Search found 935 matches

by poor_mouse
Sun Feb 28, 2016 3:57 pm
Forum: Gràmar, Fuaimean is Gnàths / Grammar, Sounds and Expressions
Topic: Pronunciation: duibh, duibhe
Replies: 2
Views: 412

Pronunciation: duibh, duibhe

Am Faclair Beag wrote:dubh /duh/
bua. coi. duibhe
1 black 2 dark 3 sad

And what about "bh" in the slenderized forms (duibh, duibhe)?
And also about the prepositional pronunces "dhuibh", "dhaibh"?
Oh, and "dhiubh" also!
Tha amharas agam gun do ghabh mi iad ceàrr...
by poor_mouse
Thu Feb 18, 2016 8:06 pm
Forum: Gràmar, Fuaimean is Gnàths / Grammar, Sounds and Expressions
Topic: Ge fada uam is mi gun fhradharc
Replies: 4
Views: 491

Re: Ge fada uam is mi gun fhradharc

Mòran taing, a Ghunchleoc!

Tha, tha mi den bheachd gu bheil e a' bruidhinn ris a' Choire bho fhada agus tha e a' dol thuice fhathast.

Ach tha mi 'n dòchas gum bi a h-uile rud na soilleire nuair a bhios mi nas fhaisge ris a' cheann don chumha seo.
by poor_mouse
Thu Feb 18, 2016 2:04 pm
Forum: Gràmar, Fuaimean is Gnàths / Grammar, Sounds and Expressions
Topic: Ge fada uam is mi gun fhradharc
Replies: 4
Views: 491

Re: Ge fada uam is mi gun fhradharc

Agus "is mi gun fhradharc" - and (i.e. so as) I do not see (you)? Tha sin caran neònach co-dhiù. Nam bheachd, bha e air tighinn oirre, agus thòisich e bruidhinn rithe; agus às dèidh sin, thuirt e gu robh i fada bhuaithe. A bheil e a' dol a sheinn san t-àm ri teachd? No 's dòcha nach do thi...
by poor_mouse
Wed Feb 17, 2016 12:15 pm
Forum: Gràmar, Fuaimean is Gnàths / Grammar, Sounds and Expressions
Topic: Ge fada uam is mi gun fhradharc
Replies: 4
Views: 491

Ge fada uam is mi gun fhradharc

Seo ceist agam mu dheidhinn CUMHA CHOIRE AN EASA le Iain MacAoidh (An Piobaire Dall). Thuirt am bàrd don Choire: O'n tha thusa ag caoidh nan àrmunn Leis am b'àbhaist bhith 'g ad thadhal, Gu'n seinn mi ealaidh gun duais dhuit, Ge fada uam is mi gun fhradharc. Ann mo bheachd-sa, 's e a thuirt e: As yo...
by poor_mouse
Sat Feb 06, 2016 10:59 am
Forum: Dà-chànanach / Bilingual
Topic: Ciamar a tha an t-sìde / How's the weather?
Replies: 1112
Views: 138018

Re: Ciamar a tha an t-sìde / How's the weather?

Seadh; get a tha fhios agam mu "an sneachd" agus "air an t-sneachd", tha amharas agam gu tric air an fhacal seo. Agus mar seo, seallaidh mi san Fhaclair Bheag a-rithist is a-rithist. Yes; though I know about "an sneachd" and "air an t-sneachd", I do doubt very...
by poor_mouse
Thu Feb 04, 2016 2:54 pm
Forum: Dà-chànanach / Bilingual
Topic: Ciamar a tha an t-sìde / How's the weather?
Replies: 1112
Views: 138018

Re: Ciamar a tha an t-sìde / How's the weather?

'S e an t-earrach no 's dòcha am foghar a tha a ann an-seo aig amannan, ach 's e an geamhradh aig àm eile. Tha i fliuch, agus tha i fuar; tha an sneachd ann, agus an t-uisge às dèidh sin... It's the spring or maybe the autumn here sometimes, but at another time it's the winter. It's wet, and it's co...
by poor_mouse
Thu Jan 21, 2016 1:15 pm
Forum: Ceòl, Leabhraichean is na h-Ealain / Music, Books and the Arts
Topic: CUMHA CHOIRE AN EASA
Replies: 1
Views: 2201

CUMHA CHOIRE AN EASA

Does anybody know about Fèill Eoin Ròid? I'm trying to tr*nsl*t* "CUMHA CHOIRE AN EASA" le Iain MacAoidh (An Piobaire Dall). And here I see "Fèill Eoin Ròid": Is mi aig bràigh an Alltain Riabhaich Ag iarraidh gu Bealach na Fèithe, Far am bi damh dearg na cròice Mu Fèill Eoin Ròid...
by poor_mouse
Thu Jan 07, 2016 11:45 am
Forum: Dà-chànanach / Bilingual
Topic: Dè tha thu a' dèanamh? / What are you doing?
Replies: 1557
Views: 206587

Re: Dè tha thu a' dèanamh? / What are you doing?

'S e Nollaig a tha ann an-diugh san Eaglais againne. Bha sinn san Eaglais oidhche an-raoir. Agus tha mi a' fònadh gu mo chairidean fad an latha. Nollaig chridheil dhuibh uile! :D There's Christmas today in our Church. We were in the church last night. And I am calling to my friends on the phone all ...
by poor_mouse
Thu Dec 10, 2015 9:20 am
Forum: Dà-chànanach / Bilingual
Topic: Ciamar a tha an t-sìde / How's the weather?
Replies: 1112
Views: 138018

Re: Ciamar a tha an t-sìde / How's the weather?

Mòran taing!

Cha mhòr nach urrainn dhomh dad a sgrìobhadh gu ceart... :(

I am not able to write correct almost anything...
by poor_mouse
Thu Dec 10, 2015 9:09 am
Forum: Dà-chànanach / Bilingual
Topic: Dè tha thu a' dèanamh? / What are you doing?
Replies: 1557
Views: 206587

Re: Dè tha thu a' dèanamh? / What are you doing?

Mòran taing, a GhunChleoc!

Bha sinn gad ionndrainn gu mòr, bha ceartachadh a dhìdh orinn gu dona (gu math/gu mòr/dha-rìribh ???) !

We were missing you a lot, we needed correcting very much!
by poor_mouse
Thu Nov 26, 2015 7:26 pm
Forum: Dà-chànanach / Bilingual
Topic: Dè tha thu a' dèanamh? / What are you doing?
Replies: 1557
Views: 206587

Re: Dè tha thu a' dèanamh? / What are you doing?

Meal do naidheachd, a Mhairead!
Bha sinne ag ithe pulaidh air bhon-dè :D

Congratulations!
And we ate turkey the day before yesterday.
by poor_mouse
Sun Nov 22, 2015 9:59 am
Forum: Dà-chànanach / Bilingual
Topic: Dè tha thu a' dèanamh? / What are you doing?
Replies: 1557
Views: 206587

Re: Dè tha thu a' dèanamh? / What are you doing?

Oh, yes, I know that an-sin=there and an-seo=here, but in Gaelic I think about "here", and in English "there". :naire: Gabh mo leisgeul! About genitive after verbal nouns: in "Teach Yourself Gaelic" they use it only with "the" (A bheil thu a' reic nan burgaran...
by poor_mouse
Sun Nov 22, 2015 9:29 am
Forum: Dà-chànanach / Bilingual
Topic: Ciamar a tha an t-sìde / How's the weather?
Replies: 1112
Views: 138018

Re: Ciamar a tha an t-sìde / How's the weather?

A MharcMacUilleim, Fhaoileag, tha sibh ceart, tapadh leibh! Bha cabhag orm :naire: , agus chan urrainn dhomh ceartachadh a dhèanamh an dèidh sin. You are right, thanks! I was in a hurry, and I wasn't able to do any correction later. 'S e an rud a bha fa-near dhomh: 'S ann glè fhliuch a tha i an seo!...
by poor_mouse
Fri Nov 20, 2015 3:13 pm
Forum: Dà-chànanach / Bilingual
Topic: Ciamar a tha an t-sìde / How's the weather?
Replies: 1112
Views: 138018

Re: Ciamar a tha an t-sìde / How's the weather?

'S ann glè fliuch a tha i an-seo!
Bha an t-sneachd ann o chionn trì no ceithir làithean, ach dh'fhàs i fada na blàithe.

It's very wet here!
There was the snow three or four days ago, buh then it grew much warmer.