Search found 147 matches

by yellow-ceitidh
Thu Nov 06, 2008 7:50 pm
Forum: Dà-chànanach / Bilingual
Topic: Dè tha thu a' dèanamh? / What are you doing?
Replies: 1557
Views: 303364

Tha mi ag èisteachd ri "Raidió Rí-Rá" air lion. Tha iad a' cluich òran Gaelige an-dràsda. Tha e math. :)
I'm listening to Radio Ri-Ra on the internet. They're playing an Irish song at the moment. It is good.
by yellow-ceitidh
Mon Nov 03, 2008 8:45 pm
Forum: Naidheachd na Gàidhlig / Gaelic News
Topic: Scotland is open for business....
Replies: 21
Views: 5502

Access law? :?
by yellow-ceitidh
Sun Nov 02, 2008 1:04 pm
Forum: Dà-chànanach / Bilingual
Topic: Dè tha thu a' dèanamh? / What are you doing?
Replies: 1557
Views: 303364

Tha mi ag ionnsachd focail ùra anns a' Ghearmailtitis tro Gàidhlig agus dealbhan air CD.
I'm learning new German words through Gaelic and pictures on a CD.
by yellow-ceitidh
Sat Nov 01, 2008 9:54 pm
Forum: Naidheachd na Gàidhlig / Gaelic News
Topic: Arthur Cormack against Finlay's Gaelic only community plan
Replies: 7
Views: 1488

Anns a' Scotsman cuideachd an-diugh (Beurla):an seo.
by yellow-ceitidh
Fri Oct 31, 2008 10:03 pm
Forum: Dà-chànanach / Bilingual
Topic: Oidhche Shamhna / Hallowe'en
Replies: 20
Views: 7907

Chan eil mi a' dèan càil a-nochd ... tha i ro fhuar!
I'm not doing anything tonight ... it's too cold!
by yellow-ceitidh
Fri Oct 31, 2008 10:02 pm
Forum: Dà-chànanach / Bilingual
Topic: Oidhche Shamhna / Hallowe'en
Replies: 20
Views: 7907

Chan eil mi a' dèan càil a-nochd ... tha i ro fhuar!
I'm not doing anything tonight ... it's too cold!
by yellow-ceitidh
Thu Oct 30, 2008 8:13 pm
Forum: Dà-chànanach / Bilingual
Topic: Dè tha thu a' dèanamh? / What are you doing?
Replies: 1557
Views: 303364

Tha mi a' dèan an bhideo airson mo thuras gu a' Ghearmailt. Chan eil i glè mhath gèt-tà, oir chan eil an camara ag obair air Dhiluain neo Dimairt.
I'm doing the video for our trip to Germany. It's not very good though, the camera didn't work Monday or Tuesday.
by yellow-ceitidh
Thu Oct 30, 2008 7:59 pm
Forum: Naidheachd na Gàidhlig / Gaelic News
Topic: A togail Coimhearsnachd ùr Gàidhlig faisg air Inbhir Nis
Replies: 12
Views: 1936

Tha mi a' smaoinich tha Gàidhlig aif Fionnlaigh ... chuir mi post-d dha agus sgriobh e air ais 'sa Ghàidhlig. Bha mi ag ràdh gun bhi chan uarrain dhomh a' tigh airson feumaidh mi a' dèan mo GCSEan. Finlay does speak Gaelic because I emailed him and he emailed back in it. I was saying I couldn't beca...
by yellow-ceitidh
Tue Oct 28, 2008 10:15 pm
Forum: Naidheachd na Gàidhlig / Gaelic News
Topic: Choimhead 610,000 duine air BBC Alba!
Replies: 8
Views: 1642

Uamhasach mhath!
Tha mo pharantan a'cluinntinn "can we get Freesat?" a h-uile là.
Ach an-dràsd, tha mi a' coimhead air iPlayer. 'S toigh leam Rapal, Lostbost agus An Là. :)
by yellow-ceitidh
Tue Oct 28, 2008 10:11 pm
Forum: Dà-chànanach / Bilingual
Topic: Ciamar a tha an t-sìde / How's the weather?
Replies: 1130
Views: 244839

Bha an t-sneachd an-seo ann anns a' fheasgear. Agus tha mo chasan fuar a-nis!
It was snowing here this afternoon. And now my feet are cold.
by yellow-ceitidh
Sun Oct 26, 2008 8:58 pm
Forum: Dà-chànanach / Bilingual
Topic: Ciamar a tha an t-sìde / How's the weather?
Replies: 1130
Views: 244839

I read a really old Learning Gaelic thing from the 1950s ... the weather was masculine in it. :? Chan eil i fuar neo fluich ach tha i ghaothach! Cho ghaothach, thàinig mo sheanmhair is mo sheanair an-seo an-dè. Bha iad a' tighinn an-diugh ach tha i cho ghaothach anns na h-Alba chan eil na aiseagan a...
by yellow-ceitidh
Sun Oct 19, 2008 9:07 pm
Forum: Dà-chànanach / Bilingual
Topic: Dè tha thu a' dèanamh? / What are you doing?
Replies: 1557
Views: 303364

Tha mi a' dol dhan mo leabaid a-nis, agus a' Ghearmailt aig 1m.
I'm going to bed now, and Germany at 1am.

Tioraidh an-dràsd!
by yellow-ceitidh
Sat Oct 18, 2008 7:52 pm
Forum: Ceòl, Leabhraichean is na h-Ealain / Music, Books and the Arts
Topic: Lostbost ... drama ur!
Replies: 4
Views: 2274

@Nìall Beag
Taing, :)
Bha i air BBC Alba aig 10f ... tha mi (14 bliadhna d'aois) a' cadal aig 10f. Oir chan eil Sky agam, choimhead mi e air iPlayer. :?
On a bit late (10pm) for the kids, I'm asleep then! I'm not sure if some of the jokes would have been allowed if they put it earlier. :roll:
by yellow-ceitidh
Thu Oct 16, 2008 8:59 pm
Forum: Ceòl, Leabhraichean is na h-Ealain / Music, Books and the Arts
Topic: Lostbost ... drama ur!
Replies: 4
Views: 2274

Lostbost ... drama ur!

'S dràma ùr le BBC Alba a th' an Lostbost. Tha e glè èbhinn oir tha e "sterotypical" gu lèir. Bha mi a' tuigsinn e tro na "subtitles". Tha an teaglach, Clann Lèoid, a' fuireach 'sa Ghlaschu airson abharan ecomonaidh. Cha toigh leotha Glaschu idir. Ach feumaidh iad a'' dol tuath gu an t-Eilean Leodha...
by yellow-ceitidh
Tue Oct 14, 2008 7:52 pm
Forum: Dà-chànanach / Bilingual
Topic: Dè tha thu a' dèanamh? / What are you doing?
Replies: 1557
Views: 303364

Tha mi a' coimhead Air an Rathad air iPlayer, agus ag ath-sgrùd airson deuchainnan Matamataigs agus Eolas a-maireach.

I'm watching Air and Rathad (on the road) on iPlayer and revising for Maths and Science exams tomorrow.