Search found 613 matches

by neoni
Sat Jun 06, 2009 11:56 pm
Forum: Iomradh is Ceanglaichean / Reference and Links
Topic: Seann Leabhar
Replies: 5
Views: 1632

dè tha thu a' ciallachadh le tionndadh teacsa? an OCR? na dh'fheuch thu riamh ris an leithid a dhèanamh? bhiodh e na bu luaithe an leabhar slàn a sgrìobhadh a-mach a-rithist.
by neoni
Sat May 30, 2009 10:19 pm
Forum: Gràmar, Fuaimean is Gnàths / Grammar, Sounds and Expressions
Topic: double-barreled verbs
Replies: 16
Views: 2579

man soll so was nicht so spät trinken alta
by neoni
Sat May 30, 2009 2:43 pm
Forum: Naidheachd na Gàidhlig / Gaelic News
Topic: Gallaibh nan Gall agus nan Gaidheal
Replies: 4
Views: 722

cha rachainn leat an sin a charaid. duine fìor inntinneach a th' ann nam bharail-sa.
by neoni
Fri May 29, 2009 8:48 pm
Forum: Naidheachd na Gàidhlig / Gaelic News
Topic: Gallaibh nan Gall agus nan Gaidheal
Replies: 4
Views: 722

bu toil leam gu mòr mòr dhol ann gu seo. 's aithne dhomh alasdair gu math agus 's e sar dhuine a th' ann dha ri-ribh, ach chan eil mi an dùil gun tèid agam air bhith ann :(
by neoni
Fri May 29, 2009 8:46 pm
Forum: Còmhradh coitcheann / Off-Topic
Topic: New TV Series - Caileagan an Airm
Replies: 2
Views: 1270

dhomhsa tha seo fìor neònach

's e rud fìor eagalach agus gu math cunnartach a bhith a' cumail a-mach gun e rud sporsail a th' ann an cogadh no san airm


agus:
ORT'SA
:mc:
by neoni
Wed May 27, 2009 10:09 pm
Forum: Gràmar, Fuaimean is Gnàths / Grammar, Sounds and Expressions
Topic: Grìomhair + smuanairt (ann an ceistean)
Replies: 13
Views: 2184

cò airson is just the extended version of carson, it feels very stilted to me

but i'm just a neach-ionnsachaidh. what do i know
by neoni
Tue May 26, 2009 2:19 pm
Forum: Dà-chànanach / Bilingual
Topic: Ciamar a tha an t-sìde / How's the weather?
Replies: 1130
Views: 203424

first sentence was fine, and you don't need ann in the second
by neoni
Sat May 23, 2009 7:28 pm
Forum: Gràmar, Fuaimean is Gnàths / Grammar, Sounds and Expressions
Topic: Slenderisation
Replies: 12
Views: 4046

anlaut - a' chiad fhuaim
by neoni
Sat May 23, 2009 3:57 pm
Forum: Naidheachd na Gàidhlig / Gaelic News
Topic: San t-srìth ùr aig Fionnlagh thèid do bhogadh 's an còrr
Replies: 4
Views: 787

A rèir Alasdair MhicCaluim, a rinn rannsachadh air suidheachadh an luchd ionnsachaidh ann an saoghal na Gàidhlig, chan eil ach mu 700 de luchd ionnsachaidh ann uile gu lèir a tha air fileantas a ruigsinn.

dè an rannsachadh a bha sin? cha do dh'fhaighnich duine dhioms'.
by neoni
Fri May 22, 2009 11:12 am
Forum: Còmhradh coitcheann / Off-Topic
Topic: cèist a thaobh lagh
Replies: 4
Views: 925

sin a bha mi a' smaoineachadh. cha b' urrainn dhomh cumail a-mach nach robh a' bheurla agam, ach 's dòcha gum b' urrainn dhomh ràdh nach bithinn cofhurtail a cleachdadh ann an suidheachaidhean mar sin. chuala mi gun do dh'fheuch iain mac an tailleir rudeigin coltach ri seo a chionn bhliadhnaichean. ...
by neoni
Thu May 21, 2009 10:13 pm
Forum: Còmhradh coitcheann / Off-Topic
Topic: cèist a thaobh lagh
Replies: 4
Views: 925

cèist a thaobh lagh

tha mi a' tuigsinn gur e cànan oifigeil a th' anns a' ghàidhlig, ach eil fhios aig duine dè buileach tha sin a' ciallachadh?

mar eiseimpleir, nan robh poileas a' faighneachd cèistean dhìom air an t-sraid, am b' urrainn dhomh diùltadh freagairt sa bheurla?
by neoni
Thu May 21, 2009 9:10 pm
Forum: Còmhradh coitcheann / Off-Topic
Topic: Cothroman Spors
Replies: 4
Views: 977

càit a bheil thu a' fuireach, eich?
by neoni
Thu May 21, 2009 9:58 am
Forum: Gràmar, Fuaimean is Gnàths / Grammar, Sounds and Expressions
Topic: Grìomhair + smuanairt (ann an ceistean)
Replies: 13
Views: 2184

dè as adhbhar...
by neoni
Tue May 19, 2009 10:18 pm
Forum: Gràmar, Fuaimean is Gnàths / Grammar, Sounds and Expressions
Topic: double-barreled verbs
Replies: 16
Views: 2579

Re: double-barreled verbs

Níall Beag wrote:
clarsach wrote:Dèan dealbh Niall craobh.
That's "a tree will draw Niall" ;-)

nì craobh dealbh de niall