Search found 1470 matches

by faoileag
Tue Nov 18, 2008 8:48 pm
Forum: Dà-chànanach / Bilingual
Topic: eadar-theangachaidhean
Replies: 102
Views: 22018

10. Nach còrd e rinn gun a bhith a' cumail ris na riaghaltan! 8-)
by faoileag
Sun Nov 16, 2008 6:55 pm
Forum: Iarrtasan Eadar-theangachaidh
Topic: Help, again! (sorry guys)
Replies: 29
Views: 9191

'S e am facal 'dogh' (freumh) a tha 'obsolete' a-rèir C. Mark, chan e 'dòcha' fhèin.

''obsolete adj dogh ''
by faoileag
Sat Nov 15, 2008 10:02 pm
Forum: Dà-chànanach / Bilingual
Topic: eadar-theangachaidhean
Replies: 102
Views: 22018

5. Hithero, every form of society has been based, as we have already seen, on the antagonism of oppressing and oppressed classes. Here we go: 5. Gu ruige seo tha gach gnè sòisealtais air a stèidheachadh - mar a chunnaic sinn roimhe/mu thràth - air an nàimhdeas eadar na seòrsan a' ceannsachadh is fe...
by faoileag
Sat Nov 15, 2008 9:30 pm
Forum: Dà-chànanach / Bilingual
Topic: eadar-theangachaidhean
Replies: 102
Views: 22018

Abair raising the stakes, mo chreach! :mc:

(Agus tha thu ceart le 'na bu shine' ann an seantans 1 - mearachd ghòrach :naire: )

I'll have to come back to number 4 when I have more time and brain cells! :lol:
by faoileag
Sat Nov 15, 2008 9:26 pm
Forum: Iarrtasan Eadar-theangachaidh
Topic: Help, again! (sorry guys)
Replies: 29
Views: 9191

Nach e seòrsa 'is toil leam' a th' ann?

Tha mi eòlach air tro òrain (puirt-a-beul), m.e.

Sile, Sile, ’s i bu docha leam
Sile, Sile, am boireannach còir;
Sile, Sile, ’s i bu docha leam
Peigi nighean Uilleim cha gabh mi ri m’ bheò


(bho 'Dh’fhalbhainn Sgiobalta Sgiobalta', C-A MacPhee)
by faoileag
Sat Nov 15, 2008 8:37 pm
Forum: Dà-chànanach / Bilingual
Topic: eadar-theangachaidhean
Replies: 102
Views: 22018

Beachd snog - mòran taing! (But this will chain us even more firmly to our computers! 8-) ) I'm numbering the sentences for reference, in case the experts want to come on and comment/correct. 1. Nuair a dh'fhàs iad nas sine, dh'fhàg iad dachaigh a dhol dhan oilthigh. 2. Bha iad a' dèanamh fiughair ...
by faoileag
Sat Nov 15, 2008 4:11 pm
Forum: Iarrtasan Eadar-theangachaidh
Topic: Help, again! (sorry guys)
Replies: 29
Views: 9191

Bhithinnse a' dol còmhla ri neoni le 'a cumail' agus còmhla ri Stìophan le 'faodaidh': faodhaidh tu a cumail. That's if simple permission is meant (may=are allowed to), rather than potential or possibility (may=might/could) or obligation/need (ought/have to) 'Dh'fhaodadh tu a cumail' would be to me,...
by faoileag
Thu Nov 13, 2008 1:04 am
Forum: Dà-chànanach / Bilingual
Topic: Dè tha thu a' dèanamh? / What are you doing?
Replies: 1557
Views: 235735

Gur math a thèid leat!

Cuir fios thugainn ciamar a tha e air dol!

:D
by faoileag
Tue Nov 11, 2008 11:18 pm
Forum: Gràmar, Fuaimean is Gnàths / Grammar, Sounds and Expressions
Topic: Ceist: One by one...
Replies: 13
Views: 2492

Well, I don't think the examples contradict my theory, but I will relinquish terrier mode and leave the quibble be! Taing dhut airson do rannsachaidh.
Fàgamaid e an-dràsda! 8-)
by faoileag
Tue Nov 11, 2008 1:32 am
Forum: Còmhradh coitcheann / Off-Topic
Topic: Mìosanach/ Calendar 2009?
Replies: 20
Views: 3886

Tha mi eòlach orra - boring, boring. 8-) Bha cairtean Oxfam Gàidhlig ann aon bhliadhna, feadhainn brèagha, ach chan eil iad ann tuilleadh - fhaighnich mi. Bha mi a' googladh. Sharing is caring. :P 1. Tha an Lanntir a' ràdh gun reic iad iad, ach chan eil eisimpleirean air an làrach-lìn: http://www.la...
by faoileag
Tue Nov 11, 2008 1:00 am
Forum: Gràmar, Fuaimean is Gnàths / Grammar, Sounds and Expressions
Topic: Ceist: One by one...
Replies: 13
Views: 2492

OK, maybe I'm just being picky. 8-) I'm not quibbling with words or grammar, but with context. I see the 'mu seach' version as referring to a repeated, alternating turn-taking among a limited number, as compared to , for example, a long line of people in a queue, who all get to the counter/pass thro...
by faoileag
Mon Nov 10, 2008 5:36 pm
Forum: Còmhradh coitcheann / Off-Topic
Topic: Mìosanach/ Calendar 2009?
Replies: 20
Views: 3886

Mòran taig. :D A Nèill, tha fear sin agam cuideachd - bha mi air a dhìochuimhneachadh. 'S toil leamsa e cuideachd. (Agus tha e air an deasg aig m'obair ...) A G.C., tha mi eòlach air a' chiad fhear agadsa - 'se Mairi Hedderwick a th' ann, nach e? Chan eil an seòrsa mìosachadh a tha mi ag iarraidh. A...
by faoileag
Mon Nov 10, 2008 4:51 pm
Forum: Iarrtasan Eadar-theangachaidh
Topic: Help wanted please
Replies: 12
Views: 4731

Well, hope we'll see you both on here again, then! Fàilte!

Good luck with it, and maybe post a picture of your work? And your bothan? :lol:
by faoileag
Mon Nov 10, 2008 1:49 am
Forum: Còmhradh coitcheann / Off-Topic
Topic: Mìosanach/ Calendar 2009?
Replies: 20
Views: 3886

Mìosanach/ Calendar 2009?

I have looked everywhere on and offline for a Gaelic Calendar 2009 - is there one? The last couple of years I got one (CNAG) in the Luckenbooth shop in Inverness Market, but this year the lady said virtually no one had bought them last year and she was not ordering them again. A) What a wasted oppor...
by faoileag
Sun Nov 09, 2008 9:56 pm
Forum: Iarrtasan Eadar-theangachaidh
Topic: Help wanted please
Replies: 12
Views: 4731

I'd go along with Seonaidh's offering.

But why do you want it in Gaelic? :mc: