Search found 1476 matches

by faoileag
Sat Aug 30, 2008 11:05 pm
Forum: Còmhradh coitcheann / Off-Topic
Topic: air an eilean fhàgail
Replies: 4
Views: 1101

Obh, is truagh sin gu dearbh! :( 'S urrainn dhomh an clisgeadh culturach a dhealbhadh! :mc: Feumaidh tu grèim a ghabhal air a h-uile cothrom a bhith a' cleachdadh Gàidhlig - radio, ceòl, WHFP, eadar-lìon, puist-d, SMS, fòn gu caraidean, Skype.... tha fios agad fhèin mar-thà. Ach bhiodh e fìor dhuili...
by faoileag
Thu Aug 21, 2008 9:19 pm
Forum: Gràmar, Fuaimean is Gnàths / Grammar, Sounds and Expressions
Topic: quick question
Replies: 15
Views: 4375

eideard wrote:
faoileag wrote:To cast a spell is: cuir fo gheusaibh.
You can also say ..... fo gheasaibh. Another way to say this is "cuir geasa air" - put a spell on.
You're right - geas is the modern spelling - wasn't thinking GOC when in fairy-tale mode... 8-)
by faoileag
Thu Aug 21, 2008 3:58 pm
Forum: Gràmar, Fuaimean is Gnàths / Grammar, Sounds and Expressions
Topic: quick question
Replies: 15
Views: 4375

To cast a spell is: cuir fo gheusaibh

(from geus, a spell, enchantment)

Book of shadows - it would , as mentioned above, depend a bit on the shadows you mean, but by far the most likely would be

Leabhar nam Faileas

Sounds better with the article to me.
by faoileag
Wed Aug 20, 2008 11:00 pm
Forum: Gràmar, Fuaimean is Gnàths / Grammar, Sounds and Expressions
Topic: quick question
Replies: 15
Views: 4375

Grinn grinn - 's toil leam am fear sin. :D
by faoileag
Wed Aug 20, 2008 10:54 pm
Forum: Ceòl, Leabhraichean is na h-Ealain / Music, Books and the Arts
Topic: Tha Julie Fowlis a' seinn 'Blackbird' - sa Ghàidhlig
Replies: 2
Views: 2484

Tha Julie Fowlis a' seinn 'Blackbird' - sa Ghàidhlig

Air Radio nan G., ach dìreach gus a-màireach, 's dòcha, oir bha am program air Diardaoin sa chaidh. Mar sin, èist a-rithist GU LUATH! :lol: Lorg is gliog air Program ' Sgailean ' anns an liosta, bhon 14 Lunastal; tha agallamh agus an t-òran direach aig deireadh a' phrògram: http://www.bbc.co.uk/radi...
by faoileag
Tue Aug 19, 2008 9:56 pm
Forum: Dà-chànanach / Bilingual
Topic: Dè tha thu a' dèanamh? / What are you doing?
Replies: 1557
Views: 246403

:tac::spors:
by faoileag
Tue Aug 19, 2008 10:45 am
Forum: Dà-chànanach / Bilingual
Topic: Dè tha thu a' dèanamh? / What are you doing?
Replies: 1557
Views: 246403

Smiley sgoinneil! Am faigh mi e? 8-)
by faoileag
Mon Aug 18, 2008 10:47 pm
Forum: Gràmar, Fuaimean is Gnàths / Grammar, Sounds and Expressions
Topic: quick question
Replies: 15
Views: 4375

Going by songs I know, I would say ' faileas ' fits the bill here. The shadow cast by something or someone. Faileas air an Airigh , by Runrig, is not the only one. Watson supports this: Laigh a faileas orm : her shadow fell on me. and compares: sgàil(e) as a 'shade' eg beneath the shade of a tree: f...
by faoileag
Mon Aug 18, 2008 9:38 am
Forum: Dà-chànanach / Bilingual
Topic: Dè tha thu a' dèanamh? / What are you doing?
Replies: 1557
Views: 246403

Viel Spass! ;-)

Tha mi an dòchas gun còrd e riut!

I hope you enjoy it!
by faoileag
Sat Aug 16, 2008 9:46 am
Forum: Dà-chànanach / Bilingual
Topic: Nuair a bha mi òg
Replies: 4
Views: 2527

ann an seòmar air a bheil an Seòmar Righ Seumas
I would be inclined go for the genitive construction here, as used in compounds with proper names.

..ann an 'Seòmar Righ Sheorais'

cf:

Tha e aig Oilthigh Ghlaschu
Tha Fèis Dhùn Eideann ann an-dràsta
by faoileag
Wed Aug 13, 2008 10:21 pm
Forum: Cuir nan aithne / Introductions
Topic: Fàilte dhan fhòram / Welcome to the forum
Replies: 326
Views: 126674

'S math a rinn thu, a neoni - gur math a thèid leat! Gut gemacht, und viel Glück! 8-) Well done and good luck! ************* A Dhàibhidh, fàilte ort an seo! 'N dòchas gum bi thu air a' bhòrd seo gu trice agus gu lorg thu cothrom ri bruidhinn Gàidhlig ann an Obar Dheathainn cuideachd. Tha coisir Gàid...
by faoileag
Wed Aug 13, 2008 1:22 am
Forum: Naidheachd na Gàidhlig / Gaelic News
Topic: Gàidhlig air an teilebhisean Basque
Replies: 1
Views: 867

Gàidhlig air an teilebhisean Basque

http://www.youtube.com/watch?v=0u8fO_qsGSU

6 mionaidean, Beurla agus Gàidhlig le fo-tiotalan Basque, clann às a' bhun-sgòil G. Inbhir-Nis . Rud beag aon-ghuthach, ach co-dhiù. Basque telly, rud eadar-dhealaichte. :D
by faoileag
Tue Aug 12, 2008 11:59 pm
Forum: Cuir nan aithne / Introductions
Topic: Fàilte dhan fhòram / Welcome to the forum
Replies: 326
Views: 126674

Dè a bhios tu a dèanamh an sin, a neoni? A' dol dhan oilhigh fhèin? No ag obair?

What will you be doing there? Studying, or working?
by faoileag
Tue Aug 12, 2008 7:15 pm
Forum: Còmhradh coitcheann / Off-Topic
Topic: larach wordle - beagan spors
Replies: 11
Views: 1929

Is 's e ann an a th' anns an fhacal nas cudromaiche :lol: Bha mi a' smaoineachadh: Abair grammar! :mc: Structure ùr eile dhomh! :gulach: Ach 's e is 's e ann ann an a th' anns an fhacal nas cudromaiche a th'ann! :D Ups, tha mi duilich (neo mì-mhodhal.. 8-) ): 'S e ''Is 's e ann an a th' anns an fha...
by faoileag
Tue Aug 12, 2008 2:55 pm
Forum: Gràmar, Fuaimean is Gnàths / Grammar, Sounds and Expressions
Topic: Relative pronouns
Replies: 6
Views: 1732

'Far' is unlike the other conjunctions/relative pronouns, which DO tale the relative/independent, because it runs parallel to 'Càite`. That makes it easier to remember. :D Càit am bi thu a-maireach? Bidh mi far am bi mi an-còmhnaidh - aig m' obair! Cuin a bhios tu ann? Bidh mi ann nuair a bhios am b...