : tòrr thaighean a couple of houses : caigeann thaighean a few houses : beagan thaighean a few houses : deannan thaighean all the houses : na taighean uile ea...
by An Gobaire
Wed Nov 26, 2014 2:44 pm
Forum: Coinneamhan air Skype / Skype Meetings
Topic: Realtime Chat
Replies: 15
Views: 8138

Re: Realtime Chat

Aidh, bhiodh sin ceart gu leòr. 'S e còmhradh a tha mi ag iarraidh.
by An Gobaire
Mon Nov 24, 2014 5:50 pm
Forum: Coinneamhan air Skype / Skype Meetings
Topic: Realtime Chat
Replies: 15
Views: 8138

Re: Realtime Chat

'S bochd nach eil daoine fileanta ann a tha ag iarraidh an cuid Gàidhlig a chumail suas le bruidhinn ri càch air SKYPE.
by An Gobaire
Mon Nov 10, 2014 12:46 pm
Forum: Coinneamhan air Skype / Skype Meetings
Topic: Realtime Chat
Replies: 15
Views: 8138

Còmhradh

Halò

A bheil daoine ann, a tha aig ìre adhartach 'nan comas bruidhne, a tha ag iarraidh còmhradh sa Ghàidhlig turas san t-seachdain air SKYPE?

Ma-thà, leig fios. steafan28