Search found 67 matches

by Gordon Wells
Mon Mar 07, 2011 4:33 pm
Forum: Còmhradh coitcheann / Off-Topic
Topic: Daoine le Gàidhlig bho thùs
Replies: 26
Views: 8693

Re: Daoine le Gàidhlig bho thùs

... Feumaidh sinn uile a bhith foighidneach ri chèile. Tha e fior co-dhiù nach eil an giùlan seo a' cuideachadh luchd-ionnsachaidh no staid na Gàidhlig nach eilear a' bruidhinn sa Ghàidhlig ann an suidheachaidhean poblach no ann an coimhearsnachdan measgaichte. Seo cnag na cùise, ciamar a gheibh si...
by Gordon Wells
Thu Mar 03, 2011 12:37 am
Forum: Còmhradh coitcheann / Off-Topic
Topic: Daoine le Gàidhlig bho thùs
Replies: 26
Views: 8693

Re: Daoine le Gàidhlig bho thùs

Tha mi duilich, a chàirdean, mura h-eil mi air ur tuigsinn gu ceart. Lewis91, nach tuirt sibh fhèin gu bheil sibh ag ionnsachadh na Gàidhlig, ach uaireannan a’ faighneachd dhuibh fhèin carson? Bha mi a’ smaoineachadh gun robh an dithis agaibh ag ràdh nach robh sibh a’ tuigsinn carson a bhios cuid de...
by Gordon Wells
Wed Mar 02, 2011 8:25 pm
Forum: Còmhradh coitcheann / Off-Topic
Topic: Daoine le Gàidhlig bho thùs
Replies: 26
Views: 8693

Re: Daoine le Gàidhlig bho thùs

Tuigidh mi carson a bhiodh gach neach-ionnsachaidh na Gàidhlig ag iarraidh gach cothrom airson a bruidhinn a chleachdadh. (’S ann mar sin a dh’fhàsas sinn nas fheàrr nar cànan ùr.) Ach fuirichibh, carson a bhiodh sin fìor airson gach fileantach cuideachd? Ma tha dà chànan agad gu fileanta, tha rogha...
by Gordon Wells
Mon Feb 21, 2011 10:56 am
Forum: Naidheachd na Gàidhlig / Gaelic News
Topic: Cearcall Còmhraidh Gàidhlig na h-Alba: An Caisteal Nuadh
Replies: 3
Views: 2292

Re: Cearcall Còmhraidh Gàidhlig na h-Alba: An Caisteal Nuadh

Thadhail mi air an làrach agaibh. Tha e a' coimhead math - agus taing airson ceangal a chur ann dhan t-sianal air YouTube airson na videos ann an Guthan nan Eilean! Ach chanainn fhèin gum biodh e na b' fhasa an lorg tro Wordpress an toiseach. (Tha iad ann an òrdugh ann an shin.) http://guthan.wordpr...
by Gordon Wells
Wed Feb 16, 2011 11:46 am
Forum: Naidheachd na Gàidhlig / Gaelic News
Topic: Guthan Bheàrnaraigh
Replies: 7
Views: 4298

Re: Guthan Bheàrnaraigh

Cèilidh eile san aon àite: http://guthan.wordpress.com/2011/02/15/ ... y-singers/

Le cuideachadh do luchd-ionnsachaidh...
by Gordon Wells
Thu Feb 03, 2011 2:44 pm
Forum: Naidheachd na Gàidhlig / Gaelic News
Topic: Guthan nan Eilean: An ath cheum?
Replies: 3
Views: 2275

Re: Guthan nan Eilean: An ath cheum?

Well, 's e misneachd cnag na cùise ann an iomadach dòigh, nach e? Chan ann a-mhàin airson luchd-ionnsachaidh, ach fileantaich cuideachd. Agus bhiomaid ag obair le audio agus video - agus fiù's stuth sgrìobhte! :) Feumaidh tu tòiseachadh aig an ìre far a bheil na daoine còmhfhurtail. An uair sin faod...
by Gordon Wells
Tue Feb 01, 2011 5:56 pm
Forum: Naidheachd na Gàidhlig / Gaelic News
Topic: Guthan nan Eilean: An ath cheum?
Replies: 3
Views: 2275

Re: Guthan nan Eilean: An ath cheum?

Eisimpleir dhe na fainear dhuinn: http://guthan.wordpress.com/2011/02/01/ ... aptations/

Chan eil ann ach aon eisimpleir ge-tà, well dà 's dòcha...
by Gordon Wells
Wed Jan 26, 2011 12:16 am
Forum: Naidheachd na Gàidhlig / Gaelic News
Topic: Naidheachdan Guthan nan Eilean
Replies: 27
Views: 10110

Re: Naidheachdan Guthan nan Eilean

Taing airson sin, Fhaoileag :D . Ach tha thu ceart a bhith toirt iomradh air an 'sgioba' - a h-uile duine sa choimhearsnachd a bha deònach pàirt a ghabhail sa phròiseict. Agus taing cuideachd dha na daoine a sgrìobh air a' bhlog - cuid dhiubh air an fhòram seo fhèin. Tha mi an dòchas gun cùm sibh oi...
by Gordon Wells
Tue Jan 25, 2011 11:14 am
Forum: Naidheachd na Gàidhlig / Gaelic News
Topic: Guthan nan Eilean: An ath cheum?
Replies: 3
Views: 2275

Guthan nan Eilean: An ath cheum?

An ath cheum airson Guthan nan Eilean (no pàirt dheth co-dhiù).. http://guthan.wordpress.com/2011/01/25/next-steps/ Ma dh'obraicheas seo bhiomaid an dòchas gun tigeadh stuth a bharrachd a-mach às a' choimhearsnachd fhèin - a dh'fhaodadh a bhith feumail do dhaoine ann an àite sam bith... Ma tha beach...
by Gordon Wells
Tue Jan 25, 2011 11:03 am
Forum: Naidheachd na Gàidhlig / Gaelic News
Topic: Naidheachdan Guthan nan Eilean
Replies: 27
Views: 10110

Re: Naidheachdan Guthan nan Eilean

Mòran taing, GC!
by Gordon Wells
Mon Dec 20, 2010 6:22 pm
Forum: Naidheachd na Gàidhlig / Gaelic News
Topic: Naidheachdan Guthan nan Eilean
Replies: 27
Views: 10110

Re: Naidheachdan Guthan nan Eilean

An sreath mu dheireadh deiseil: http://guthan.wordpress.com/2010/12/20/ ... se-online/

150 filmichean againn air loidhne a-nis (50:50 Gàidhlig is Beurla) - an fheadhainn mu dheireadh aig ìre beagan nas àirde 's dòcha.

Feuchaidh sinn rudeigin ùr sa bhliadhn' ùr...
by Gordon Wells
Mon Dec 13, 2010 6:12 pm
Forum: Gràmar, Fuaimean is Gnàths / Grammar, Sounds and Expressions
Topic: Gaelic phonology, especially liquids
Replies: 12
Views: 5369

Re: Gaelic phonology, especially liquids

markmcco wrote: If you know that the word starts with a lateral liquid and you know that the next sound is a back vowel, then you can deduce that the liquid is velarised/slender L.
I think you mean velarised/broad L?
by Gordon Wells
Mon Dec 13, 2010 1:34 pm
Forum: Gràmar, Fuaimean is Gnàths / Grammar, Sounds and Expressions
Topic: Gaelic phonology, especially liquids
Replies: 12
Views: 5369

Re: Gaelic phonology, especially liquids

Interesting questions. I've got no answer to the first, but no doubt Akerbeltz will be a great source to tap in that respect. As for the second (lenited L), yes, it is a logical gap that h is not used after l, (or r or n), but since when has any orthographic system been totally "logical"? Where I am...
by Gordon Wells
Sun Dec 05, 2010 10:11 pm
Forum: Naidheachd na Gàidhlig / Gaelic News
Topic: Ulpan faighinn 700K
Replies: 19
Views: 3508

Re: Ulpan faighinn 700K

Bu toil leam cuireadh a chur air luchd-cruthachaidh 'shiostaman no dad sam bith diofraichte' a bhith ag obair còmhla ri Deiseal. Dàibhidh Dhaibhidh a charaid, Ma bhios sibh a' tadhal air Fòram na Gàidhlig gu tric 's dòcha gum bi sibh eòlach mar-thà air Guthan nan Eilean - http://guthan.wordpress.co...
by Gordon Wells
Mon Nov 29, 2010 1:45 pm
Forum: Naidheachd na Gàidhlig / Gaelic News
Topic: Guthan Bheàrnaraigh
Replies: 7
Views: 4298

Guthan Bheàrnaraigh

Fàilte chridheil aig na fileantaich air an luchd-ionnsachaidh nam measg: http://guthan.wordpress.com/2010/11/29/ ... ay-voices/