Search found 507 matches

by *Alasdair*
Mon Oct 08, 2007 1:49 pm
Forum: Naidheachd na Gàidhlig / Gaelic News
Topic: Riaghaltas na h-Alba
Replies: 14
Views: 4150

Riaghaltas na h-Alba

http://news.scotsman.com/topics.cfm?tid=64&id=1601392007 The new sign for "Scottish Executive" is to be in Gaelic as well. The new slogan will be: "Scottish Executive: Riaghaltas na h-Alba" This has been met with much opposition from Labour parties and others, claiming that Scotland want to get away...
by *Alasdair*
Mon Oct 08, 2007 1:19 pm
Forum: Dà-chànanach / Bilingual
Topic: Ciamar a tha an t-sìde / How's the weather?
Replies: 1130
Views: 275052

An-diugh, tha i sgòthach is fuar, ach an-dè bha i glè bhàth is glè grianach . Today, it is cloudy and cold, but yesterday it was very warm and very sunny. Tha seo dealbhean : Here are photos: <img src="http://i126.photobucket.com/albums/p107/ailig123/CaistealCaimbeul.jpg" border="0" alt="Photo Shar...
by *Alasdair*
Fri Oct 05, 2007 4:46 pm
Forum: Dà-chànanach / Bilingual
Topic: Ciamar a tha an t-sìde / How's the weather?
Replies: 1130
Views: 275052

Bha i faur sa' mhadainn a-rithist, ach tha e blàth agus soiller a-nis. Tha e gu bhith 17°C
It was cold again in the morning, but it is warm and clear now. It is nearly 17°C.

Chan eil dona do* Damhair.
Not bad for October.


*Would you use 'do' here or 'airson' or 'ri'?
by *Alasdair*
Thu Oct 04, 2007 5:51 pm
Forum: Ceòl, Leabhraichean is na h-Ealain / Music, Books and the Arts
Topic: ...còmhla ris an oran, a' chiad bhideo pop gàdhlig...
Replies: 13
Views: 6169

'S toigh leam an t-òran sin. :D

Tha e air mo "Bebo".
by *Alasdair*
Thu Oct 04, 2007 5:45 pm
Forum: Dà-chànanach / Bilingual
Topic: Ciamar a tha an t-sìde / How's the weather?
Replies: 1130
Views: 275052

Bha i fuar sa' mhadainn, ach tha i griannach is blàth a-nis, chan eil sgòth anns an adhar *That i can see*. Bidh i glè fhuar a-nochd. :)
It was cold in the morning, but it is sunny and warm now, there isn't a cloud in the sky *That i can see*. It will be very cold tonight. :)
by *Alasdair*
Thu Oct 04, 2007 5:41 pm
Forum: Dà-chànanach / Bilingual
Topic: Dè tha thu a' dèanamh? / What are you doing?
Replies: 1557
Views: 341176

Tha mi a' dèanamh mapa de Dolar a-nis!
I am making a map of Dollar now!

Bha mi aig sgoil...
I was at school....
by *Alasdair*
Thu Oct 04, 2007 5:18 pm
Forum: Gràmar, Fuaimean is Gnàths / Grammar, Sounds and Expressions
Topic: Mapa Dolar - Help please :)
Replies: 1
Views: 2075

Mapa Dolar - Help please :)

I am planning on making a Gaelic Map of my village but need help with street names. I have the Gaelic mpa of Inverness, which is what spurred me on :) I need these names in Gaelic: Back Road - " Rathad na cùl "? Dollar Academy - " Acadamaidh Dolar "? Dollar Golf Cousre - " Raon-Goilf Dolar " High St...
by *Alasdair*
Sun Sep 30, 2007 10:43 pm
Forum: Dà-chànanach / Bilingual
Topic: Dè tha thu a' dèanamh? / What are you doing?
Replies: 1557
Views: 341176

Tha mi ann mo seòmar-cadail air an coimpuitair ag èisteachd ri ceòl (Peatbog Faeries). Tha mi air "MSN".
I'm in my bedroom on the PC listening to music (Peatbog Faeries). I'm on MSN.
by *Alasdair*
Sat Sep 29, 2007 1:42 pm
Forum: Forum FAQ
Topic: How do I add accents to my posts?
Replies: 28
Views: 48362

You can also use "Alt + *Number*" Step 1: Make sure "Num lock" is on. Step 2: Hold down "Alt" Step 3: Use the numbers on the "Number pad" (On right of keyboard) Step 4: The codes:- 0192 - À 0224 - à 0200 - È 0232 - è 0204 - Ì 0236 - ì 0210 - Ò 0242 - ò 0217 - Ù 0249 - ù So: Num lock, Alt, Code = Let...
by *Alasdair*
Sat Sep 29, 2007 1:37 pm
Forum: Coinneamhan air Skype / Skype Meetings
Topic: Skype nicknames
Replies: 34
Views: 34940

'S mise ailig91
by *Alasdair*
Fri Sep 28, 2007 6:03 pm
Forum: Dà-chànanach / Bilingual
Topic: Ciamar a tha an t-sìde / How's the weather?
Replies: 1130
Views: 275052

Tha i fuar agus sgòthach a-rithis an-diugh! Chan eil grianach idir! :( It is cold and cloudy again today! There is no sun at all! :( Bha i ro gaothach an-de! Bha i glè fhuar... 29 ceum F. Brrr... It was too windy yesterday! It was very cold... 29 Fahrenheit. Brrr. Chan eil an t-uisge ged* :) Tha i r...
by *Alasdair*
Fri Sep 28, 2007 5:50 pm
Forum: Cuir nan aithne / Introductions
Topic: Fàilte dhan fhòram / Welcome to the forum
Replies: 349
Views: 206047

Hàlo agus feasgar math a h-uile duine!!! Ciamar a tha sibh? A bheil sibh gu math? 'S mise Alasdair, no Ailig. Tha mi à Alba agus tha mi a' fuireach ann an Dolar, Siorrach Chlach Mhannainn. * Steals bit from above * Tha mi air ag ionnsachadh na Gàidhlig airson còig mìosan. Bha mi anns an seann fhòram...