Search found 646 matches

by Thrissel
Sun Mar 10, 2013 8:04 pm
Forum: Dà-chànanach / Bilingual
Topic: Sgeul an deilbh - Story of the picture
Replies: 31
Views: 17885

Re: Sgeul an deilbh - Story of the picture

"seo an sealladh a thachair rinn" - "this is the view that happened to us" - 's aithne dhomh gnìomhair Seiceach a b' urrainn obrachadh mar eadar-theangachadh math an seo ach chan eil mi cinnteach mu dheidhinn Beurla no Gàidhlig, chan iad na ciad chànanan agam. I know a Czech verb which would make a ...
by Thrissel
Sun Mar 10, 2013 12:36 pm
Forum: Faclaireachd / Lexicography
Topic: Faclair Beag
Replies: 19
Views: 13707

Re: Faclair Beag

Oibrichidh iad gu math agamsa.
by Thrissel
Sat Mar 09, 2013 7:32 pm
Forum: Gràmar, Fuaimean is Gnàths / Grammar, Sounds and Expressions
Topic: Possessive pronoun + article
Replies: 10
Views: 3174

Re: Possessive pronoun + article

Hmm, you're probably right. Seems my subconscious is mixing up two totally unrelated concepts here: (1) the rule that you can only have one [definite] article (with possessive pronouns being definite in themselves) and (2) the use of possessive pronouns "in the middle of" compound prepositions, as i...
by Thrissel
Sat Mar 09, 2013 6:31 pm
Forum: Dà-chànanach / Bilingual
Topic: Sgeul an deilbh - Story of the picture
Replies: 31
Views: 17885

Re: Sgeul an deilbh - Story of the picture

seo an sealladh a thachair sinn ri Chan urrainnear an roimhear a chur gu deireadh a' chlàsa, mar as urrainnear sa Bheurla - the preposition can't be put to the end of the clause as in English => seo an sealladh ris a thachair sinn. A bheil taighean-òsta Leabaidh is Lìte pailte (is lìte fhèin mòr-ch...
by Thrissel
Fri Mar 08, 2013 5:40 pm
Forum: Gràmar, Fuaimean is Gnàths / Grammar, Sounds and Expressions
Topic: Possessive pronoun + article
Replies: 10
Views: 3174

Possessive pronoun + article

I know that the article goes with agam but not with mo, thus an taigh agam but mo bhràthair, but what if the article is already a part of a compound noun? For instance, if "a ring finger" is mac an aba, is "my ring finger" mo mhac an aba or mac m' aba?
by Thrissel
Fri Mar 08, 2013 1:08 pm
Forum: Geamannan is Spòrs / Games and Fun
Topic: Facail Co-Cheangailte
Replies: 92
Views: 30826

Re: Facail Co-Cheangailte

marbhaiche-pèine
by Thrissel
Tue Mar 05, 2013 8:55 pm
Forum: Geamannan is Spòrs / Games and Fun
Topic: PC-achas ann an saoghal na Gàidhlig
Replies: 24
Views: 12672

Re: PC-achas ann an saoghal na Gàidhlig

Hmm, dhùisg BnaG a-nist: http://www.bbc.co.uk/naidheachdan/21667721 Air an làimh eile, tha an t-amharas orm gu bheil Nìall ceart agus gun stiùir ceist sa Ghàidhlig barrachd daoine gu "No" seach gu "Yes"; cuideachd, nam biodh "Seadh/Chan eadh" ann, nach bu chòir "Ay/Nae" a bhith ann mar an ceudna? 'S...
by Thrissel
Mon Mar 04, 2013 5:15 pm
Forum: Geamannan is Spòrs / Games and Fun
Topic: PC-achas ann an saoghal na Gàidhlig
Replies: 24
Views: 12672

Re: PC-achas ann an saoghal na Gàidhlig

Co-dhiù no co-dheth, dhearbhadh Sturgeon nach bi Gàidhlig air a' phàipear-bhòtaidh:
http://www.bbc.co.uk/naidheachdan/21653426
(an cois na h-aiste meanbh-agallamh le Aonghas Dubh MacNeacaill mun bheachd aige air)
by Thrissel
Fri Mar 01, 2013 6:28 pm
Forum: Leasain na Gàidhlig / Gaelic Lessons
Topic: Frequency List?
Replies: 9
Views: 12811

Re: Frequency List?

Seonaidh, Gonnae stop being such a git to the new members? You have you way of doing things, which some of us disagree with. Disagree -- go ahead and disagree -- but don't be so bloody dismissive all the time. Chan eil mi gad thuigsinn idir a charaid. Seonaidh should certainly never become a member...
by Thrissel
Fri Mar 01, 2013 5:35 pm
Forum: Còmhradh coitcheann / Off-Topic
Topic: Ceannarcaich is Cogadh san Fhàsach
Replies: 14
Views: 3756

Re: Ceannarcaich is Cogadh san Fhàsach

Fìrinn innse, chan eil mi a' tuigsinn nam Frangach idir. Nuair a bha na h-Ioslamaich ann an Libya a-mach, chuir iad taic dhan Ioslamaich. Nuair a tha na h-Ioslamaich ann am Mali a-mach, tha iad a' dol an an aghaidh. (Agus chan e dìreach na Frangaich a bharrachd.)
by Thrissel
Tue Feb 26, 2013 5:07 pm
Forum: Geamannan is Spòrs / Games and Fun
Topic: Facail Co-Cheangailte
Replies: 92
Views: 30826

Re: Facail Co-Cheangailte

leac-sgrìobhadh
by Thrissel
Tue Feb 19, 2013 12:29 am
Forum: Gràmar, Fuaimean is Gnàths / Grammar, Sounds and Expressions
Topic: faic, seall, coimhid?
Replies: 7
Views: 2430

Re: faic, seall, coimhid?

Another difference between falbh and fàg is that falbh always focuses on somebody or something departing, while fàg can also refer to some result or consequence: Dh'fhalbh mi. I left. Dh'fhàg mi an taigh. I left the house. Dh'fhàg mi an còta agam anns an taigh. I left my coat in the house. Chan eil ...
by Thrissel
Tue Feb 19, 2013 12:07 am
Forum: Ceòl, Leabhraichean is na h-Ealain / Music, Books and the Arts
Topic: Leabhraichean le Teipean?
Replies: 14
Views: 9211

Re: Leabhraichean le Teipean?

It's to date the only book I've seen as a "parallel text" in Gaelic, letting you look at the English whenever you're uncertain about the Gaelic. There is also Mas Math Mo Chuimhne , transcripts of conversations with various native speakers remembering their childhood and youth, following this "para...
by Thrissel
Sat Feb 16, 2013 12:04 am
Forum: Iomradh is Ceanglaichean / Reference and Links
Topic: Faclair Rianachd Phoblaich
Replies: 1
Views: 4592

Faclair Rianachd Phoblaich

Nochd faclair sean/ùr air loidhne: http://www.bbc.co.uk/naidheachdan/21461580 Ma tha mi a' tuigsinn na h-aiste, 's e sean Fhaclair na Pàrlamaid a tha ann, ach le briathrachas nas motha agus tha iad a' gealltainn gun cum iad ga ùrachadh. Seo ceangal dìreach dha: http://www.gaidhlig.org.uk/Downloads/F...
by Thrissel
Thu Feb 14, 2013 2:24 am
Forum: Gràmar, Fuaimean is Gnàths / Grammar, Sounds and Expressions
Topic: R caol
Replies: 10
Views: 4114

Re: R caol

Hi ho, this is interesting indeed. @ liammcg: Czechs generally believe that the "ř" sound is unique to Czech, and inability to pronounce it correctly is without doubt the most usual speech impediment amongst native Czech speakers. Like many others, I spent several years as a child visiting a "speech...