Search found 507 matches

by *Alasdair*
Fri Oct 16, 2009 8:17 pm
Forum: Naidheachd na Gàidhlig / Gaelic News
Topic: Carson a tha na cànain a' crìonadh?
Replies: 2
Views: 600

Carson a tha na cànain a' crìonadh?

Gàidhlig, a' Chuimris, Breatanis? A' coimhead air rannsachadh agus figearan bho na cunntansan-sluaigh, tha e soilleir gu bheil trioblaid mhòr ann. Ged a tha tòrr clann a' togail Gàidhlig is a' Chuimris san sgoil chan eil ach glè bheag anns an roinn 16-24 gan cleachdadh no gan cumail. [Tha na ceudach...
by *Alasdair*
Wed Oct 14, 2009 1:56 pm
Forum: Naidheachd na Gàidhlig / Gaelic News
Topic: Duais na mìosa 'chan eil mi an aghaidh Gàidhlig ach...'
Replies: 5
Views: 899

Chan eil mi ag aontaicheadh le seo idir: During one of Gaeldom’s periodic revivals, we acquired a teach-yourself-Gaelic book. My sister, the resident polyglot, had a bash at it. The Gaelic, however, never got off the ground. It may have been the language to which she was culturally closest after Eng...
by *Alasdair*
Wed Oct 07, 2009 6:58 pm
Forum: Naidheachd na Gàidhlig / Gaelic News
Topic: Gàidhlig ga cleachdadh san AE
Replies: 2
Views: 599

Gàidhlig ga cleachdadh san AE

Stoiridh air BBC Alba
Tha aonta a-nis anns an Aonadh Eòrpach (AE) gu bheil e ceadaichte a' Ghàidhlig a chleachdadh ann an coinneamhan riaghaltais eadar-nàiseanta taobh a-staigh an Aonaidh.

Stoiridh air a' BhBC sa Bheurla
by *Alasdair*
Mon Oct 05, 2009 10:09 pm
Forum: Naidheachd na Gàidhlig / Gaelic News
Topic: OpenOffice
Replies: 2
Views: 522

Tha SMO fhathast a' cleachdadh v1.0!

Agus dè thachair ri Vista sa' Ghàidhlig? Dìreach sna sgoiltean a reir coltais - dè feum a tha siud?
by *Alasdair*
Sat Oct 03, 2009 11:22 am
Forum: Dà-chànanach / Bilingual
Topic: Ciamar a tha an t-sìde / How's the weather?
Replies: 1130
Views: 257984

Gu math gaothach agus anabarrach fuar!
Windy + cold
by *Alasdair*
Fri Oct 02, 2009 6:44 pm
Forum: Iomradh is Ceanglaichean / Reference and Links
Topic: Paipearan Cruinn-eòlais Gàidhlig rim faighinn air SQA.
Replies: 2
Views: 1413

Tha "Eachdraidh" ri fhaighinn cuideachd a-nis =]
by *Alasdair*
Tue Sep 29, 2009 9:31 pm
Forum: Naidheachd na Gàidhlig / Gaelic News
Topic: Clann le Gàidhlig a' dèanamh nas fheàrr na feadhainn eile
Replies: 6
Views: 961

...agus nuair a bha thusa ann am P5 no P7 biodh tu air radh "It's mine and I stay in Clacks" no rudeigin mar sin. Ro fhurasta a bhith breitheach. 'S ann nas fhearr na rinn thusa is mise nach ann? No, nuair a bha mise anns an còigeamh bliadhna san ard-sgoil b' urrainn dhomh "It belongs to me" a ràdh...
by *Alasdair*
Tue Sep 29, 2009 4:53 pm
Forum: Naidheachd na Gàidhlig / Gaelic News
Topic: Clann le Gàidhlig a' dèanamh nas fheàrr na feadhainn eile
Replies: 6
Views: 961

Clann le Gàidhlig a' dèanamh nas fheàrr na feadhainn eile

Uill, sin a tha Coimhairle na Gàidhealtachd ag ràdh A reir SQA tha barrachd clann a' faighinn "Credit" anns a' Ghàidhlig na tha iad ann am Beurla! Nach iogantach sin! Tha mi den bheach gu bheil sgoiltean Ghàidhlig tòrr nas fheàrr na sgoiltean Beurla, ach tha trioblaidean fhathast ann ri thaobh a' G...
by *Alasdair*
Fri Sep 25, 2009 12:50 pm
Forum: Ceòl, Leabhraichean is na h-Ealain / Music, Books and the Arts
Topic: Òran ùr a bhuannach an co-fharpais Rapal
Replies: 10
Views: 3519

Òran ùr a bhuannach an co-fharpais Rapal

Niteworks le "Nam Aonar Sa Fonn"

Tha an t-òran seo dha-rirbh math agus tha mi a' smaoineachadh gu bheil feum ann 'son barrachd ceòl sa Ghàidhlig mar seo.

Cuideachd, tha an drumair (?) aig an t-Sabhail am-bliadhna.
by *Alasdair*
Thu Sep 24, 2009 12:58 pm
Forum: Còmhradh coitcheann / Off-Topic
Topic: Club Leughaidh Fòram na Gàidhlig 2009/10?
Replies: 25
Views: 4310

Aidh, bidh sin fregarrach. Feumaidh mi an leabhar a ceannach ma-tha :)
by *Alasdair*
Thu Sep 24, 2009 12:42 am
Forum: Còmhradh coitcheann / Off-Topic
Topic: Disney a' cur taic ri mìon-chànain?
Replies: 2
Views: 1159

Disney a' cur taic ri mìon-chànain?

Thàinig geama ùr a-mach air an iPod Touch dà sheachdain air ais leis an ainm "Breakspin" - tha e caran mar paddle ping pong. An rud as inntinniche mu dheidhinn? Tha an geama air eadar-theangachadh gu naoi cànain: Beurla, Fraingis, Gearmailtis, Eadailtis, Iapanais, Sìonais, Portugalais, Shona [Cànan ...
by *Alasdair*
Mon Sep 21, 2009 10:53 am
Forum: Còmhradh coitcheann / Off-Topic
Topic: Club Leughaidh Fòram na Gàidhlig 2009/10?
Replies: 25
Views: 4310

Aidh, the GD gu math mòr. Tha "Ùpraid" nas giorra - 152 duilleagan. 'S e an leabhar as saoire a th' anns an t-sreath Ùr-sgeul cuideachd - £6.
by *Alasdair*
Sun Sep 20, 2009 7:26 pm
Forum: Còmhradh coitcheann / Off-Topic
Topic: Club Leughaidh Fòram na Gàidhlig 2009/10?
Replies: 25
Views: 4310

Bhiodh rudeigin mar seo sgoinneil. Dè mu dheidhinn "Gymnippers Diciadain"? 'S e leabhar math a th' ann.
Tha "Ùpraid" math cuideachd agus tha mi dìreach air toiseachadh "Samhraidhean Dìomhair".
by *Alasdair*
Fri Sep 04, 2009 2:44 am
Forum: Ceòl, Leabhraichean is na h-Ealain / Music, Books and the Arts
Topic: Seisean chiùil faisg air SMO?
Replies: 4
Views: 2302

Tha seisean anns an EI gach Diardaoin ma tha mi a' cuimhnicheadh ceart. Chan eil tòrr eile a' dol really.

Tha Blazing Fiddles a' cluich air an 10mh ach chan eil tiocaidean air fhagail.