Search found 663 matches

by An Gobaire
Thu Oct 11, 2007 6:20 am
Forum: Dà-chànanach / Bilingual
Topic: Dè tha thu a' dèanamh? / What are you doing?
Replies: 1557
Views: 262121

Tha mi fhìn aig an taigh an-diugh leis gu bheil an cnatan orm agus fiabhras beag. I'm at home today because I have a cold and a slight fever. Chan eil e ceart gu bheil mi tinn air latha cho brèagha, comfhurtail 's a th' againn an-diugh. Ach, sin agad e. I shouldn't be ill on such a beautiful, comfor...
by An Gobaire
Fri Oct 05, 2007 12:55 pm
Forum: Dà-chànanach / Bilingual
Topic: Ciamar a tha an t-sìde / How's the weather?
Replies: 1130
Views: 209635

bruthainneach is another word for you, meaning "sultry". Aimsir bhruthainneach - humid, sultry weather
by An Gobaire
Thu Oct 04, 2007 5:39 pm
Forum: Dà-chànanach / Bilingual
Topic: Ciamar a tha an t-sìde / How's the weather?
Replies: 1130
Views: 209635

I'd go with Iolair on this one. 'S fhearr leam a' ghrian is fine.

dol fodha na grèine...... fon uisge is fon ghrèin...loisgte leis a' ghrèin
by An Gobaire
Thu Oct 04, 2007 4:47 pm
Forum: Gràmar, Fuaimean is Gnàths / Grammar, Sounds and Expressions
Topic: Exclamations
Replies: 16
Views: 9904

Gheibhear tòrr anns an nobail aig Tormod Caimbeul, Shrapnel agus ann an Akerbeltz.

You'll find many in Tormod Caimbeul's novel, Shrapnel and in Akerbeltz.
by An Gobaire
Thu Oct 04, 2007 4:43 pm
Forum: Dà-chànanach / Bilingual
Topic: Ciamar a tha an t-sìde / How's the weather?
Replies: 1130
Views: 209635

ach sgòthach do tuath.
but cloudy to the north.
Theirinnsa "mu thuath" anns an t-seagh seo.

I would say "mu thuath" in this context.
by An Gobaire
Wed Oct 03, 2007 1:13 am
Forum: Còmhradh coitcheann / Off-Topic
Topic: Iapànais tro mheadhan na Gàidhlig?
Replies: 24
Views: 6644

Dh'ionnsaich mi Iapanais ann an Alba aig an oilthigh an toiseach. 'S an uairsin chaidh mi a dh' Iapain. Dhomh fhèin, 's e Iapanais a tha nas duilghe ionnsachadh, ach a-mhàin aon rud....tha coimhearsnachd mhòr ann far am faodar ga cur ann an cleachdadh! Chan eil am fuaimneachadh cho doirbh ge-tà, oir...
by An Gobaire
Sun Sep 30, 2007 8:01 am
Forum: Còmhradh coitcheann / Off-Topic
Topic: Bùth-obrach 'Dacha mo Ghaoil' no leabhar sam bith eile?
Replies: 8
Views: 3513

Thàinig rud eile a-steach orm cuideachd. Dè mu dheidhinn bhith a' cleachdadh an làraich Sruth nan Gàidheal? 'S iad faidhlichean audio as motha a th' air an làrach seo, ach saoilidh mi-fhìn gum biodh cothrom ann deasbad math a thogail air na cuspairean agus tèamannan a dh'èireadh às na sgeulachdan si...
by An Gobaire
Sun Sep 30, 2007 4:45 am
Forum: Còmhradh coitcheann / Off-Topic
Topic: Bùth-obrach 'Dacha mo Ghaoil' no leabhar sam bith eile?
Replies: 8
Views: 3513

Mòran taing, a Choinnich. Bhiodh sin sgoinneil. Tha mi dìreach an dòchas gum faigh mi fhìn an cothrom a bhith air loighne aig an àm ceart! Mura faigh, dòchas gum bi deagh bhùth-obrach agaibh uile co-dhiù; 's e deagh rud a bhiodh ann gun teagamh.
by An Gobaire
Sat Sep 29, 2007 11:56 am
Forum: Gràmar, Fuaimean is Gnàths / Grammar, Sounds and Expressions
Topic: Confusing words
Replies: 8
Views: 3888

Nithean and Nighean have the same sound. Sorry, this is not true. "Nithean" is pronounced "nee-han"; "nighean" is pronounced "nee-yan or nee-yen" "Ruadh" and "rubha" are pronounced differently too, as are the other examples! Sian, Sìon and Sìthean - Storm, whisper and flower respectively Sìon with ...
by An Gobaire
Sat Sep 29, 2007 3:05 am
Forum: Còmhradh coitcheann / Off-Topic
Topic: Iapànais tro mheadhan na Gàidhlig?
Replies: 24
Views: 6644

'S e beachd inntinneach a tha sin amlaobh! Cha tàinig e a-steach orm leasan Iapanais a dhèanamh do luchd na Gàidhlig. Dh'fhaoidte gum biodh e an comas dhomh leasan beag sìmplidh a dhèanamh air a' bhlog Gàidhlig agam.
by An Gobaire
Sat Sep 29, 2007 3:00 am
Forum: Còmhradh coitcheann / Off-Topic
Topic: Bùth-obrach 'Dacha mo Ghaoil' no leabhar sam bith eile?
Replies: 8
Views: 3513

Deagh bharail! No dè mu dheidhinn sgeulachd ghoirid?
by An Gobaire
Sat Sep 29, 2007 2:58 am
Forum: Dà-chànanach / Bilingual
Topic: Ciamar a tha an t-sìde / How's the weather?
Replies: 1130
Views: 209635

a-rithist

Bha i ro ghaothach an-dè.

Chan eil an t-uisge ann ged a tha i ro fhuar.

Hope this is of use!
by An Gobaire
Sat Sep 29, 2007 2:54 am
Forum: Cuir nan aithne / Introductions
Topic: Fàilte dhan fhòram / Welcome to the forum
Replies: 339
Views: 151870

Moladh

Tha mi ag ionnsachadh Gàidhlig bho chionn còig mìosan.

I've been learning Gaelic for five months.

May I suggest the above construction to express this. As you are still learning Gaelic, this is how it is expressed. If you had stopped studying the language, you could use "bha".
by An Gobaire
Thu Sep 27, 2007 7:09 pm
Forum: Dà-chànanach / Bilingual
Topic: Ciamar a tha an t-sìde / How's the weather?
Replies: 1130
Views: 209635

'S e do bheatha.

Sealbhachadh is used for "enjoy" in some contexts, but it seems to be for high register and connected to possession. I'll try and find out in more detail and post it later. I've never heard it used for this sort of "enjoy".
by An Gobaire
Thu Sep 27, 2007 5:49 pm
Forum: Dà-chànanach / Bilingual
Topic: Ciamar a tha an t-sìde / How's the weather?
Replies: 1130
Views: 209635

Bu mhath leam "fionnar" a mholadh airson "cool"? 'S e gnìomhair a th' ann am "fuaraich". May I suggest "fionnar" for "cool"? "Fuaraich" is a verb. Cuideachd, 's iomadh fhacail is abairt a tha ann airson "enjoy" a chur an céill. Mholainn-sa "meal" (m.e. tha mi ga mealtainn), seach "sealbhachadh" leis...