Search found 147 matches

by yellow-ceitidh
Tue Dec 16, 2008 6:08 pm
Forum: Naidheachd na Gàidhlig / Gaelic News
Topic: Gaelic punk by way of Seattle
Replies: 2
Views: 708

'S toigh leam Na Gathan cuideachd. :)
Ga bruidhinn! Ga bruidhinn! :D
by yellow-ceitidh
Mon Dec 15, 2008 10:27 pm
Forum: Ceòl, Leabhraichean is na h-Ealain / Music, Books and the Arts
Topic: house of pain as gaeilge
Replies: 3
Views: 1660

Chuir mi sin air mo MP3 player, agus bha mi ag eisteachd rinn aig sgoil. Dh'fhaigneach caìlin na bha mi ag eisteachd ri. "It's Jump About by House of Pain!" thuirt i. "I never knew you listened to that sort of music." "Well, it's not really them, it's the Irish version," chan mi. "I thought Irish pe...
by yellow-ceitidh
Sat Dec 06, 2008 2:36 pm
Forum: Naidheachd na Gàidhlig / Gaelic News
Topic: Gaelic Profligacy - New anti-gaelic anonymity service
Replies: 3
Views: 875

Nuair leugh mi "the Oban Times" 'sa Shamradh, bha mòran daoine a' sgriobadh litireachean agus ag ràdh "we want Gaelic signposts" agus "why can't we have Gaelic signposts?". Ach chuir mo mhathair an pàipeàrr anns a' chiste.
There is a lot of potential for Gaelic in Argyll, saoilidh mi. :D
by yellow-ceitidh
Thu Dec 04, 2008 10:24 pm
Forum: Dà-chànanach / Bilingual
Topic: Dè tha thu a' dèanamh? / What are you doing?
Replies: 1557
Views: 264579

Tha mi a' sgriobadh mu Charles Darwin agus ag eisteachd ri Bluehorses.
I'm writing about Charles Darwin and listening to Bluehorses.
by yellow-ceitidh
Wed Dec 03, 2008 7:14 pm
Forum: Dà-chànanach / Bilingual
Topic: carson a tha tbh gàidhlig cho dona
Replies: 16
Views: 6782

http://www.bbc.co.uk/iplayer/episode/b00fyxwk/A_Dol_Dhachaigh/ tha seo math Tha sibh ceart. Bha sin glè math - ach beagan dona. Ach carson Norfolk? - nuair bha mi an-sin bha mi ag ith roag. :lol: Bu toigh leam tuilleadh comadaidh agus dràmaichean. Chord Lostbost rium. Agus 's toigh leam Aifric (a' ...
by yellow-ceitidh
Sun Nov 30, 2008 12:05 pm
Forum: Dà-chànanach / Bilingual
Topic: Ciamar a tha an t-sìde / How's the weather?
Replies: 1130
Views: 211515

Tha i bog agus fuar an-seo.
It's damp and cold here
by yellow-ceitidh
Mon Nov 24, 2008 8:35 pm
Forum: Dà-chànanach / Bilingual
Topic: Dè tha thu a' dèanamh? / What are you doing?
Replies: 1557
Views: 264579

Tha mi ag coimhead Cuide ri Cathy air iPlayer. Chreid mi gu'n robh tha Gàidhlig aig Donnachd Rothach ach tha iad a' bruidhinn 'sa Bheurla. Sianal Gàidhlig - dè tha dol? I'm watching Cuide ri Cathy on iPlayer. I thought Donnie Munro spoke Gaelic but they're speaking in English. Gaelic channel, what's...
by yellow-ceitidh
Sun Nov 16, 2008 9:42 pm
Forum: Dà-chànanach / Bilingual
Topic: Dè tha thu a' dèanamh? / What are you doing?
Replies: 1557
Views: 264579

Skyforger. Chan uarrain dhomh a' tuigsinn iad ach 's an comhlan math a th'ann annta. :)
Skyforger - they're a good band even though I can't understand them.
by yellow-ceitidh
Sun Nov 16, 2008 10:07 am
Forum: Dà-chànanach / Bilingual
Topic: Dè tha thu a' dèanamh? / What are you doing?
Replies: 1557
Views: 264579

Tha mi a' sgriobadh mu mo thuras anns a' Ghearmailt (anns a' Ghearmailtis) agus ag èisteachd ri metail pàganch Latviach. Bithidh mi a' dol agus ith mo bhracaist an ceartair - tha an t-acras orm. I'm writing about my trip to Germany (in German) and listening to Latvian pagan metal. I will go and eat ...
by yellow-ceitidh
Thu Nov 13, 2008 6:35 pm
Forum: Dà-chànanach / Bilingual
Topic: Dè tha thu a' dèanamh? / What are you doing?
Replies: 1557
Views: 264579

Tapadh leibh, :D
Cha robh e ro dhona.

Thanks - it wasn't too bad.
by yellow-ceitidh
Wed Nov 12, 2008 11:13 pm
Forum: Dà-chànanach / Bilingual
Topic: Dè tha thu a' dèanamh? / What are you doing?
Replies: 1557
Views: 264579

Tha mi a' dol gu mo leabhaid a-nis. Tha mi sgith agus bidh mi a' dèanamh deuchainn matamataigs a-màireach. Oidhche mhath!
I'm going to bed now - maths exam tomorrow.
by yellow-ceitidh
Mon Nov 10, 2008 7:04 pm
Forum: Iarrtasan Eadar-theangachaidh
Topic: Help wanted please
Replies: 12
Views: 8164

How old is your grandson?
Are you any relation to the weetam on the Runrig forum?
by yellow-ceitidh
Sun Nov 09, 2008 4:41 pm
Forum: Dà-chànanach / Bilingual
Topic: Would it be worth researching what learners do on-line?
Replies: 5
Views: 2722

Chan eil fios agam cia mheud uairean tha mi air lìon agus ionnsachd Gàidhlig.
Thank goodness for broadband, otherwise my parents would certainly be able to tell how much I was learning!
by yellow-ceitidh
Sun Nov 09, 2008 4:38 pm
Forum: Naidheachd na Gàidhlig / Gaelic News
Topic: Gaelic Activities Programme
Replies: 77
Views: 13689

Chan eil an sMO cho trom ri na Eireanneachan: :spors: Students who speak one complete sentence in English, for whatever reason, must leave the course and there will be no refund of fee. Coláiste na bhFiann Seoladh ... :D Tha dùil agam dèan mo "Yachtmaster". What are we supposed to use instead of "th...
by yellow-ceitidh
Sat Nov 08, 2008 8:12 pm
Forum: Dà-chànanach / Bilingual
Topic: Dè tha thu a' dèanamh? / What are you doing?
Replies: 1557
Views: 264579

Chaidh mi a-mach air mo rothair an-diugh. Bha mi le mo charaidean bhon Lunnain. Bha i uabhasach fhluich agus gaothach ach chòrd e rium.
A-nis, tha mi a' dèanamh obair-dhachaig.
Went out on my bike with friends from London, it was wet and windy but I enjoyed it. Now I'm doing homework.