Search found 659 matches

by An Gobaire
Thu Oct 04, 2007 4:43 pm
Forum: Dà-chànanach / Bilingual
Topic: Ciamar a tha an t-sìde / How's the weather?
Replies: 1126
Views: 162285

ach sgòthach do tuath.
but cloudy to the north.
Theirinnsa "mu thuath" anns an t-seagh seo.

I would say "mu thuath" in this context.
by An Gobaire
Wed Oct 03, 2007 1:13 am
Forum: Còmhradh coitcheann / Off-Topic
Topic: Iapànais tro mheadhan na Gàidhlig?
Replies: 24
Views: 6499

Dh'ionnsaich mi Iapanais ann an Alba aig an oilthigh an toiseach. 'S an uairsin chaidh mi a dh' Iapain. Dhomh fhèin, 's e Iapanais a tha nas duilghe ionnsachadh, ach a-mhàin aon rud....tha coimhearsnachd mhòr ann far am faodar ga cur ann an cleachdadh! Chan eil am fuaimneachadh cho doirbh ge-tà, oir...
by An Gobaire
Sun Sep 30, 2007 8:01 am
Forum: Còmhradh coitcheann / Off-Topic
Topic: Bùth-obrach 'Dacha mo Ghaoil' no leabhar sam bith eile?
Replies: 8
Views: 3191

Thàinig rud eile a-steach orm cuideachd. Dè mu dheidhinn bhith a' cleachdadh an làraich Sruth nan Gàidheal? 'S iad faidhlichean audio as motha a th' air an làrach seo, ach saoilidh mi-fhìn gum biodh cothrom ann deasbad math a thogail air na cuspairean agus tèamannan a dh'èireadh às na sgeulachdan si...
by An Gobaire
Sun Sep 30, 2007 4:45 am
Forum: Còmhradh coitcheann / Off-Topic
Topic: Bùth-obrach 'Dacha mo Ghaoil' no leabhar sam bith eile?
Replies: 8
Views: 3191

Mòran taing, a Choinnich. Bhiodh sin sgoinneil. Tha mi dìreach an dòchas gum faigh mi fhìn an cothrom a bhith air loighne aig an àm ceart! Mura faigh, dòchas gum bi deagh bhùth-obrach agaibh uile co-dhiù; 's e deagh rud a bhiodh ann gun teagamh.
by An Gobaire
Sat Sep 29, 2007 11:56 am
Forum: Gràmar, Fuaimean is Gnàths / Grammar, Sounds and Expressions
Topic: Confusing words
Replies: 8
Views: 3487

Nithean and Nighean have the same sound. Sorry, this is not true. "Nithean" is pronounced "nee-han"; "nighean" is pronounced "nee-yan or nee-yen" "Ruadh" and "rubha" are pronounced differently too, as are the other examples! Sian, Sìon and Sìthean - Storm, whisper and flower respectively Sìon with ...
by An Gobaire
Sat Sep 29, 2007 3:05 am
Forum: Còmhradh coitcheann / Off-Topic
Topic: Iapànais tro mheadhan na Gàidhlig?
Replies: 24
Views: 6499

'S e beachd inntinneach a tha sin amlaobh! Cha tàinig e a-steach orm leasan Iapanais a dhèanamh do luchd na Gàidhlig. Dh'fhaoidte gum biodh e an comas dhomh leasan beag sìmplidh a dhèanamh air a' bhlog Gàidhlig agam.
by An Gobaire
Sat Sep 29, 2007 3:00 am
Forum: Còmhradh coitcheann / Off-Topic
Topic: Bùth-obrach 'Dacha mo Ghaoil' no leabhar sam bith eile?
Replies: 8
Views: 3191

Deagh bharail! No dè mu dheidhinn sgeulachd ghoirid?
by An Gobaire
Sat Sep 29, 2007 2:58 am
Forum: Dà-chànanach / Bilingual
Topic: Ciamar a tha an t-sìde / How's the weather?
Replies: 1126
Views: 162285

a-rithist

Bha i ro ghaothach an-dè.

Chan eil an t-uisge ann ged a tha i ro fhuar.

Hope this is of use!
by An Gobaire
Sat Sep 29, 2007 2:54 am
Forum: Cuir nan aithne / Introductions
Topic: Fàilte dhan fhòram / Welcome to the forum
Replies: 324
Views: 102105

Moladh

Tha mi ag ionnsachadh Gàidhlig bho chionn còig mìosan.

I've been learning Gaelic for five months.

May I suggest the above construction to express this. As you are still learning Gaelic, this is how it is expressed. If you had stopped studying the language, you could use "bha".
by An Gobaire
Thu Sep 27, 2007 7:09 pm
Forum: Dà-chànanach / Bilingual
Topic: Ciamar a tha an t-sìde / How's the weather?
Replies: 1126
Views: 162285

'S e do bheatha.

Sealbhachadh is used for "enjoy" in some contexts, but it seems to be for high register and connected to possession. I'll try and find out in more detail and post it later. I've never heard it used for this sort of "enjoy".
by An Gobaire
Thu Sep 27, 2007 5:49 pm
Forum: Dà-chànanach / Bilingual
Topic: Ciamar a tha an t-sìde / How's the weather?
Replies: 1126
Views: 162285

Bu mhath leam "fionnar" a mholadh airson "cool"? 'S e gnìomhair a th' ann am "fuaraich". May I suggest "fionnar" for "cool"? "Fuaraich" is a verb. Cuideachd, 's iomadh fhacail is abairt a tha ann airson "enjoy" a chur an céill. Mholainn-sa "meal" (m.e. tha mi ga mealtainn), seach "sealbhachadh" leis...
by An Gobaire
Tue Sep 25, 2007 5:34 pm
Forum: Ceòl, Leabhraichean is na h-Ealain / Music, Books and the Arts
Topic: An t-òran as fheàrr leibh?
Replies: 33
Views: 10553

'S toigh leam "Nuair a ràinig mi am baile" – òran Uibhisteach a chuala mi aig Julie Fowlis. Orain eile is math leam: Cànan nan Gàidheal, An t-Eilean mu Thuath, ‘S truagh nach do rugadh dall mi, Cearcal a’ Chuain, Oran Chaluim Sgàire, Màiri Nighean Dhòmhnaill…..obh obh, a bhalaich ort, tha an liosta ...
by An Gobaire
Tue Sep 25, 2007 4:05 am
Forum: Cuir nan aithne / Introductions
Topic: Fàilte dhan fhòram / Welcome to the forum
Replies: 324
Views: 102105

Ciamar a tha sibh uile? 'S mise An Gobaire. Tha sron fhada mhor agam. Duilich nach eil sracan ann an seo.

Hello everyone. I'm The Beak. I have a long large nose. Sorry that there aren't any accents here.
by An Gobaire
Tue Sep 25, 2007 3:59 am
Forum: Coinneamhan air Skype / Skype Meetings
Topic: Skype nicknames
Replies: 34
Views: 18587

Skype

Is e Steafan28 an t-ainm agam air Skype.