Search found 507 matches

by *Alasdair*
Thu Mar 10, 2011 3:56 am
Forum: Naidheachd na Gàidhlig / Gaelic News
Topic: Fìobha ga sheachnadh Plana Gàidhlig 2010 - fiosrachadh
Replies: 8
Views: 4880

Re: Fìobha ga sheachnadh Plana Gàidhlig 2010 - fiosrachadh

'S e an rud a th' ann nach robh ach, a rèir Cunntas-sluaigh 2001, 2448 daoine [a-mach à 349,000] ann am Fiobha uile gu lèir aig a an robh a' Ghaidhlig. Bha còrr is 2000 dhaibh nas sine na 25, is mar sin, cha bhiodh feum aig ach 350 [aig a' chàr as àirde] dhaibh cothrom foghlam fhaighinn tron a' Ghai...
by *Alasdair*
Sun Mar 06, 2011 1:21 am
Forum: Còmhradh coitcheann / Off-Topic
Topic: Daoine le Gàidhlig bho thùs
Replies: 26
Views: 8175

Re: Daoine le Gàidhlig bho thùs

's e mì-mhodh a tha is coireach. So, nuair a thaghas iadsan an cànan anns a bhios iad a' bruidhinn 's e mì-mhodh, nuair a thaghas tusa an cànan anns a bhios iad a' bruidhinn air an son tha e ceart gu leòr? Nan robh mi ag innse dhaibh gun dh'fheumadh iad a' Ghàidhlig a chleachadh, 's e mì-mhodh a bh...
by *Alasdair*
Sat Mar 05, 2011 9:51 pm
Forum: Còmhradh coitcheann / Off-Topic
Topic: Daoine le Gàidhlig bho thùs
Replies: 26
Views: 8175

Re: Daoine le Gàidhlig bho thùs

In what way exactly is that trying to be polite? In some countries it's impolite to finish a plate of food. In some countries it's impolite not to. In some countries it's impolite to give a friend's wife a kiss on the cheek. In some countries it's impolite not to. You'll never succeed at learning a...
by *Alasdair*
Thu Mar 03, 2011 12:45 pm
Forum: Còmhradh coitcheann / Off-Topic
Topic: Daoine le Gàidhlig bho thùs
Replies: 26
Views: 8175

Re: Daoine le Gàidhlig bho thùs

now that you bring it up, would it really kill native speakers to speak Gaelic when the conversation is initiated in Gaelic. It's not like they need to practice their English! They're trying to be polite. Your reaction doesn't seem to afford them the same courtesy. "A' feuchainn ri bhith modhail"? ...
by *Alasdair*
Wed Mar 02, 2011 11:12 pm
Forum: Còmhradh coitcheann / Off-Topic
Topic: Daoine le Gàidhlig bho thùs
Replies: 26
Views: 8175

Re: Daoine le Gàidhlig bho thùs

Tuigidh mi carson a bhiodh gach neach-ionnsachaidh na Gàidhlig ag iarraidh gach cothrom airson a bruidhinn a chleachdadh. (’S ann mar sin a dh’fhàsas sinn nas fheàrr nar cànan ùr.) Ach fuirichibh, carson a bhiodh sin fìor airson gach fileantach cuideachd? Ma tha dà chànan agad gu fileanta, tha rogh...
by *Alasdair*
Wed Mar 02, 2011 12:22 am
Forum: Còmhradh coitcheann / Off-Topic
Topic: Daoine le Gàidhlig bho thùs
Replies: 26
Views: 8175

Re: Daoine le Gàidhlig bho thùs

Tha mi a' faighneachd dhomh fhìn an aon cheist aig àmannan. Ged is toigh leam a' Ghaidhlig, carson a tha mi cho deònach an cànan ionnsachadh nuair nach eil na fileantaich fiù 's air am bodraigeadh leatha? Ged nach eil mi-fhìn a' cleachdadh na Gàidhlig cho tric 's a bu chòir dhomh, chan eil mi ga diù...
by *Alasdair*
Wed Feb 16, 2011 8:16 pm
Forum: Naidheachd na Gàidhlig / Gaelic News
Topic: Blog Gàidhlig - Naidheachd is Beachdan
Replies: 16
Views: 6883

Re: Blog Gàidhlig - Naidheachd is Beachdan

Postaichean ùra eile a' dol an àird air a' bhlog. Neach-comhairle a tha an-aghaidh na Gàidhlig? Duine nach eil measail air Reile na h-Alba a' cleachdadh na Gàidhlig. Duine a tha a' cur taic ris a' Ghàidhlig. Abair seachdain trang le naidheachdan Ghàidhlig! New blog posts up. Councillor against Gaeli...
by *Alasdair*
Wed Feb 16, 2011 5:22 pm
Forum: Naidheachd na Gàidhlig / Gaelic News
Topic: Guthan Bheàrnaraigh
Replies: 7
Views: 4107

Re: Guthan Bheàrnaraigh

Tha mise eòlach air Archie, 's esan a bha gam theagasg na Gàidhlig nuair a bha mi aig an t-Sabhail Mhòir ann an 2008. 'S e fìor dheagh dhuine a th' ann! Tha Gàidhlig anabarrach math aig' - gu math soilleir is siubhalachd.
by *Alasdair*
Wed Feb 16, 2011 1:25 am
Forum: Naidheachd na Gàidhlig / Gaelic News
Topic: Blog Gàidhlig - Naidheachd is Beachdan
Replies: 16
Views: 6883

Re: Blog Gàidhlig - Naidheachd is Beachdan

Tha postaichean ùra air nochdadh air a' bhlog agam a-nis. A-màireach, bidh mi a' deasbad mu shoighneachan Ghàidhlig [an-còmhnaidh leis na soighneachan].

Tadhail air mo bhlog agus fàg brath!

www.lagaisnagaidhlig.blogspot.com
by *Alasdair*
Wed Feb 16, 2011 1:15 am
Forum: Naidheachd na Gàidhlig / Gaelic News
Topic: Fury at Galleries' £1m Gaelic plan
Replies: 12
Views: 4445

Re: Fury at Galleries' £1m Gaelic plan

A-màireach bidh mi air post gu lèir a sgrìobhadh air an cuspair seo air mo bhlog: http://lagaisnagaidhlig.blogspot.com/2011/02/gaidhlig-sna-taighean-tasgaidh.html Tha beachdan ann bhon Daily Mail cuideachd, is bhiodh e math beagan deasbad fhaighinn orra. Tha mi a' dol le Ailean Massie... Ach, niste ...
by *Alasdair*
Sun Jan 09, 2011 5:32 pm
Forum: Coinneamhan air Skype / Skype Meetings
Topic: Leasain na Gàidhlig air Skype/Lessons on Skype
Replies: 7
Views: 9050

Re: Leasain na Gàidhlig air Skype/Lessons on Skype

2 PDF books: Teach Yourself Gaelic + Colloquial Scottish Gaelic. So where did you license the etexts from? I'm assuming that you're not advertising that you're pirating copyright material, because that would be a very very silly thing to do, particularly given the size of the Gaelic teaching commun...
by *Alasdair*
Sun Jan 09, 2011 1:23 am
Forum: Coinneamhan air Skype / Skype Meetings
Topic: Leasain na Gàidhlig air Skype/Lessons on Skype
Replies: 7
Views: 9050

Re: Leasain na Gàidhlig air Skype/Lessons on Skype

Dìreach son seo a chumail beò air FnaG.

Tha mi fhathast a' dèanamh na leasain. Tha 5 agam an-dràst bho air feadh an t-saoghal agus tha iad toilichte leis a h-uile càil. Any new takers? :P

www.gaelicviaskype.webs.com
by *Alasdair*
Sun Jan 09, 2011 1:20 am
Forum: Naidheachd na Gàidhlig / Gaelic News
Topic: Ach, air sgàth gur e Gàidhlig a th' ann, tha e ceart gu leòr
Replies: 8
Views: 2600

Re: Ach, air sgàth gur e Gàidhlig a th' ann, tha e ceart gu

Rinn mi an rud RSS air FB a-rithisr agus dh'obraich e. Niste tha mi connected air feadh an lìn :P

Tha blog ùr air a dhol suas an-dràst - a' coimhead air staid na Gàidhlig agus figearan an Cunntas-sluaigh.
by *Alasdair*
Sat Jan 08, 2011 1:56 pm
Forum: Naidheachd na Gàidhlig / Gaelic News
Topic: Blog Gàidhlig - Naidheachd is Beachdan
Replies: 16
Views: 6883

Re: Blog Gàidhlig - Naidheachd is Beachdan

Sin thu fhèin Alasdair! 'S e do bheatha, cum ort le do chuid sgrìobhaidh tha cruaidh fheum air a leithid. A thaobh facebook, a bheil fhios agad gum faodaidh tu naidheachdan bhon bhlog agad fhèin a chur a-steach air do bhalla fhèin. Mar sin bidh do chàirdean aig a bheil Gaidhlig comasach ga leughadh...
by *Alasdair*
Sat Jan 08, 2011 4:05 am
Forum: Naidheachd na Gàidhlig / Gaelic News
Topic: Blog Gàidhlig - Naidheachd is Beachdan
Replies: 16
Views: 6883

Blog Gàidhlig - Naidheachd is Beachdan

Niste, tha mi air post a chur air FnaG ron seo mun Bhlog a th' agam, ach chan eil cuimhn' 'am far a bheil e, agus bhiodh e a-mach a date co-dhìu air sgàth gu bheil mi air susbaint na Blog ùrachadh. 'S e: http://www.lagaisnagaidhlig.blogspot.com am Blog a th' agam [Lorgaidh sibh air Tìr nam Blog e cu...