Search found 1442 matches

by faoileag
Wed Aug 20, 2008 10:54 pm
Forum: Ceòl, Leabhraichean is na h-Ealain / Music, Books and the Arts
Topic: Tha Julie Fowlis a' seinn 'Blackbird' - sa Ghàidhlig
Replies: 2
Views: 2202

Tha Julie Fowlis a' seinn 'Blackbird' - sa Ghàidhlig

Air Radio nan G., ach dìreach gus a-màireach, 's dòcha, oir bha am program air Diardaoin sa chaidh. Mar sin, èist a-rithist GU LUATH! :lol: Lorg is gliog air Program ' Sgailean ' anns an liosta, bhon 14 Lunastal; tha agallamh agus an t-òran direach aig deireadh a' phrògram: http://www.bbc.co.uk/radi...
by faoileag
Tue Aug 19, 2008 9:56 pm
Forum: Dà-chànanach / Bilingual
Topic: Dè tha thu a' dèanamh? / What are you doing?
Replies: 1557
Views: 206588

:tac::spors:
by faoileag
Tue Aug 19, 2008 10:45 am
Forum: Dà-chànanach / Bilingual
Topic: Dè tha thu a' dèanamh? / What are you doing?
Replies: 1557
Views: 206588

Smiley sgoinneil! Am faigh mi e? 8-)
by faoileag
Mon Aug 18, 2008 10:47 pm
Forum: Gràmar, Fuaimean is Gnàths / Grammar, Sounds and Expressions
Topic: quick question
Replies: 15
Views: 4024

Going by songs I know, I would say ' faileas ' fits the bill here. The shadow cast by something or someone. Faileas air an Airigh , by Runrig, is not the only one. Watson supports this: Laigh a faileas orm : her shadow fell on me. and compares: sgàil(e) as a 'shade' eg beneath the shade of a tree: f...
by faoileag
Mon Aug 18, 2008 9:38 am
Forum: Dà-chànanach / Bilingual
Topic: Dè tha thu a' dèanamh? / What are you doing?
Replies: 1557
Views: 206588

Viel Spass! ;-)

Tha mi an dòchas gun còrd e riut!

I hope you enjoy it!
by faoileag
Sat Aug 16, 2008 9:46 am
Forum: Dà-chànanach / Bilingual
Topic: Nuair a bha mi òg
Replies: 4
Views: 2028

ann an seòmar air a bheil an Seòmar Righ Seumas


I would be inclined go for the genitive construction here, as used in compounds with proper names.

..ann an 'Seòmar Righ Sheorais'

cf:

Tha e aig Oilthigh Ghlaschu
Tha Fèis Dhùn Eideann ann an-dràsta
by faoileag
Wed Aug 13, 2008 10:21 pm
Forum: Cuir nan aithne / Introductions
Topic: Fàilte dhan fhòram / Welcome to the forum
Replies: 320
Views: 78865

'S math a rinn thu, a neoni - gur math a thèid leat! Gut gemacht, und viel Glück! 8-) Well done and good luck! ************* A Dhàibhidh, fàilte ort an seo! 'N dòchas gum bi thu air a' bhòrd seo gu trice agus gu lorg thu cothrom ri bruidhinn Gàidhlig ann an Obar Dheathainn cuideachd. Tha coisir Gàid...
by faoileag
Wed Aug 13, 2008 1:22 am
Forum: Naidheachd na Gàidhlig / Gaelic News
Topic: Gàidhlig air an teilebhisean Basque
Replies: 1
Views: 805

Gàidhlig air an teilebhisean Basque

http://www.youtube.com/watch?v=0u8fO_qsGSU

6 mionaidean, Beurla agus Gàidhlig le fo-tiotalan Basque, clann às a' bhun-sgòil G. Inbhir-Nis . Rud beag aon-ghuthach, ach co-dhiù. Basque telly, rud eadar-dhealaichte. :D
by faoileag
Tue Aug 12, 2008 11:59 pm
Forum: Cuir nan aithne / Introductions
Topic: Fàilte dhan fhòram / Welcome to the forum
Replies: 320
Views: 78865

Dè a bhios tu a dèanamh an sin, a neoni? A' dol dhan oilhigh fhèin? No ag obair?

What will you be doing there? Studying, or working?
by faoileag
Tue Aug 12, 2008 7:15 pm
Forum: Còmhradh coitcheann / Off-Topic
Topic: larach wordle - beagan spors
Replies: 11
Views: 1841

Is 's e ann an a th' anns an fhacal nas cudromaiche :lol: Bha mi a' smaoineachadh: Abair grammar! :mc: Structure ùr eile dhomh! :gulach: Ach 's e is 's e ann ann an a th' anns an fhacal nas cudromaiche a th'ann! :D Ups, tha mi duilich (neo mì-mhodhal.. 8-) ): 'S e ''Is 's e ann an a th' anns an fha...
by faoileag
Tue Aug 12, 2008 2:55 pm
Forum: Gràmar, Fuaimean is Gnàths / Grammar, Sounds and Expressions
Topic: Relative pronouns
Replies: 6
Views: 1606

'Far' is unlike the other conjunctions/relative pronouns, which DO tale the relative/independent, because it runs parallel to 'Càite`. That makes it easier to remember. :D Càit am bi thu a-maireach? Bidh mi far am bi mi an-còmhnaidh - aig m' obair! Cuin a bhios tu ann? Bidh mi ann nuair a bhios am b...
by faoileag
Sun Aug 10, 2008 12:20 pm
Forum: Dà-chànanach / Bilingual
Topic: Na buidhinn gàidhlig am bu choir dhaibh a bhith a’ dèanamh t
Replies: 11
Views: 3161

Fàilte bhuamsa cuideachd! :D Bidh e glè mhath Gàidhlig nàdarrach (is Leòdhasach :D ) a chluinntinn an seo! Tha sinn taingeul gu dearbh nuair a bhios 'native speakers' a' bruidhinn rinn air a' bhòrd seo. Air neo tha sinn ann an cunnard a bhith a' fuireach anns an t-saoghal beag againn 'SMOG' no 'Gàid...
by faoileag
Wed Jul 16, 2008 8:27 am
Forum: Dà-chànanach / Bilingual
Topic: Dè tha thu a' dèanamh? / What are you doing?
Replies: 1557
Views: 206588

Turas math dhut, GC!

Tha mi an dòchas gum bi an t-sìde brèagha dha na daoine air làithean-saora! :D
by faoileag
Sun Jul 13, 2008 8:46 pm
Forum: Dà-chànanach / Bilingual
Topic: Peatbog Faeries aig Fèis Spratton
Replies: 7
Views: 2615

Sin thu fhèin, yellow-ceitidh, and Alasdair too. :D It's great to see you writing so much and trying things out - that's the way to make progress. There will be fewer and fewer mistakes as you learn more and 'pick up ' more en route. One little thing you both keep doing, though, is misusing 'ged'. '...
by faoileag
Sun Jul 13, 2008 8:21 pm
Forum: Gràmar, Fuaimean is Gnàths / Grammar, Sounds and Expressions
Topic: Ceist/Question
Replies: 31
Views: 6497

Well done so far! :D

By the way, the verbal noun of fosgail is fosgladh, another case of shortening, so the continuous forms are:

Tha mi a' fosgladh an doras.
Bidh mi a' fosgladh an doras.