Search found 111 matches

by eideard
Mon Jul 14, 2008 7:23 pm
Forum: Gràmar, Fuaimean is Gnàths / Grammar, Sounds and Expressions
Topic: Ceist/Question
Replies: 31
Views: 7267

mòran taing [many thanks] Bhàsaich d' athair an-raoir. [Your father died last night.] Tha iad a' bàsaichidh ach chan eil fhios aca fhathast. [They are dying but they do not know yet.] Tha iad a' bàsachadh... Bàsaichidh mi ann an h-Alba. [I will die in Scotland.] Bidh mi a' bàsaichidh air Didomhnaic...
by eideard
Sun Jul 13, 2008 7:37 pm
Forum: Gràmar, Fuaimean is Gnàths / Grammar, Sounds and Expressions
Topic: how do i say
Replies: 5
Views: 1720

Re: how do i say

darkside wrote:troll?
I can't find "troll" but a giant is "famhair" (m.) and a dwarf is "troich"(f/m.) Take your pick. :)
by eideard
Sat Jul 05, 2008 11:54 pm
Forum: Dà-chànanach / Bilingual
Topic: Dè tha thu a' dèanamh? / What are you doing?
Replies: 1557
Views: 266112

A few tweaks : Tha mi a' coimhead RAAM Tha mi a' coimhead air RAAM... Tha mi a' rothaireachd 100 mìlean a-maireach Bidh mi a' rothaireachadh (?)... Because it's tomorrow it's in the future. agus tha mi a' smaoinicheachd tha sin fada agus tha mi a' smaoineachadh gu bheil sin fada (gu leòr)
by eideard
Fri Jul 04, 2008 9:32 pm
Forum: Dà-chànanach / Bilingual
Topic: An Ceathramh latha dhe'n Iuchar/ Fourth of July
Replies: 1
Views: 1720

An Ceathramh latha dhe'n Iuchar/ Fourth of July

Cait' a bheil na h-Ameireaganaich an-diugh ? 'S e an ceathramh latha dhe'n Iuchar a th'ann an-diugh. 'S toil leam Iain Pilib Sousa ! ***===

Where are the Americans today ? It's the Fourth of July ! I like John Philip Sousa ! ***===
by eideard
Tue Jul 01, 2008 4:44 pm
Forum: Dà-chànanach / Bilingual
Topic: Latha Fhèill Canada / Canada Day
Replies: 4
Views: 2373

Dè nì thu an-diugh? What will you do today? Uill, chan eil mi cho òg 's a bha mi uaireigin; mar sin, bidh mi 's mo bhean a' cur seachad latha sàmhach, agus a-nochd bidh sinn a' coimhead air na teintean-ealain. 'S e là brèagha a th'ann an-diugh agus saolidh mi gum bi na teintean-ealain lainnireach. ...
by eideard
Mon Jun 30, 2008 9:32 pm
Forum: Dà-chànanach / Bilingual
Topic: Latha Fhèill Canada / Canada Day
Replies: 4
Views: 2373

Latha Fhèill Canada / Canada Day

Bithidh latha Fhèill Canada ann a-màireach. Bidh an dùthaich againn ceud, ceathrad 's a h-aon bliadhna a dh'aois.

Co-latha breith sona, a Chanada !!

Tomorrow will be Canada Day. Our country will be 141 years old. Happy Birthday, Canada !
by eideard
Sun Jun 29, 2008 7:02 pm
Forum: Gràmar, Fuaimean is Gnàths / Grammar, Sounds and Expressions
Topic: A' dol > dhan
Replies: 7
Views: 2010

An Gobaire wrote:I would say "a'dol dha na bùithtean." but I don't know which one is standard.

do na bùthan, or dha na bùithtean.
singular = bùth
plural = bùthan, bùthannan, bùthainnean, bùithean, bùithtean.

Take your pick. The fewer letters the better, as far as I am concerned.
by eideard
Sun Jun 29, 2008 3:00 pm
Forum: Gràmar, Fuaimean is Gnàths / Grammar, Sounds and Expressions
Topic: A' dol > dhan
Replies: 7
Views: 2010

Re: A' dol > dhan

On this note, is there anything else i should know about "a' dol+ "the"? It's not " a' dol + 'the' " you should be considering, but "a dol + ' to the...' ". Tha mi a' dol do an... > tha mi a' dol don..., or tha mi a' dol dhan... Tha mi a' dol don bhùth, or, tha mi a' dol dhan bhùth. You 're confusi...
by eideard
Fri Jun 27, 2008 1:09 am
Forum: Dà-chànanach / Bilingual
Topic: Naomh Eoin Bastaidh/ St. John the Baptist/ St. Jean Baptiste
Replies: 7
Views: 3502

Neas Olc wrote:Agus bithidh uile na séparatistes (IE aon no dhà) a'losgadh bratach na dùthaich a bheil a ceannachadh an t-arain aca. :roll:
Est ce que c'est bilingue ? A bheil sin dà-chànanach ?
by eideard
Thu Jun 26, 2008 3:13 pm
Forum: Dà-chànanach / Bilingual
Topic: Dè tha thu a' dèanamh? / What are you doing?
Replies: 1557
Views: 266112

Re: Carolina a' Tuath

agasgoil wrote:Tha mi a' deasachadh a' dhol dhan cleasaichean gaidhealach ann an Carolina a' Tuath.

I am preparing to go to the highland games in North Carolina.
Sin thu fhèin ! Am bi thu a' dèanamh farpais neo am bi thu a' coimhead ?

Good for you ! Will you be competing or watching ?
by eideard
Tue Jun 24, 2008 9:29 pm
Forum: Gràmar, Fuaimean is Gnàths / Grammar, Sounds and Expressions
Topic: Tha passve a rèir William Lamb
Replies: 12
Views: 3473

. Passive using the verb "gabh" I came across the following in Litir do Luchd-ionnsachaidh 236: gabhaidh a h-uile gin dhiubh faicinn air an eadar-lion: all of them can be seen on the internet. The use of the verb gabh here creates a passive which indicates a capability. Traditionally the verbal nou...
by eideard
Tue Jun 24, 2008 9:01 pm
Forum: Gràmar, Fuaimean is Gnàths / Grammar, Sounds and Expressions
Topic: Quick Phrase tr*nsl*t**n
Replies: 3
Views: 1370

Re: Quick Phrase tr*nsl*****

MikeS wrote:Looking for the phrase "Willow's Lantern" ..... a reference to the full moon.

I'm guessing something like - "lòchran seileaich" ??
I don't know about "full moon", but you will often hear the moon referred to as "lòchran nam bochd", lantern of the poor.
by eideard
Tue Jun 24, 2008 7:30 pm
Forum: Dà-chànanach / Bilingual
Topic: Naomh Eoin Bastaidh/ St. John the Baptist/ St. Jean Baptiste
Replies: 7
Views: 3502

Naomh Eoin Bastaidh/ St. John the Baptist/ St. Jean Baptiste

An seo ann an Canada, ann an Quebec, 's e latha-fèille a th'ann. Is Naomh Eoin Bastaidh prìomh naomh Quebec agus 's e latha-fèille aige a th'ann an-diugh.

Here in Canada, in Quebec, it's a holiday. St. John the Baptist (St. Jean Baptiste) is Quebec's patron saint and it's his holiday today.
by eideard
Fri Jun 20, 2008 1:41 am
Forum: Dà-chànanach / Bilingual
Topic: Obair dachaigh
Replies: 92
Views: 22082

It's great that you're showing an interest in Gaelic, even though I understand it's your son's homework that this forum is helping you with. How is he making out ? How do you rate his grasp of what he's learnt so far ? Ask him to tr*nsl*t* this: Tha an cù mòr ach tha an cat beag. Keep up the good wo...
by eideard
Thu Jun 19, 2008 4:28 pm
Forum: Dà-chànanach / Bilingual
Topic: Obair dachaigh
Replies: 92
Views: 22082

darkside wrote:eidard i would answer but lost my dictionary somewhere today.Sure :priob:

Seo luch luath. Tha an luch air mo làmh

Help


Here's (or this is) a speedy mouse. The mouse is on my hand.